De verschillende methodes van ogen laseren

Uiterlijk 15 februari 2017 3 Reacties
De verschillende methodes van ogen laseren

Ogen laseren, het klink als een nogal ingrijpende behandeling. Gelukkig zijn er in het algemeen weinig risico’s aan verbonden, al verschilt dat natuurlijk wel per behandelingsmethode. Aan een LASIK-ooglaserbehandeling kleefden al weinig risico’s. De Intralase methode reduceert deze risico’s tot een minimum, omdat er geen mes meer aan de procedure te pas komt. Hierdoor komen nog meer mensen in aanmerking voor een ooglaserbehandeling. Dokterdokter vertelt je alles over de verschillende methodes van ogen laseren.

Hoe werkt ogen laseren?

Door ogen laseren kun je bijziendheidverziendheid en cilinderafwijkingen corrigeren, zodat je niet meer afhankelijk bent van bril of lenzen. Een ooglasercorrectie verandert, afhankelijk van de sterkte, de vorm van het hoornvlies. Het hoornvlies is opgebouwd uit vijf lagen. Bij ogen laseren verandert de derde laag. De derde laag van het hoornvlies heet ook wel stroma. Bovenop het hoornvlies zit een beschermlaagje, welke voor de behandeling wordt verwijderd om de stroma effectief te veranderen. Dat beschermlaagje heet het epitheel. De verschillen in behandelingen van ogen laseren zitten hem vooral in het verschil van verwijderen van dit beschermende laagje van het hoornvlies.

Ogen laseren: wat zijn de opties?

Er zijn grofweg twee methodes bij het ogen laseren die vooral verschillen in de manier waarop ze bij de derde laag (stoma) van het hoornvlies komen. Dat kan namelijk op twee manieren:

 1. Het epitheel wordt inclusief de twee onderlagen en een deel van de derde laag (stoma) als flapje opzij geplaatst en later weer ‘teruggeflapt’. Er is hier dus sprake van een diep hoornvliesflapje
 2. Alleen het epitheel wordt verwijderd of weggeflapt, de onderliggende lagen blijven intact

Ogen laseren met een dieper hoornvliesflapje

Het hoornvlies opzij plaatsen kan met verschillende ooglaserbehandelingen. Twee voorbeelden zijn de LASIK- en de Intralase behandeling. Bij de LASIK-behandeling maakt de oogarts het flapje met behulp van een mesje. Bij de Intralase behandeling maakt een laser het flapje.

Ogen laseren met LASIK

Bij een LASIK-ooglaserbehandeling wordt er handmatig een flapje in het hoornvlies gecreëerd, waarna de laser zijn werk kan doen. De LASIK-behandeling heeft als voordelen dat het herstel sneller verloopt, er minimale pijn is en ook sterktes vanaf -6 in aanmerking komen. Traditioneel snijdt een oogarts het flapje uit met een microkeratoom mesje. Complicaties komen zelden voor. Treden er toch neveneffecten op, dan hebben deze vaak met de flap te maken. Zo kan plooivorming optreden of kan tijdens de LASIK-behandeling het prepareren van het flapje hoornvliesweefsel met de keratoom (schaaf) niet goed gaan.

Ogen laseren met Intralase

De Intralase methode minimaliseert de kans op dit soort flapproblemen, omdat een computergestuurde laser het hoornvliesflapje maakt.

Hoe werkt de Intralase ooglaserbehandeling?

Bij de Intralase ooglaserbehandeling worden zowel het maken van het flapje als de daadwerkelijke ooglaserbehandeling uitgevoerd door een computergestuurde laser. Deze laser geeft een aantal razendsnelle pulsen, die terechtkomen in de derde laag van het hoornvlies. Door de pulsen ontstaan microbelletjes die zich verspreiden over het gebied dat een flapje moet vormen. Door de belletjes komen de bovenste twee lagen van het hoornvlies los wat een flapje vormt. Dit flapje wordt omgeklapt waarna de vorm van het hoornvlies aangepast kan worden. Het creëren van het hoornvliesflapje duurt ongeveer 25 seconden.

