Tetracycline Zalf

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Alleen op recept
Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Tetracycline

Andere namen

Andere namen
Tetracycline Crème/Zalf FNA

Samenstelling

Samenstelling
Zalf, 45 gram: 30 mg tetracycline-hydrochloride per gram (de zalf bevat wolvet).

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Huidontsteking , oppervlakkige, door micro-organismen die gevoelig zijn voor tetracycline

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Overgevoeligheid voor dit middel, tetracyclinen of wolvet.

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding
De werkzame stof in dit middel gaat over in de moedermelk.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn is werkzaam tegen bacteriën die gevoelig zijn voor de werkzame stof (= tetracycline).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Huidontsteking onder invloed van licht (= fotodermatitis)

Algemeen
Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Bij normaal gebruik van dit middel op de huid doen zich voor zover bekend geen wisselwerkingen van belang voor met andere medicijnen, voedsel of vloeistoffen.

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing
Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in gebruiksaanwijzing.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Tetracycline Zalf

Algemeen
U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
De zalf bevat wolvet.

Overdosering