Vitamine Comp. Tabletten (multi-vitamine) / (zelfzorg)

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Zelfzorg-medicijn
Dit middel is ook zonder recept verkrijgbaar (= NR- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Vitaminen A1 (= retinol), B1 (= thiamine), B2 (= riboflavine), B3 (= nicotinamide), B5 (= pantotheenzuur), B6 (= pyridoxine), B12 (= cyanocobalamine), C (= ascorbinezuur), D2 (= ergocalciferol), E (= alfa-tocoferol)

Geneesmiddelgroep

Vitaminen

Andere namen

Andere namen
Dagravit Totaal ‘8’

Samenstelling

Samenstelling
Tabletten: 1000 IE vitamine A1 (= retinol), 1 mg vitamine B1 (= thiamine), 0,5 mg vitamine B2 (= riboflavine), 5 mg vitamine B3 (= nicotinamide), 1 mg vitamine B5 (pantotheenzuur), 0,2 mg vitamine B6,(= pyridoxine), 0,5 microg vitamine B12 (= cyanocobalamine), 20 mg vitamine C (= ascorbinezuur) en 400 IE vitamine D2 (= ergocalciferol), 1 mg vitamine E (= alfa-tocoferol) per dragee

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties)
Vitaminen-tekort (= vitaminedeficiënties), voorkómen van (= preventie = profylaxe)

Algemeen
Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Calciumgehalte van bloed, te hoog (= hypercalciëmie)

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Vitamine D3 (= colecalciferol) gaat over in de moedermelk.

Algemeen
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Vitaminen spelen een onmisbare belangrijke rol bij zeer veel processen in de lichaamscellen.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Calciumgehalte van het bloed, verhoogd (= hypercalciëmie)

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Colestyramine (= Questran)

Algemeen
Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar ook zelfzorg-medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Vitamine Comp. Tabletten

Algemeen
U kunt uw apotheker of drogist zo nodig om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Eerst: vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, beweginscoördinatie-stoornissen, misselijkheid, braken, diarree; daarna: spierschokken (= convulsies), botontkalking (= osteopose) bij volwassenen, groeiremming bij kinderen, afzetting van calcium in nieren en andere organen, verminderde nierfunctie

Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.