Kenacort-A®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)
RVG 01591
RVG 05341

Werkzame stof

Werkzame stof
Triamcinolon-acetonide

Geneesmiddelgroep

Gluco-corticosteroïden (= ‘corticosteroïden’)

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Injectievloeistof (suspensie), ampul 5 ml: 10 mg (’10’) en 40 mg (’40’) triamcinolon-acetonide per ml (bevat benzylacohol als conserveermiddel)

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Bristol-Myers Squibb BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Addison, ziekte van , substitutietherapie bij een tekort aan bijnierschorshormonen (= bijnierschors-insufficiëntie)

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Bij substitutie-therapie met lage doseringen : geen contra-indicaties

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit medicijn kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Dit medicijn komt in de moedermelk terecht.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over de eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn is een corticosteroïd van het glucocorticoïd-type. Het remt ontstekingsreacties (= anti-inflammatoire werking) en allergische reacties (= anti-allergische werking) en onderdrukt auto-immuunreacties op lichaamseigen stoffen en afstotingsreacties na orgaan- of weefseltransplantaties (= immunosuppressieve werking).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Bij substitutie-therapie met corticosteroïden treden vanwege de relatief lage dosering meestal geen of weinig bijwerkingen op.

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Barbituraten

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Hoe te bewaren
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Zie bijsluiter bij Kenacort-A®

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
De injectievloeistof bevat benzylacohol als conserveermiddel.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).