Wat is waar en niet waar over antidepressiva

Psyche 20 november 2017 102 Reacties
Wat is waar en niet waar over antidepressiva

Een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. Toch blijkt uit onderzoek dat ze lang niet altijd helpen. En de bijwerkingen zijn niet mals: je zou er dik, suf en impotent van worden. Wat is waar en niet waar? Twaalf stellingen over antidepressiva getoetst.

Antidepressiva worden onderverdeeld in klassieke en moderne antidepressiva. De klassieke TCA’s (tricylische antidepressiemiddelen) beïnvloeden de heropname van diverse hersenstofjes, met name noradrenaline en serotonine. De nieuwe generatie (de bekendste zijn de SSRI’s (selectieve serotonine heropname-remmers) beïnvloeden alleen het stemmingsstofje serotonineProzac was de eerste van de SSRI’s, andere zijn Lexapro en Zoloft. SSRI’s worden ook wel voorgeschreven bij angststoornissen.  Verder zijn er nog andere groepen zoals de SNRI’s of SDRI’s (serotonine en noradrenaline en dopamine heropname remmers), voorbeelden hiervan zijn Wellbutrin of Venlafaxine. Een andere groep, de MAO-remmers, wordt met name bij ernstige depressies of bij atypische depressies (een type depressie met bepaalde kenmerken) voorgeschreven. Hiervoor moet je een speciaal dieet volgen.

Stelling 1: Antidepressiva werken niet altijd

Waar. Van een grootschalige studie in 2008 naar vier soorten antidepressiva luidt de conclusie dat antidepressiva eigenlijk alleen helpen bij mensen die ernstig depressief zijn. Psychiaters wisten dit al langer. Eerste keus bij lichte depressies, zo staat in de richtlijn voor psychiaters, is psychotherapie. Of het even aankijken. De helft van de depressies gaat namelijk binnen drie maanden vanzelf over.

Stelling 2: Goede medicatie is moeilijk, omdat depressie niet begrepen wordt

Waar. De wetenschap begrijpt nog te weinig van het depressieve brein. Er zijn allerlei theorieën over depressie. Maar geen van deze theorieën is de beste theorie.

Depressie is een complex fenomeen waarbij biologische, psychologische en sociale zaken als factor meespelen. Wanneer depressie met name voortkomt uit biologische factoren (genetische aanleg, afwijkingen in de neurotransmitterhuishouding in het brein) wordt aangenomen dat medicatie soms beter werkt. Wanneer psychologische factoren (bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis) een rol spelen, wordt aangenomen dat een psychologische behandeling beter aanslaat.

De behandelaar (psychiater of psycholoog) volgt bij de behandeling de richtlijnen samen met zijn eigen klinische ervaring en inhoudelijke kennis. Samen met de patiënt komt hij tot een keuze. Soms kan afgeweken worden van de richtlijnen, omdat geen patiënt of depressie hetzelfde is. Dit moet wel goed onderbouwd en geëvalueerd worden. Dit, omdat niet elke depressie of mens hetzelfde is en bij de één medicatie wel werkt en bij de ander niet.

Stelling 3: Antidepressiva werken goed bij angst en paniek

Waar. De middelen die inwerken op serotonine, blijken goed te helpen bij angst-, dwang- en paniekstoornissen. Ook bij posttraumatische stressstoornis helpen antidepressiva.

Stelling 4: Van antidepressiva word je dik en impotent

Niet per se waar. Het Farmaceutisch Kompas noemt als bijwerkingen gewichtstoename (maar ook afname) en seksuele bijwerkingen, zoals geen zin in seks en uitgesteld orgasme. Maar in hoeverre dat bijwerkingen zijn is niet altijd duidelijk, omdat ze ook een gevolg kunnen zijn van de depressie. Bovendien reageert iedereen anders op medicatie. Zo werken antidepressiva eetlustbevorderend – antipsychotica zijn daar zelfs om berucht – maar niet bij iedereen (in dezelfde mate). En zo krijgen sommige patiënten seksuele klachten, maar lang niet iedereen. Sommige mensen vallen juist af van bepaalde antidepressiva. Het is dus enorm belangrijk om je bewust te zijn dat bijwerkingen kunnen ontstaan en deze dien je met je behandelaar te evalueren. Er zijn geen onomkeerbare bijwerkingen.

