Vitamine B-Complex Injecties (multi-vitamine)

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Alleen op recept
Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Thiamine-hydrochloride (= vitamine B1), riboflavine-natriumfosfaat (= vitamine B2), nicotinamide (= vitamine B3), pyridoxine-hydrochloride (= vitamine B6) en dexpanthenol (= vitamine B5)

Geneesmiddelgroep

Vitaminen

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Zie bijsluitertekst voor exacte samenstelling van de injectievloeistof.

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Vitamine B-tekort

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)
Overgevoeligheid voor dit medicijn of vergelijkbare middelen die thiamine bevatten (= thiamine-intolerantie)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar worden gebruikt.

Borstvoeding
Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar worden gebruikt.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie en concentratievermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Werking
De vitaminen B in dit middel zijn onmisbaar voor de suiker-, vet- en aminozuurstofwisseling van het lichaam.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.):
Overgevoeligheidsreacties, zelden

Algemeen
Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Wisselwerkingen (= interacties)
Cycloserine

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing
Dit middel moet door een arts of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de koelkast (8-12 0C).

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Vitamine B-Complex Injecties

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).