Stalevo®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)
EU/1/03/260/001-015
EU/1/03/260/019-023

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Levodopa, carbidopa en entacapon

Geneesmiddelgroepen
Parkinson-middelen

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Tabletten 50/12,5/200, 100/25/200, 150/37,5/200 en 200/50/200 mg levodopa/cardbidopa/entacapon per tablet

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/leverancier
Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Parkinson (parkinsonisme), met uitzondering van parkinsonisme als bijwerking van medicijngebruik

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers)

Informeer uw arts bij (o.a.)
– astma
– behoefte om te stoppen met het gebruik van dit medicijn
– bloedrukverlagers, gebruik van
– depressiviteit, zelfmoordgedachten, afwijkend gedrag
– hart-aandoening, oa.. hart-aanval
– lever-aandoening
– long-aandoening
– maagzweer
– mentale aandoening, ernstige (ook indien eerder)
– nier-, lever- of hormoon-gerelateerde aandoening
– ongecontroleerde beweginge na gebruik van dit medicijn
– openhoek-glaucoom, chronisch
– slaapneigingen of -aanvallen
– na gebruik van dit medicijn: stijve spieren, bevingen (tremoren), heftig schokken, opwinding, verwarring, koorts, snelle pols, grote bloeddruk-schommelingen (waarschuw in die gevallen onmiddellijk uw arts)
– stuipen
– vaat-aandoening

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding
Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de boreling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. een licht gevoel in het hoofd of duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Levodopa verhoogt waarschijnlijk de dopamine-concentratie in de hersen, waardoor de dopamine-receptoren sterker worden gestimuleerd. Hierdoor nemen bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals verminderde beweeglijkheid (= hypokinesie), spierstijfheid en bevingen (=tremoren), af.

Algemeen
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Algemeen
Infromeer uw (huis)arts als zich verschijnselen bijwerkingen voordoen die hier niet vermeld zijn.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn wordt volledig vergoed (juli 2004).

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Levodopa-Carbidopa Tabletten

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.