Nadat de laser zijn werk heeft gedaan wordt het beschermflapje weer nauwkeurig teruggelegd. Het zuigt direct aan en hecht zich zonder dat er hechtingen nodig zijn weer aan het hoornvlies. Het teruggelegde beschermflapje heeft enige tijd nodig om te herstellen.

Mesje versus Intralase

Oogklinieken die de Intralase methode aanbieden, claimen behoorlijk wat voordelen ten opzichte van de traditionele LASIK-methode. De belangrijkste twee voordelen zijn de toegenomen veiligheid en betere resultaten.

 1. Toegenomen veiligheid
  De mesvrije operatiemethode neemt alle risico’s van het mes, of het mechanische microkeratoom, weg. De chirurg kent vooraf met meer zekerheid de vorm, dikte, afmetingen en hoedanigheden van de flap, dit in tegenstelling tot de flap die door een keratoom wordt gesneden waarbij de chirurg pas achteraf weet hoe de flap eruitziet. Bij problemen kan het de laser onmiddellijk aangepast worden. Dit kan bij de traditionele LASIK-methode niet. Bij een Intralase ooglaserbehandeling is de kans op droge ogen kleiner. Bovendien zorgt het eenmalig gebruik van instrumenten bij deze techniek voor een veiliger ingreep met minder kans op problemen. Dit alles bij elkaar zorgt voor een lager aantal herhaalbehandelingen of complicaties.
 2. Beter resultaat
  Intralase biedt meer mogelijkheden bij hogere sterktes en sterkere krommingen. Mensen met steile, platte of dunne hoornvliezen komen ook in aanmerking. Een gepersonaliseerde flap en een kleiner risico op plooitjes en verschuivingen in de flap verbetert de resultaten. Het zicht herstelt sneller en er is minder napijn. Het belangrijkste voordeel is dat de kwaliteit van het zicht beter is bij Intralase. Meer mensen krijgen vaker een zicht van honderd procent dan bij een standaard LASIK-ooglaserbehandeling.

Ogen laseren met een oppervlakkig hoornvliesflapje

Naast de mogelijkheid voor ogen laseren door het verwijderen van meerdere lagen van het hoornvlies, is er inmiddels ook de mogelijkheid om je ogen te laten laseren door alleen het bovenste beschermlaagje van het hoornvlies (het epitheel) te verwijderen. Er zijn verschillende methodes om het epitheellaagje te verwijderen.

 1. Een PRK-behandeling. Bij een PRK-behandeling wordt het epitheel verwijderd met een klein spateltje of borsteltje. Het epitheel wordt na de behandeling niet teruggelegd en herstelt vanzelf binnen een paar dagen
 2. LASEK. Bij een LASEK behandeling wordt het epitheel verwijderd door het los te weken met alcohol. Er wordt op die manier een flapje van gemaakt dat na de behandeling weer wordt teruggelegd
 3. De Epi-LASIK. Bij deze methode wordt het epitheel met een microkeratoom welke te vergelijken is met een stompe kaasschaaf. Het flapje wordt na de behandeling weer teruggelegd

De kliniek

Hoe weet je nu of een kliniek betrouwbaar is? Dat kun je op verschillende manieren checken. Chirurgen moeten geregistreerd zijn in het beroepsregister. Je kunt zelf in dit zogeheten BIG-register zoeken. Kijk ook of de betreffende refractiechirurg is aangesloten bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) in het NGRC-register. Je kunt ook controleren of de kliniek een ZKN-keurmerk heeft. Tot slot is het van belang dat de kliniek een onafhankelijke klachtencommissie heeft. Want ondanks alle richtlijnen en keurmerken gaat er in 2% van de behandelingen iets mis. Meer weten over ooglaseren? Bekijk dan ook het artikel ‘Alles wat je wilt weten over een ooglaserbehandeling’.

Auteur: Rachel van de Pol en Kim van der Vliet
Bronnen: PubMed, EyeScan, Medical News, Oogartsen.nl

3 Reacties

 • Johan Bergen schreef:

  Ooglaseren in het buitenland is niet riskant
  “Ogen laseren in buitenland riskant”

  Betreft: Reactie van Inter-Vision Ooglaseren te Amsterdam
  op krantenartikelen AD ooglaseren in het buitenland.

