Griekenland

Reisadvies 10 april 2016

Infectieziekten Griekenland

 • Rabies
 • Tekenencefalitis

Verplichte vaccinaties in Griekenland

geen

Aanbevolen vaccinaties in Griekenland

 • Rabies (Hondsdolheid) vaccinatie
  – Rabies komt vrijwel uitsluitend voor onder wilde dieren. Daarom wordt vaccinatie niet geadviseerd. Mocht u door een wild dier gebeten worden, dient u direct contact met een (locale) arts op te nemen.
  – beschermingsduur: ook bij volledige vaccinatie bent u nooit geheel beschermd. Indien u gebeten wordt dient u alsnog een aantal vaccinaties te krijgen. Dit zijn er echter minder dan wanneer u in het geheel niet gevaccineerd bent.
 • Teken Encefalitis vaccinatie
  – aanbevolen voor mensen die veel in de vrije natuur komen.
  – aanbevolen in die gebieden waar Teken Encefalitis voorkomt
  – beschermingsduur: na 3 inentingen 3 jaar

Overig

 • indien u gevaccineerd dient te worden neem dan bij voorkeur 5 weken van te voren contact op met een tropenvaccinatiecentrum
 • voor meer informatie kunt u de folder reizigersvaccinatie raadplegen.

Auteur

S.F.F. Verlinden, arts

Consulent

W. van Donselaar, reizigersgeneeskundige

Verantwoording

In veel (sub)tropische landen komen ernstige infectie ziekten voor, zoals: malaria, gele  koorts en hepatitis A. Slechte hygiënische omstandigheden en insecten spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van ziektes.

Het risico om ziek te worden kan door preventieve maatregelen en een dosis gezond verstand behoorlijk teruggebracht worden ( bijv. geen water uit de kraan drinken).  Daarnaast zijn inentingen (vaccinaties) belangrijk. Om malaria te voorkomen zijn antimuggenmaatregelen en het slikken van antimalariapillen aan te raden.

Deze landeninformatie is gebaseerd op de protocollen reizigersadvisering van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Deze LCR protocollen vormen de leidraad voor alle instanties die zich met reizigersadvisering bezig houden ( GGD’s, reizigers-/travelklinieken, Arbo-diensten, huisartsen). Alleen door de overheid erkende instellingen zijn bevoegd de gele koorts inenting toe te dienen.