Kalium Phosphoricum D6

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Zelfzorg-middel
Dit homeopatische middel is zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof(fen)
Fosforzuur kalium

Geneesmiddelgroep
Homeopathische middelen

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Tabletten

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
TIMM Health Care B.V.

Wanneer gebruiken?

Indicatie(s)
Het is het voedingszout bij neurasthenie, slapeloosheid, uitputtingstoestanden van het lichaam en de geest, geheugenzwakte, pleinvrees, hartzwakte, spierzwakte en verlammingsgevoel.

Algemeen
Lees eerst de bijsluiter in de verpakking voordat u dit homeopathische medicijn gebruikt.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Er zijn voor zover bekend geen aandoeningen waarbij dit homepathische middel niet mag worden gebruikt.

Algemeen
Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Borstvoeding
Voor zover bekend kan dit homeopathische middel tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar in de voorgeschreven dosering worden gebruikt.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend in de gebruikelijke dosering geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over een eventuele invloed van dit homeopathische middel op uw reactie, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
De werking van dit enkelvoudig homeopathische medicijn berust op het gelijkheidsprincipe (= similia-principe). Dit wil zeggen dat de grondstof in hogere doseringen bij de mens verschijnselen kan veroorzaken die overeenkomen met die van de aandoening die er -in zeer lage doseringen- mee wordt bestreden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Het is bij homeopathische medicijnen altijd mogelijk dat bij de aanvang van het gebruik een begin-verergering optreedt.
Stop in dat geval een paar dagen met het gebruik en begin daarna opnieuw met de halve dosering.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter van dit homeopathische middel.

Wisselwerkingen

Wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Er zijn bij gebruik van de voorgeschreven dosering voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voeding of dranken.

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met middelen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing
Lees de bijsluiter voor informatie over de wijze van gebruik van dit middel.

Algemeen
NB Raadpleeg uw arts als na 14 dagen gebruik volgens voorschrift (zie boven) geen verbetering optreedt of wanneer de klachten terugkeren.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In gesloten verpakking is dit homeopathische middel 5 jaar houdbaar.

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Het gebruik van de meeste medicijnen is alleen zinvol als u ze gebruikt volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking of van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Informatie
Zie bijsluiter/etiket

Algemeen
U kunt zo nodig uw homeopathisch arts, apotheker of drogist om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen bij overdosering
De werking neemt volgens het homeopathische principe toe bij grotere verdunning.
Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een dubbele dosering geen bijwerkingen mogen worden verwacht.

Belangrijk
Neem contact op met uw (huis)arts of met een polykliniek als zich vergiftigingsverschijnselen voordoen die volgens u het gevolg zijn van overdosering met dit middel.
Hou in dat geval de verpakking of de bijsluiter bij de hand.