Acetylsalicylzuur/Metoclopramide Sachets

Medicijn 12 januari 2015

Met of zonder recept?

Met of zonder recept
Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Werkzame stoffen
Acetylsalicylzuur en metoclopramide

Andere namen

Andere namen
Migrafin

Samenstelling

Samenstelling
Migrafin: Sachet: 900 mg acetylsalicylzuur en 10 mg metoclopramide (bevat ook aspartaam/fenylalanine)

Fabrikant/leverancier

Fabrikant/Leverancier
Migrafin: Sanofi-Synthélabo, Govert van Wijnkade 48, 3144 EG, Maassluis

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.
Migraine , behandeling van migraine-aanvallen

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.
Wanneer eerder maagklachten en/of maagpijn gehad na gebruik van Migrafin of andere medicijnen die (acetyl)salicylzuur bevatten (o.a. Aspirine<)

Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap kan een schadelijk effect van dit medicijn niet geheel worden uitgesloten.

Borstvoeding
Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport
Dit medicijn kan -vooral bij langdurig gebruik van hoge doses- als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, slaperigheid en gezichtssotoornissen veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking
Acetylsalicylzuur remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)
Bloedverlies via ontlasting (vooral bij langdurig gebruik)

Algemeen
Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.
Alcohol, verhoogde kans op maagbloeding

Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik
Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren
In de verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen!.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen
In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen
Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen
Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding
Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking. Wijk dus ook niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding
Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Andere informatiebronnen
Bijsluiter van Migrafin

Algemeen
U kunt uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
De sachets bevatten aspartaam/fenylalanine.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)
Ademproblemen, braken (vooral bij kinderen), duizeligheid, gezichtsstoornissen, oorsuizingen (= tinitis), hyperventilatie, verhoogde lichaamstemperatuur (hyperpyrexie), rusteloosheid, waanvoorstellingen (= hallucinaties), uitdroging, zweten, bewustzijnsafname, bewusteloosheid (= coma), shock

Algemeen
Blijf kalm en neem telefonisch contact op met de (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed. Hou in dat geval de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand.