Moroctocog alfa Injecties

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Moroctocog alfa (= bloedstollingsfactor VIII)

Geneesmiddelgroep

Bloedstolling-bevorderende middelen (= hemostatica)

Andere namen

Andere namen
ReFacto®

Samenstelling

Samenstelling
ReFacto®-poeders voor injectie: 250, 500 of 1000 Internationale Eenheden (= IE) moroctocog alfa per poeder
Bevat ook minimale hoeveelheden muis-, hamster- en/of runder-eiwitten.

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
ReFacto®: Wyeth Pharmaceuticals BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Bloedingen Voorkómen (= profylaxe) en behandeling van bij hemofilie-A patiënten

Algemeen
Lees ook de bijsluiter over de mogelijke toepassingen van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen of voor hamster-, muizen- en/of runder-eiwitten

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding
Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als bijwerking duizeligheid , slaperigheid en wazig zicht veroorzaken.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn (bloedstollingsfactor VIII) bevordert de bloedstolling (= haemostasis).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Acne

Algemeen
Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere stoffen van belang.

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing
Zie gebruiksvoorschrift in de bijsluiter van ReFacto®.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren:
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van ReFacto®.

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw:
Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding:
Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van ReFacto®

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Bevat minimale hoeveelheden muis-, hamster- en/of runder-eiwitten.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (oa.)

Wij beschikken momenteel niet over deze informatie.
In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).