Clamoxyl®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Alleen op recept
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Amoxicilline

Andere namen

Andere namen
Amoxicilline Capsules/Drank/Druppels/Injecties/Tabletten (generiek)

Samenstelling

Samenstelling
Capsules: 375 mg en 500 mg amoxicilline

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
GlaxoSmithKline

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Infecties met bacteriën , die gevoelig zijn voor amoxicilline

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor penicillinen

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit medicijn kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding
De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk. Als gevolg daarvan kan de zuigeling overgevoelig worden (= sensibilisatie) voor de werkzame stof.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Braken

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Clamoxyl

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
De druppelvloeistof, drank en tabletten kunnen aspartaam/fenylalanine als zoetstof bevatten.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Na injectie kunnen -met name bij nierfunctiestoornissen- spierschokken (= convulsies) optreden.