Avonex® (EU)

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie
2003

Werkzame stof

Werkzame stof
Interferon beta-1a

Geneesmiddelgroep
Multipele sclerose-middelen (= MS-middelen)

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Voorgevulde jectiespuiten (+ injectienaal), 0,5 ml: 30 microgram interferon beta-1a per 0,5 ml injectie-oplossing

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/leverancier
Biogen Idec BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
multipele sclerose Terugkerende (= recidiverende) (= MS)

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Depressie, ernstige vormen van (o.a. zelfmoord-neigingen)

Let op!
Meld bij bezoek aan (huis)arts, polikliniek, ziekenhuis of laboratorium dat u dit medicijn gebruikt.

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap of bij kinderwens.

Borstvoeding
Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de boreling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn is werkzaam tegen bepaalde virussen (= antivirale werking) en kan een een gunstige invloed hebben op het immuunsysteem (= immuno-modulerende eigenschappen). Hierdoor kan het de verergering (= progressie) van multipele sclerose (= MS) vertragen.

Algemeen
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Allergische reacties, ernstige (zelden; neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts)

Let op!
Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als u last heeft van een van bovenstaande bijwerkingen of iets ongewoons bemerkt tijdens de behandeling met dit medicijn.

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel of drank te verwachten.

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie de gebruiksaanwijzing op het etiket en in de bijsluiter van de verpakking. In de bijsluiter vindt u een uitvoerige instructie van het gebruik.

Belangrijk
Neem contact op met uw (huis)arts of apotheker als u niet (meer) weet hoe u dit medicijn moet gebruiken of twijfelt aan de juistheid van de wijze waarop u het gebruikt.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de koelkast bij 2-8C (dus niet in of dicht bij het vriesvak!)

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Avonex®

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.