Stelling 5: Van antidepressiva word je een gevoelloze zombie

Gedeeltelijk waar. Gevoelloosheid is geen bijwerking van antidepressiva, maar een symptoom van een ernstige depressie. Wel kan er wat afvlakking van de emoties bestaan als bijwerking. Echter, afvlakking of wegvallen van emoties is juist ook een symptoom van depressie. Wanneer mensen opknappen, gaan ze juist weer meer voelen. Soms is het afvlakken van de emoties juist een voordeel, met name bij depressies waarbij ook veel angstklachten bestaan. Vaak zijn er ook angstgevoelens die een depressie in stand houden. Wel constateren mensen die antidepressiva slikken vanwege een angststoornis soms een vervlakking van gevoelens, die ze vervelend vinden. Het is dus belangrijk om te weten dat er bepaalde bijwerkingen bestaan en deze goed in de gaten te houden.

Stelling 6: Moderne antidepressiva werken beter dan de oude

Niet waar. Het is belangrijk om te weten dat oude versus nieuwe antidepressiva eigenlijk een niet zo goede indeling is. Een betere indeling is op basis van de werking van een antibioticum. Elk antidepressivum heeft een ander werkingsmechanisme dat bij verschillende aandoeningen wordt ingezet. Dit, omdat bepaalde antidepressiva bepaalde werkingsmechanismen hebben die bij bepaalde depressies beter lijken te werken. Zo kan bijvoorbeeld het ene antidepressivum beter ingezet worden bij een manische depressie, dan bij een postpartum depressie.

Bij de behandeling met antidepressiva is het altijd belangrijk om de richtlijn te volgen. De richtlijn voor antidepressiva is namelijk gebaseerd op de laatste wetenschap, praktische overwegingen en veiligheid. Hierin wordt de volgende volgorde aangehouden:

 1. SSRI
 2. SNRI
 3. TCA
 4. TCA in combinatie met een ander middel
 5. Elektroshock therapie

Heb je vragen over de behandelkeuzes van de specialist? Stel je vragen gerust. Soms kan het nodig zijn om van de richtlijn af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de achtergrond van de patiënt.

Stelling 7: De nieuwe antidepressiva hebben minder bijwerkingen

Deels waar. Bij nieuwe middelen (SSRI’s) heb je minder kans op hinderlijke bijwerkingen als zweten en een droge mond, maar er zijn wel weer andere. Zijn het bij de oude TCA’s vooral duizeligheid, obstipatie, droge mond, wazig zien en transpireren. Bij de moderne gaat het om misselijkheid, diarree, angst, agitatie of nervositeit, slapeloosheid, hoofdpijn en verhoogde bloedingsneiging. Gewichtstoename lijkt bij SSRI’s wat minder op te treden, seksuele klachten wat meer.

Stelling 8: Mensen die antidepressiva slikken stoppen daarmee vanwege de bijwerkingen

Deels waar. Veel patiënten gebruiken de medicatie niet (helemaal) volgens voorschrift. Een deel heeft hinder van seksuele bijwerkingen of overgewicht en stopt daarom de medicatie. Anderen durven er niet mee te beginnen uit angst voor de bijwerkingen. Maar bedenk dat die bijwerkingen lang niet altijd hoeven op te treden en dat medicatie altijd in overleg met de behandelaar kan worden aangepast.

Het is overigens belangrijk om antidepressiva in te nemen volgens voorschrift. Lukt dat niet, bijvoorbeeld vanwege bepaalde omstandigheden, licht dan altijd je behandelend arts in. Een antidepressivum kan namelijk een deel van zijn werking verliezen als je het niet optimaal gebruikt.

