ActoKit D®

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)
RVG 34894

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Natrium-risedronaat, calciumcarbonaat en colecalciferol (vitamine D3).

Geneesmiddelgroep
Calcium-regulerende middelen (bifosfonaten in combinatie met calcium en vitamine D3)

Andere namen

Andere namen
ActoCalD®

Samenstelling

Samenstelling
Elke filmomhulde tablet bevat 35 mg natriumrisedronaat, (overeenkomend met 32,5 mg risedroninezuur).

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Procter & Gamble

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Osteoporose (= ‘bot-ontkalking’) na de overgang (= post-menopauzale osteoporose)

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
– borstvoeding
– calciumgehalte van het bloed te laag (hypo-calciëmie)
– calcium in de urine (calciurie)
– nierfunctie, sterk verminderd
– nierstenen
– overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één meer van de bestanddelen (o.a. lactose)
– zwangerschap
– calciumgehalte in het bloed te hoog (hypercalciemie)

Let op!
Raadpleeg vóór gebruik van dit middel de (huis)arts bij:
– calciumgehalte van het bloed te laag (hypo-calciëmie
– botstofwisseling, gestoorde (bijv. vitamine D-tekort of bijschildklier-aandoening)
– nierproblemen
– nierstenen
– slokdarmklachten (ook indien eerder gehad)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Borstvoeding
Dit medicijn is bedoeld voor de periode ná (= post) de overgang (= menopauze).

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op de rijvaardigheid of het vemogen machines te besturen.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Dit medicijn remt de afbraak van botweefsel en versterkt de structuur van het bot.

Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Algemeen
Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
– bijwerking
– wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
– overgevoeligheid
– allergische reactie.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Actokit D tabletten niet gelijktijdig innmen met:
– medicijnen die aluminium, calcium,
die ijzer, magnesium of andere meerwaardige kationen bevatten.
NB. Deze middelen tenminste 30 minuten na inname van dit middel innemen.

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Zelf combineren van medicijnen
U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties)

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Lees de bijsluiter zorgvuldig

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit medicijn vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
De tabletten bevatten lactose.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Na overdosering met calcium:
– vermidnerde eetlust, maag-darmklachten, (misselijkheid, buikpijn, braken, verstopping), spierzwakte, vermoeidheid, mentale stoornissen, dorst, verhoogde urine-productie, botpijn, nierstenen, hartritme–stoornissen.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.