Atimos®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)
RVG 31994

Werkzame stof

Werkzame stof
Formoterol

Geneesmiddelgroep
Luchtwegverwijders : bèta-sympathico-mimetica (= bèta-adrenergica)

Andere namen

Andere namen
Oxis

Samenstelling

Samenstelling
Dosis-aerosol, 100 doses: 12 microgram formoterol-fumaraat per dosis

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Chiesi Farmaceutici S.P.A.

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Astma (= asthma bronchiale)

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding
Tijdens gebruik van dit medicijn gen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van heel wat medicijnen is dat echter nog niet precies bekend. Vertel uw arts daarom altijd vóórdat u medicijnen gebruikt of u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
De werkzame stof in dit medicijn verwijdt de bronchiën waardoor de ademhaling wordt verbeterd.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Bevingen van handen en vingers (= tremor)

Algemeen
De mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel staan vermeld in de bijsluiter in de verpakking van het geneesmiddel of in de patiënten-informatie-folder.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Bèta-blokkers, vooral niet selectieve (o.a. propranolol = Inderal)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts worden gebruikt.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden alcohol: elke inhalatie bevat ongeveer 9 mg ethanol.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Angst, bevingen (= tremoren), beklemd gevoel op de borst, bloeddrukdaling (= hypotensie), braken, hartkloppingen, hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën), hoofdpijn, misselijheid, opwinding, slapeloosheid, spierkrampen, vaatverwijding, waanvoorstellingen (= hallucinaties), zweten

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.