Stelling 9: Antidepressiva verhogen de zelfmoordneiging

Niet waar. Daar bestaat althans nog veel onduidelijkheid over. In algemene zin neemt zelfmoord af door behandeling met antidepressiva, omdat er minder depressies zijn. In een individueel geval kunnen remmingen wegvallen, terwijl de stemming nog niet verbeterd is. De stemmingsverbetering laat namelijk vaak wat langer op zich wachten. Deze afname van remming zou in een ernstige depressie soms tot zelfmoord kunnen leiden. Soms ook neemt de angst in het begin van de behandeling toe, maar of dat tot zelfmoord leidt is niet bekend.

Hierom is het belangrijk om een goede afweging te maken in het starten van antidepressiva en dienen suïcidale gedachten met de psychiater besproken te worden. Met name in de opstartfase, bij suïcidaliteit in de voorgeschiedenis en bij adolescenten. Dit omdat het risico op het toenemen van doodgedachten en hiermee suïcidaal gedrag bij die groep of in die periode vergroot is.

Stelling 10: Alleen een psychiater mag antidepressiva voorschrijven

Niet waar. De huisarts mag het ook en doet het zelfs veel vaker. Van alle recepten voor antidepressiva wordt volgens het RIVM ongeveer 80% voorgeschreven door de huisarts. De huisarts stelt vaak de diagnose, waarna de patiënt meestal bij hem onder behandeling blijft. Een verwijzing naar een psychiater is nodig bij twijfel over de diagnose, bij ernstige depressies (bijvoorbeeld met zelfmoord of psychoses), als de behandeling niet werkt en als de patiënt al eerder psychiatrische behandeling kreeg. Een psycholoog is geen arts en mag geen medicatie voorschrijven.

Stelling 11: Praten is beter dan pillen

Gedeeltelijk waar. Bij ernstige depressies kunnen we eigenlijk niet om medicatie of elektroconvulsieve therapie (ECT) heen, aangevuld met psychotherapie. Bij minder ernstige gevallen kan worden gekozen voor psychotherapie óf medicatie (of een combinatie van beide). Ook hierin is de keuze weer patiënt- en omgevingsafhankelijk. Voor bepaalde aandoeningen zijn bijzonder effectieve psychotherapieën ontwikkeld, zoals toenemende blootstelling (exposure) bij fobieën en cognitieve gedragstherapie bij een angststoornis.

Stelling 12: Antidepressiva zijn verslavend

Niet waar. Maar zomaar staken is onverstandig, afbouwen moet geleidelijk en in overleg met de arts. Wel verslavend zijn slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines), die je helpen als je onrustig bent, last hebt van angstgevoelens en als je slecht slaapt. Al na twee weken dagelijks gebruik kan gewenning optreden. De werking van deze medicijnen neemt af, en je hebt er steeds meer van nodig om hetzelfde effect te bereiken.

Auteur: Annet Maseland en Jacqueline van Kuler, in samenwerking met psychiater i.o. Pim Schipper
Bronnen:
Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. (2008) Initial severity and antidepressant benefits: A metaanalysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med 5(2): e45.; Volkskrant Antidepressiva werken niet, maar helpen welFarmacotherapeutisch KompasGIP Databank

102 Reacties

 • oorth032 schreef:

  Ik wilde nog wel even opmerken dat St. Janskruid NIET samen gebruikt kan worden bij de anti-depresiva medicatie.

  Ik gebruik lexapro voor angst en paniek 10mg per dag, daar wordt ik niet dik van en ik heb ook geen last van Libido stoornis.

  Gr. Marijke

 • opadre schreef:

  Ik gebruik al zo´n 6 jaar Fluoetine 2 x 20mg per dag. In heel veel genoemde feiten in dit zeer fgoede artikel ervaar ik als zeer juist. Zeker datgene wat geschreven wordt over gevoels – vervlakking is in mijn geval zeer juist. In geval van ( ernstige ) zaken c.q. gebeurtenissen van alle dag laat het mij gewoon koud doch veel later komt of geeft mijn lichaam pas een reactie. Ik bespreek regelmatig ook met mijn huisarts over mijn gevoel doch die spreekt altijd over een vervlakking van.
  Nogmaals zeer goed artikel.