  Met grote verbazing heb ik kennis genomen van twee artikelen in het AD van woensdag 15 april waarin botweg wordt gesteld: “Ogen laseren in buitenland riskant” en het tweede artikel refereert aan een Nederlandse oogarts die in Portugal met verouderde laserapparatuur werkt (is trouwens oud nieuws)
  Het Oogziekenhuis presenteert zich in dit artikel als “de enige specialistische instelling in Nederland” Een hieraan verbonden oogarts meldt dat mensen “hun ogen zonder uitzondering altijd in Nederland (dienen) te laten laseren” omdat “de kwaliteit hier gewoon beter is gewaarborgd” en de kans groter wordt om elders gelaserd te worden met “tweedehands laserapparatuur” door “slecht geschoolde artsen”.

  Buitengewoon boute, generaliserende, suggestieve en protectionistische uitspraken van oogarts J. van Rooij die hiermee kennelijk een eigen belang dient, namelijk een klantenstroom op gang brengen richting Rotterdam en de gewone consument hiermee onnodig afschrikt.
  Gelukkig erkent ook hij dat: “Het ook in Nederland wel eens fout gaat”. Tja, maar dit gebeurt echt vaker dan men denkt, ook al verschenen er in de Nederlandse media recentelijk al vele berichten die melding maken van Operatie Kamers die worden gesloten omdat er veel mis mee is, specialisten aan de drank zijn en er veel gesjoemeld wordt met declaraties! Tevens worden de fouten die in Nederland worden gemaakt in ziekenhuizen veelal niet aan de grote klok gehangen maar intern ‘opgelost’ of met de mantel der liefde, intercollegiaal, bedekt. Of patiënten wordt de mond gesnoerd!

  Inter-Vision Ooglaseren erkent dat niet iedere bemiddelaar of aanbieder van laserbehandelingen in het buitenland zijn vak verstaat en / of ongecontroleerd behandelingen laat uitvoeren bij dubieuze klinieken bij willekeurige oogartsen en pleit hierbij al langere tijd voor een kwaliteitskeurmerk. Veel aanbieders zijn simpelweg medische reisbureaus of handige zakenlui die het laseren als een gat in de markt hebben ontdekt. Het ontbreekt bij deze bedrijven echter aan medische expertise, evenals voor- en nazorg. Helaas bepalen deze bedrijven kennelijk wel het beeld in Nederland en weten zij met mooie praatjes veel klanten te lokken.
  Inter-Vision neemt dan ook scherp stelling in deze daar zij haar klanten een geheel verzorgd medisch traject aanbiedt, waarbij wordt gewerkt conform de richtlijnen van het N.O.G. en het Ziekenhuis in Istanbul (UHG) ISO gecertificeerd is, werkt met de meest moderne laserapparatuur en tevens behandelingen uitvoert waar men in diverse ziekenhuizen en / of klinieken in Nederland niet aan begint vanwege het ontbreken van expertise en / of de benodigde (dure) apparatuur. De behandelend oogchirurg is zeer bekwaam en geniet internationaal bekendheid. Er reist niemand af naar het behandelend ziekenhuis alvorens een zeer uitgebreid vooronderzoek heeft plaatsgevonden en tevens is er te allen tijde overleg met de operend oogchirurg. Iedere reis wordt begeleid door een optometrist en deze assisteert ook op de O.K! Van iedere individuele klant wordt het volledige medisch oogdossier altijd beoordeeld door de uitvoerend oogchirurg alvorens er überhaupt wordt overgegaan tot behandeling.

  Ik betreur het dan ook ten zeerste dat Jeroen van Rooij zijn huiswerk kennelijk niet heeft gedaan en zich ervan af denkt te kunnen maken met: ”Ik wil niet het beeld schetsen dat alle klinieken in het buitenland slecht zijn” De teneur van het ongenuanceerde artikel is duidelijk en met twee woorden samen te vatten: broodnijd en sluikreclame!

