Wellbutrin XR®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)
RVG 33668-9

Werkzame stof

Werkzame stof
Bupropion (= amfebutamon)

Geneesmiddelgroep
Anti-depressiva

Andere namen

Andere namen
Zyban®

Samenstelling

Samenstelling
GlaxoWellcome Tabletten met gereguleerde afgifte: 150 mg of 300 mg bupropion-hydrochloride per tablet

Meer informatie vindt u op de website van

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
GlaxoSmithKline BV (GSK)

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Depressie

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.afhankelijkheid addictie stoppen met roken rookverslaving

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Anorexie (= ziekelijk gebrek aan eetlust) met psychische oorzaak (= anorexia nervosa)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding
Een actief afbraakproduct (= actieve metaboliet) van de werkzame stof (= amfebutamon) komt in de moedermelk terecht.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn vermindert de behoefte om te roken. De manier waarop dat gebeurt (= werkingsmechanisme) is nog niet precies bekend.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Angsten

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Anti-allergische middelen, bepaalde (Antihistaminica)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Vraag eventueel uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer dit medicijn niet op eigen initiatief met recept-medicijnen of zelfzorg-medicijnen.
Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen medicijnen vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In de praktijk is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.