  Groeten Andre

  • Jan ter horst schreef:

   Ik gebruikte 4 jaar certraline 200mg voor ptts, borderline, en een explosieve agressieve stoornis.
   Ben daar van de ene op de andere dag mee gestopt.
   Gleed steeds verder af.
   Verloor veel gewicht, en genoot nergens meer van.
   Door te besluiten voor me zelf te te kiezen, op te komen voor mezelf, en ben gaan knokken voor wat ik wel wil.
   Heb ik de weg naar boven gevonden.

 • Marije schreef:

  Dank voor dit goede artikel. Geeft veel inzicht voor mensen zoals ik, die nog nooit hebben gebruikt en nu twijfelen over evt antidepressivum.

  Marije

  • Simone schreef:

   Geloof me begin er niet aan! Ik heb spijt dat ik ooit begonnen ben met de medicatie, ik liet mezelf geloven dat ik het nodig had. Ik geloof dat therapie de beste oplossing is, misschien niet de snelste zoals bij meds maar als je er eenmaal aan begint kom je er bijna niet meer vanaf..

   • Jacquelien schreef:

    dit vind ik een onverstandige opmerking… er zijn mensen die zonder deze medicijnen allang dood zouden ik zou dit daarom ook ni iedereen aanraden om er maar ni mee te beginnen. En er ni meer afkomen is ook geen probleem lijkt me als je daarvoor in ruil een zoveel mogelijk normaal leven kan leven… het is maar wat je belangrijk vindt maar ik slik het wel en heb kinderen daarvoor is het wel belangrijk dat zij een goede opvoeding krijgen en niet elke keer hun moeder zien huilen…. strax denken ze nog dat dat gewoon is……Elke situatie is dus weer anders en per situatie zal je moeten bekijken wat het beste bij je past.

    • Een verdrietige moeder schreef:

     En ik vind jouw opmerking onverstandig. Mijn dochter heeft 14 jaar antidepressiva gehad. Alle soorten en alles hielp even en dan kelderde ze weer naar beneden. Nu is ze gestopt met anti depressiva, want wat niet werkt moet je niet meer nemen toch? 14 jaar van haar leven weg. Nu is ze ruim volwassen en is er erg slecht aan toe. Niet omdat de anti depressiva haar werk niet meer doet, maar omdat ze helemaal ” ge-her-programmeerd” moet worden. De klachten die ze nu heeft, laten de eerder klachten een lachertje zijn. Al hoewel het een hel is, voelt ze meer, kan ze boos zijn, kan ze huilen. En hopelijk op korte termijn gaan werken aan de oorzaken van het verdriet, van de pijn. En niet meer wegstoppen wat niet weg te stoppen is. Zie alle terugvallen. En ieder die dit leest, mocht je ooit afbouwen, doe het gelee langzaam. Neem er een paar jaar voor. Want echt, je bent jezelf niet meer na stoppen.

    • speters schreef:

     Ik was ook zo’n moeder met precies dezelfde gedachten als jij:als ik maar voor mijn kinderen kan zorgen..
     20 jaar lang die rotzooi geslikt..mijn hele lichaam kapot…een bloedsuikerspiegel die dag en nacht schommelde..hartkloppingen..dag en nacht..zweten..kilo’s aankomen…geen emoties…uiteindelijk nog maar 2 uur per nacht kunnen slapen doordat ik geen dopamine meer aanmaakte door de hoeveelheid serotonine in mijn lichaam en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
     Mijn tip..zeker als je moeder bent:GA VOOR JEZELF ZORGEN..pas dan kun je voor een ander zorgen.Vroeg of laat kom je jezelf tegen als je deze troep blijft slikken.Hetzij door lichamelijke of geestelijke klachten die veroorzaakt worden door de antidepressiva.
     Geloof in je zelf…in je eigen kracht..niet in de kracht van een chemisch middel dat niet eens medicijn mag heten.(eventueel met
     behulp van
     psychotherapie)Medicijnen genezen niet!!!
     Angstgevoelens kun je heel goed onderdrukken met natuurlijke middelen en door beter naar je HART te luisteren en je niet aan iedereen aan te passen.

   • Hans schreef:

    En bij mij hebben ze juist mijn leven gered. Ieder reageert er anders op dus niet zomaar roepen dat men er niet aan moet beginnen.

