Prednisolon Oogdruppels

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Prednisolon

Geneesmiddelgroep

Oogmiddelen met corticosteroïd

Andere namen

Andere namen
Pred Forte

Samenstelling

Samenstelling
Zie Pred Forte, Prednisolon Minims of Ultracortenol.

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Pred Forte: Allergan

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Steriele oog-ontstekingen (= oog-ontstekingen die niet door micro-organismen zijn veroorzaakt)

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Ontstekingen, door micro-organismen (= niet steriele infecties)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding
Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Voor zover bekend heeft dit medicijn geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn bevat een corticosteroïd, dat de ontstekingsreactie remt en de bloedvaten plaatselijk (= lokaal) vernauwt (= vasoconstrictieve werking).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Bijnierschorsfunctie, onderdrukking; na langdurig gebruik

Algemeen
Na het indruppelen van oogdruppels kan het gezichtsvermogen tijdelijk verminderd zijn (zie bijsluiter in de verpakking).

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties)
Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voedsel of vloeistoffen.

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing
Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet (meer) precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Hoe te bewaren
In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
U moet nooit zelfzorg-medicijnen combineren met medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Zie bijsluiter van Pred Forte, Prednisolon Minims of Ultracortenol.

Algemeen
U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Pred Forte, en Ultracortenol bevatten benzalkonium-chloride als conserveermiddel.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).