Atenolol/Nifedipine Capsules

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel)

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Atenolol en nifedipine

Geneesmiddelgroep


Combinatie van bloeddrukverlagers (= anti-hypertensiva)

Andere namen

Andere namen
Geen

Samenstelling

Samenstelling
Capsules: 50 mg atenolol of 20 mg nifedipine per capsule

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
AstraZeneca

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Stabiele angina pectoris bij inspanning; als atenolol of nifedipine alleen onvoldoende effect hebben

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.


AstraZeneca

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan leiden tot een verminderd reactie- en concentratievermogen en duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Atenolol blokkeert de bèta-receptoren, o.a. die op het hart. Hierdoor wordt de hartprestatie (= hart-minuut-volume) geremd en neemt het zuurstofgebruik door het hart af (= negatief-inotrope werking). Atenolol vertraagt ook de AV-prikkelgeleiding over het hart (= anti-aritmische werking).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Algemeen
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Bloedglucoseverlagende middelen (antidiabetica), die via de mond (= oraal) worden ingenomen

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter bij Atenolol/Nifedipine Capsules

Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
– ademhalingsproblemen (bronhospasmen)
– bloedrukverlaging (= hypotensie)
– bewusteloosheid (coma)
– hartfalen
– hartfrequentie-afname (= bradycardie)
– shock

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.