 • Anoniem schreef:

  Ik ben een vrouw van midden 60 en ik slik al 15 jaar seroxat omdat ik ineens vreselijk duizelig werd in de auto en daardoor in paniek raakte. Daarna kreeg ik daar veel meer last van. Ik ben toen door de medische molen gegaan maar er was niets te vinden
  Uiteindelijk kwam ik bij een neuroloog terecht die dacht dat ik
  misschien een serotonine tekort zou kunnen hebben, hij schreef mij
  seroxat voor.
  Het kan dus ook met de overgang te maken gehad hebben. Nu ben ik helaas behoorlijk dikker geworden. Kan dit door de seroxat (paroxitine) komen?
  Kan ik daar na15 jaar nog mee stoppen of komen de klachten dan weer terug? Of is er een ander middel tegen paniek en duizelingen met minder bijwerkingen?

 • Nienke ten Berge - arts - expert drdr schreef:

  Beste @Anoniem,
  Gewichtstoename staat niet in de bijsluiter van seroxat. Is er iets anders veranderd in je leven, ben je bijv minder gaan bewegen of meer gaan eten? Of was je wellicht door de angsten eerst afgevallen en is dat gewicht terug gekomen nadat je angsten over waren?
  Het is wel goed om na zo lang seroxat gebruik ermee te stoppen, zeker als je leven in rustiger vaarwater is gekomen. Kies een goed moment uit en ga dan naar je huisarts om een afbouwschema te vragen. Als je angsten terugkomen kun je vragen om een verwijzing naar een psycholoog of psychiater voor oefeningen tegen de angst.
  Veel succes!
  Nienke ten Berge – arts – expert drdr

  • josje schreef:

   Van seroxat kom je wel degelijk aan in gewicht.
   En niet zo’n beetje ook.
   Inmiddels wordt het wel vermeld in de bijsluiter.
   Van alle antidepressiva kom je uiteindelijk aan.
   Mirtazapine is de ergste dikmaker.

   • Bets schreef:

    ja, dat klop. Mirtazapine is een vreselijke dikmaker. Het heeft mij heel goed geholpen, maar heb gedurende de 15 maanden dat ik het slikte non-stop op dieet gestaan. Uiteindelijk met veel moeite slechts 5 kg aangekomen.
    Ging na stoppen er wel weer snel vanaf.
    Afbouwen was heel lastig. Heb het heel rustig gedaan en dmv drank afgebouwd tot 1 ml per dag. Toen ik volledig stopte ben ik zeker een maand beroerd geweest, echte afkickverschijnselen. Mijn slaap herstelde helaas niet meer.

  • M Dekker schreef:

   Expert ja? Expert medicijnen pushen zul je bedoelen… Hoeveel krijg jij om dit soort antwoorden te plaatsen..?

  • harry schreef:

   En dit is een arts????? Luister eens naar je patienten. Vele mensen worden dik van seroxat. wat in de bijsluiter staat klopt echt niet altijd, een fabrikant heeft liever niet in de bijsluiter staan dat je er immens dik van wordt, dan gaan mensen het middel niet gebruiken. Als alle doktoren de klachten van de patienten eens serieus zouden nemen en het zouden emlden zouden de bijsluiters allang verandert zijn maar doktoren geloven liever de ‘wetenschappelijke’bijsluiter zonder even na te denken dat de odnerzoeken gefinanciert zijn door de farmaindustrie en vaak alleen getest op jonge gezonde mannen…..

  • Loes schreef:

   er staat in de beshrijving van seroxat dat je er meer door gaat eten. ik gebruik ook seroxat en heb er eetbuien van. vooral zoetigheid. en waar ik een stuk ben aangekonen ben en suikerziekte van heb gekregen

  • speters schreef:

   Nee..stond ook niet in mjjn bijsluiter.40kilo aangekomen!!!
   Na 20 jaar gestopt en de 20 kilo verdwenen “vanzelf”Mijn bloedsuikerspiegel schommelde dag en nacht waardoor ik maar 2 uur achter elkaar kon slapen.Vreetaanvallen die niet meer te stoppen waren.
   Antideprssiva verhogen 450x je hongergevoel!!!
   Doe je huiswerk “arts”en wat houdt je tegen het zelf eens een paar maanden te slikken?
   Baadt het niet dan schaadt het niet wordt er gezegd toch….

