Alfa-epoëtine Injecties

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Alleen op recept
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Alfa-epoëtine

Andere namen

Andere namen
Eprex

Samenstelling

Samenstelling
Eprex: Injectievloeistof, flacons 0,5 ml en 1 ml: 2.000 Internationale Eenheden (= IE) alfa-epoëtine; flacons 1 ml: 4.000, 6.000, 8.000 of 10.000 IE alfa-epoëtine of flacons 0,3, 0,4 en 0,5 ml: 40.000 IE alfa-epoëtine (de injectievloeistof bevat polysorbaat 80).

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Eprex: Janssen-Cilag BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
bloedarmoede Voorkómen (= preventie) en behandeling van bepaalde vormen van (= anemie)

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ongecontroleerde

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding
Dit middel tijdens de periode van borstvoeding bij voorkeur niet toedienen.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en verwardheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn bevat een recombinant groeifactor (= epoëtine), die de vorming van bloed (= erytropoëse) stimuleert.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Bloeddrukverhoging (= hypertensie), incidenteel met hoofdpijn, gevoels- en/of bewegingsstoornissen (= sensomotorische stoornissen) en verwardheid

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Medicijnen die zich aan rode bloedcellen binden, zoals bijvoorbeeld ciclosporine (= Neoral, Sandimmune)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Bewaren
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Eprex

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
De injectievloeistof bevat behalve alfa-epoëtine ook polysorbaat 80.

Overdosering


Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)


(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)