Articaïne Injecties

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Alleen op recept
Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Articaïne

Andere namen

Andere namen
Ultracain D-S

Samenstelling

Samenstelling
Ultracain D-S injectievloeistof, cilinderampul 1,7 ml: 40 mg articaïne-hydrochloride en 5 microgram epinefrine-hydrochloride per ml
De injectievloeistof bevat natrium-disulfiet als conserveermiddel.

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Ultracain D-S: Aventis Pharma BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Verdoving (= anesthesie), voorkómen (= preventie) en behandeling van pijn door plaatselijke verdoving (= lokale anaesthesie) in de tandheelkundige (intra-orale infiltratie- en geleidingsanaesthesie)

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Bloeddrukverhoging (= hypertensie); dit geldt alleen voor Articaïne Injecties ‘Forte’

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding
Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en verlies van bewustzijn veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Ademhalingsstoornissen

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva en MAO-remmers)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Dit medicijn wordt door de (tand)arts bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Bewaren
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Ultracain D-S

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Ultracain D-S injectievloeistof bevat natrium-disulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Duizeligheid, onrust, sufheid, spierschokken (convulsies), bloeddrukdaling (hypotensie)