Arilvax®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar
1993

Werkzame stof

Werkzame stof
Levend verzwakt gele koortsvirus (febris flava viva, stam 17D

Geneesmiddelgroep
Vaccins

Andere namen

Andere namen
Stamaril Pasteur

Samenstelling

Samenstelling
Poeder voor injectievloeistof (+ oplosmiddel): > 1000 LD50 Eenheden (= E) verzwakt, levend gele koorts-virus (= Febris flava viva, stam 15D)

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Evans Vaccines Limited

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties)
Gele koorts (= Febris flava viva-infectie), actieve immunisatie (= bescherming) door inenting voorafgaande aan reizen naar gebieden waar gele koorts voorkomt, zoals Afrika en Midden- en Zuid-Amerika

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Afweersysteem, verzwakt (o.a. bij HIV-geïnfecteerden)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Op theoretische gronden kan dit vaccin beter niet worden gegeven tijdens de zwangerschap. Omdat de risico’s van een gele koorts-infectie vele malen groter zijn dan de risico’s van vaccinatie tijdens de zwangerschap echter toch worden overwogen.

Borstvoeding
Na toediening van dit vaccin geen borstvoeding geven.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit vaccin bevat verzwakt, levend gele koorts-virus (= Febris flava viva) dat de vorming van antistoffen (= immunoglobulinen) daartegen stimuleert.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Allergische reacties (zelden)

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Andere vaccins met verzwakte, levende micro-organismen

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundigfe bereid en onder de huid (= subcutaan) toegediend.

Hoe te bewaren?

Bewaren
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Arilvax

Algemeen
U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).