Davitamon B-Complex Forte® / (zelfzorg)

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Zelfzorg-medicijn
Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Vitaminen B1 (= thiamine), B2 (= riboflavine), B3 (= nicotinamide), B5 (= pantotheenzuur), B6 (= pyridoxine), B12 (= cyanocobalamine)

Geneesmiddelgroep

Vitaminen

Andere namen

Andere namen
Vitamine B-Complex Forte

Samenstelling

Samenstelling
Capsule (‘Forte’): 15 mg vitamine B1 (= thiamine), 15 mg vitamine B2 (= riboflavine), 25 mg vitamine B3 (= nicotinamide), 3 mg vitamine B5 (= pantotheenzuur), 2-2,5 mg vitamine B6,(= pyridoxine), 1 microg vitamine B12 (= cyanocobalamine) per capsule

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Organon

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties)
Vitamine B-tekort (= vitaminedeficiënties), voorkómen van (= preventie = profylaxe)

Algemeen
Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)
Foliumzuur-tabletten (tenzij de arts anders voorschrijft)

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Vitaminen spelen een onmisbare belangrijke rol bij de stofwisseling van koolhydraten (= suiker), aminozuren en vetten.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.):
Geelkleuring van de urine

Algemeen
Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wisselwerkingen

Wisselwerkingen (= interacties)
Cycloserine

Algemeen
Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing
Capsule ná de maaltijd heel innemen met vloeistof.

Algemeen
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Zelf combineren van medicijnen
U moet nooit zelfzorg-medicijn combineren met medicijnen die u op doktersrecept heeft gekregen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit zelfzorg-medicijn altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Davitamon B-Complex Forte®

Algemeen
U kunt uw apotheker of drogist zo nodig om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.