Diprivan®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar
1987

Werkzame stof

Werkzame stof
Propofol

Geneesmiddelgroep
Middelen voor algehele verdoving (= algehele anesthesie, narcose-middelen)

Andere namen

Andere namen
Recofol®

Samenstelling

Samenstelling
Vloeistoffen voor intra-veneuze (= i.v.) injectie : 10 mg of 20 mg propofol per ml

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
AstraZeneca BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
verdoving Algehele (= anesthesie, narcose) of als toevoeging bij andere verdovingsmiddelen

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Kinderen van 16 jaar en jonger

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit medicijn bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding
Na toediening van dit middel geen bortsvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit middel kan na toediening tijdelijkhet reactie- en concentratievermogen negatief beïnvloeden.
Neem daarom tot tenminste 24 uur na toediening van dit middel niet deel aan het verkeer en bedien gedurende die tijd geen machines.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn heeft een snelle pijnstillende (= analgetische) en verdovende (= anesthetische) werking.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Zie bijsluiter in de verpakking.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Zie bijsluiter in de verpakking.

Algemeen
Vertel ook de medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Bewaren
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Diprivan®

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Remming van de hart- en longwerking (cardiovasculaire depressie).