Vitamine E Tabletten (zelfzorg)

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Zelfzorg-medicijn
Dit middel is ook zonder recept verkrijgbaar (= NR- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Alfa-tocoferol (= vitamine E)

Geneesmiddelgroep

Vitaminen

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Tabletten: 50 mg alfa-tocoferol-acetaat per tablet

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Vitamine E-tekort

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Angina pectoris (= pijn in de hartstreek), geen hoge doseringen van dit middel gebruiken

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding
Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en gezichtsstoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiƫntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Alfa-tocoferol (= vitamine E) gaat waarschijnlijk bepaalde, schadelijke oxidatieprocessen in het lichaam tegen.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = bloedverdunners = trombsoe-middelen)

Algemeen
Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter bij dit medicijn niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Vitamine E Tabletten

Algemeen
U kunt uw apotheker of drogist zo nodig om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.