Atropine Oogdruppels (generiek)

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Atropine

Geneesmiddelgroep

Pupil-verwijdende middelen (= mydriatica)

Andere namen

Andere namen
Atropine Minims

Samenstelling

Samenstelling
Oogdruppels (1%), 10 ml: 10 mg atropine-sulfaat per ml
Bevat benzalkoniumchloride als conserveermiddel.

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Cycloplegie

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Glaucoom, nauwe kamerhoek

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Voor zover bekend kan dit middel tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding
De werkzame stof gaat mogelijk over in de moedermelk.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ontwikkeling van de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen en verwardheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn verwijdt de oogpupil (= mydriasis) en verlamt de accommodatie-spier van het oog (= cycloplegie).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Overige:
Coördinatie-stoornissen (= ataxie)

Algemeen
Informeer uw arts of apotheker als u veel last van bijwerkingen heeft of als er sprake is van (mogelijk) nieuwe bijwerkingen die niet in de bijsluiter worden vermeld.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Fysostigmine (om de pupilverwijding door atropine op te heffen)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet (meer) precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Overleg eerst met uw arts als u van het voorschrift wilt afwijken.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Zie bijsluiter bij Atropine Oogdruppels

Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Bevat benzalkoniumchloride als conserveermiddel.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).