  Het lijkt mij namelijk niet zo moeilijk om te achterhalen waar de beschreven fouten / missers worden gemaakt! Patiënten kunnen immers meedelen waar en door wie zij zijn behandeld en met welke organisatie zij in zee zijn gegaan. Waarom niet de betreffende organisatie(s) bij naam noemen, maar er bewust voor kiezen op alle ‘buitenlandse’ aanbieders moedwillig een smet te werpen?
  Het tweede artikel bevat ook vrijwel geen nieuwe informatie; het is al enkele jaren bekend, o.a. via een uitzending van Tros RADAR, dat er veel mis is bij deze aanbieder in Portugal, nota bene een Nederlandse oogarts. Nieuws is wel dat er blijkbaar nog steeds gewoon op de oude weg wordt voort gelaserd. Waarom worden zijn bedrijf en zijn eigen naam niet genoemd? Vreemd dat deze arts in Nederland gewoon zijn vak mag blijven uitoefenen! Als je mensen wil waarschuwen doe het dan goed. Oogarts van Rooij lijkt hiermee nu zelf goede sier te willen maken (lees sluikreclame) voor zijn eigen kliniek. Tevens geeft van Rooij hiermee aan dat een Nederlandse oogarts: “iemands ogen heeft behandeld terwijl dat eigenlijk niet kon” Gelukkig gebeurt zoiets in het buitenland hoor ik iedereen al denken waarmee, alweer, de suggestie wordt gewekt dat alleen in Nederland betrouwbaar wordt gelaserd!

  Welnu, het moge duidelijk zijn dat Inter-Vision zich in het geheel niet voelt aangesproken door deze berichtgeving en zich niet in het artikel herkent. Een rectificatie van het artikel op grond van schadelijke, lasterlijke en generaliserende opmerkingen jegens Inter-Vision, als aanbieder van medisch betrouwbare ooglasercorrecties in het buitenland, lijkt mij niet meer dan op zijn plaats.

  In afwachting van uw reactie,

  Met vriendelijke groet,
  Johan Bergen, optometrist
  Inter-Vision Ooglaseren

 • daisyke schreef:

  Ik heb een jaar geleden mijn ogen laten laseren met de intralase methode.
  Ik zou het iedereen aanraden en ik zou het meteen terug laten doen.
  Ik zie nu heel goed en mijn enorme nachtblindheid is verdwenen.
  Ik had mijn operatie om 17u , om 17u30 was het al afgelopen (beide ogen), zonder pijn, het enige irritante was dat ik enorm veel water in mijn ogen had door de vele oogdruppels die de oogchirurg erin gedaan had, daarna had ik wel heel veel pijn, daar heb ik dan een paracetamol voor genomen, ben in slaap gevallen.
  Toen ik wakker werd zag ik beter dan ooit tevoren! het enige waar ik nog last van heb is enorm zonlicht , en als ik plots van donker naar licht of licht naar donker ga. Voor de rest ben ik supertevreden!
  Ook over de na-behandeling en de chirurg ben ik heel tevreden!
  De chirurg belde zelf op een zaterdagmiddag om te zien hoe het met me was!
  Na een paar weken moest ik terug op controle, en nu moet ik terug een afspraak maken voor een jaarlijkse controle!
  Het kostenplaatje was wel een beetje groot, maar als je ziet wat je ervoor in de plaats hebt, heb ik het er graag voor over.

  groetjes daisyke
  P.S. Ik heb mijn operatie laten doen bij Medipolis in Wilrijk (Belgie) door dokter Erik Mertens

 • Anne schreef:

  Ooglaser behandelingen hoefen in het buitenland zeker niet van slechtere kwaliteit dan in NL te zijn. Ik heb mijn behandeling in Frankfurt gehad. Je moet kijken of de klinieken een akkreditatie hebben, en op basis daarvan kun je in het buitenland een prima kliniek uitkiezen. Ik heb het via Medigo geregeld, daar kun je prijzen vergelijken en makkelijk zien of ze akkreditaties en ervaring hebben, en direkt een berichtje aan de kliniek sturen. Dus je moet je niet laten afschrikken door websites waar staat dat je in het buitenland slechte hygiene in klinieken hebt (er staat dan ook altijd een link naar een geweldige kliniek in Nederland naast..), dat word gebruikt om klanten naar Nederlandse klinieken te lokken.

Reageer

Gebruik onderstaand formulier om te reageren op dit artikel of andere reactie. Velden met een zijn verplicht

Controle vraag *