Depakine®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (=UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)
RVG 06175-6
RVG 07055
RVG 07405
RVG 07419
RVG 07476
RVG 0859-61
RVG 11775
RVG 13157
RVG 14996
RVG 17569
RVG 18153
RVG 27963
RVG 30758-63

Werkzame stof

Werkzame stof
Valproïnezuur

Geneesmiddelgroep
Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Andere namen

Andere namen
Orfiril®

Samenstelling

Samenstelling
Druppelvloeidtof: 300 mg valproïnezuur per ml

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/leverancier
Sanofi-Synthélabo, Govert van Wijnkade 48, 3144 EG, Maassluis

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Epilepsie

Algemeen
Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Alvleesklierfunctie-stoornissen

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voork¢men dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap, de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de pasgeboren zuigeling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen -vooral in combinatie met andere medicijnen tegen epilepsie- duizeligheid en/of slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer, het bedienen of besturen van machines en sporten ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en /of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn is werkzaam tegen epilepsie (= anti-epileptische werking).

Algemeen
Lees ook de patientenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Bevingen (= tremoren)

Algemeen
De bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter in de verpakking.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voork¢men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat geneesmiddelen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Epilepsie-patienten moeten hun medicijnen altijd innemen om nieuwe epilepsie-aanvallen te voork¢men. Dit omdat tijdens een aanval de kans op een ongeluk groter is en omdat iedere nieuwe aanval de ziekte verergert. In de praktijk betekent dit dat epilepsie-patienten hun medicijnen levenslang zeer trouw moeten gebruiken.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Depakine®

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Depakine stroop bevat natriummethylhydroxybenzoaat en – en propylhydroxybenxoaat als conserveermiddelen.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Slaperigheid die kan overgaan in bewusteloosheid (= coma).

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.