Acetylsalicylzuur/Paracetamol/Codeïne Tabletten

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Recept-medicijn
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïne

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica), combinatie

Andere namen

Andere namen
Apacod Tabletten

Samenstelling

Samenstelling
Apacod

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Apacod: Diverse fabrikanten leveranciers

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties)
Pijn , lichte tot matige

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)
Astma-aanvallen na eerder gebruik van dit middel, andere middelen met acetylsalicylzuur of middelen met een vergelijkbare werking (= remming van de productie van prostaglandinen)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Op grond van de werking van dit middel kunnen mogelijke schadelijke effecten op het kind niet worden uitgesloten.

Borstvoeding
De werkzame stoffen in dit middel gaan alle drie over in de moedermelk. Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit middel kan een verminderd reactie- en concentratievermogen tot gevolg hebben. Daarvan kunnen vele dagelijkse bezigheden, deelname aan het verkeer, werk en sport hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Acetylsalicylzuur en paracetamol remmen de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en ontstekingen (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Ademhalingsdepressie

Algemeen
Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.

Wisselwerkingen

Wisselwerkingen (= interacties)
Actieve kool (o.a. Norit)

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing
Tabletten eerst in ruim water uiteen laten vallen en goed roeren voor gebruik. Een glas water nadrinken.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken dat medicijnen snoepjes zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten het bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
U moet nooit medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Apacod Tabletten

Algemeen
U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Codeïne valt onder de opiumwet.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar).