Agalsidase beta Infusies

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stof
Agalsidase beta

Andere namen

Andere namen
Fabrazyme

Samenstelling

Samenstelling
Fabrazyme®Fabrikant/leverancier

Fabrikant/leverancier
Fabrazyme: Genzyme BV

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Ziekte van Fabry

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen (agalsidase alfa en polysorbaat 20)

Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding
Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn vult het tekort aan het enzym alfa-galactosidase aan bij de ziekte van Fabry.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Ademhaling, hijgend en/of piepend

Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Amiodaron (= Cordarone)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Bewaren
Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Medicatietrouw
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Algemeen
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Fabrazyme

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).