Kruidvat Homeopathie Influ-complex

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Zelfzorg-medicijn
Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Registratienummer (RVH-nummer)
RVH 93593

Werkzame stof

Werkzame stof
Het is niet bekend welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de geneeskrachtige werking van zeer grote verdunningen.

Geneesmiddelgroep
Homeopathische middelen (homeopathica)

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Druppels voor oraal gebruik, bevatten:
ACONITUM NAPELLUS D4
EUCALYPTUS GLOBULUS D4
EUPATORIUM PERFOLIATUM D4
GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4
BRYONIA CRETICA D4

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Dr. Willmar Schwabe (Nederland) B.V.

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties)
Zie bijsluiter

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Er zijn voor zover bekend geen aandoeningen waarbij dit homepathische middel niet mag worden gebruikt.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding
De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Algemeen
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
De werking van dit homeopathische medicijn berust op het gelijkheidsprincipe (= similia-principe). Dit wil zeggen dat de grondstof in hogere doseringen bij de mens verschijnselen kan veroorzaken die overeenkomen met die van de aandoening die er -in zeer lage doseringen- mee wordt bestreden.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Algemeen
Er bestaat een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Er zijn bij gebruik van de voorgeschreven dosering voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voeding of dranken.

Algemeen
Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of voedsel.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar daarom ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Zelf combineren van medicijnen
U moet nooit zelfzorg-medicijn combineren met medicijnen die u op doktersrecept heeft gekregen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen
U kunt uw drogist, apotheker of (huis)arts zo nodig om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.