 • JostheBoss schreef:

  Ik lijd aan polyneuropathie.
  Mijn huisarts schreef amiteripryline voor en na 10 dagen waren de symptomen voor de PNP sterk vermindert!
  Na verhoging tot 20 mg per etmaal, zijn de pijnen,veroorzaakt door PNP vrijwel verdwenen.
  Na een gebruik van 4 weken begreep ik, dat ik ook aan een depressie lijd, wat ik eerst niet wilde ervaren. Ik had angsten mbt het bestijgen van de trap en slappe benen bij het lopen. Ofschoon deze angsten nog niet geheel zijn verdwenen, heb ik er toch veel minder hinder van; uit de bijsluiter heb ik begrepen, dat waarneembare invloed pas na enige weken is vast te stellen.
  Ik ben heel erg blij met dit artikel in uw niiewsbrief. JvG

 • Anoniem schreef:

  Als je echt als diagnose depressie hebt, kan medicatie in combinatie met therapie echt wel helpen. Helaas is het zo dat mensen zelf de diagnose stellen. of huisartsen te snel antidepressiva voorschrijven. Geloof me , als je een echt depressie hebt, is dat heeeeeeeel wat anders dan een keer een tijdje niet zo lekker in je vel zitten.

  • speters schreef:

   En daar zit het verschil.
   Tegenwoordig krijgt iedereen maar antidepressiva voorgeschreven.
   Emoties en kosten onderdrukken heet dat.Probleem opgelost!!

 • Ioanneke schreef:

  Ook ik heb van de neuroloog Amitriptyline voorgeschreven gekregen omdat ik polyneuropathie heb. Sinds ik het gebruik, heb ik vreselijke last van droge neus, mond, keel, terwijl mijn smaak helemaal verdwenen is. Ik vind niets meer lekker en alles smaakt anders. Eigenlijk zou ik van deze medicijnen af willen, maar van Lyrica, die ik daarvoor kreeg, werd ik allergisch. Welk geneesmiddel tegen polyneuropathie heeft de minste bijwelingen. Alvast dank.

 • sun schreef:

  Ik heb paniekaanvallen/agorafobie 2 verschillende AD’s geprobeerdin de loop van 13 jaar die niet het gewenste resultaat hadden, slik nu sinds 2 jaar citalopram die echt heel goed bij mij werkten.
  Op het moment een terugval kan het zijn dat hjet niet meer werkt voor mij is dat mogelijk of slik ik gewoon te weinig na een periode van stress en de 15mg p.d dat niet kan bol werken?
  Alvast bedankt voor uw antwoordt.

  • Anja schreef:

   Bij werkte mijn ad niet goed door het samen gebruiken met nsaids, naproxen de werking werdt minder nu weer terug opbouwen. Voelde me een week geleden echt super

 • Kimberley Pex schreef:

  Ik verdiep me momenteel in de werking en de gevolgen van disbalans van de schildklier. Er zijn momenteel veel onderzoeken lopende, die ’n disbalans van de s.k. en depressie nauw in verband brengen. Er zijn artsen die overtuigd zijn , dat als de schildklier optimaal werkt, dat ’n depressie bijna uitgesloten is, ook de hypofyse speelt hierbij natuurlijk ’n grote rol,en de andere endocriene klieren.Er is aangetoond dat traumatische gebeurtenissen en langdurige pijn en ziektes, rouwprocessen , en chronische stress vooral de schildklierfuncties kunnen verstoren. Met orthomoleculaire supplementen en extra vitamines kan de balans hersteld worden.

 • Josephine schreef:

  Ik vind het jammer dat Nienke ten Berge, arts, zegt dat gewichtstoename niet in de bijsluiter staat van Seroxat en dat de gewichtstoename moet komen door de verminderdering van angsten.
  Naar mijn idee is dit toch echt een onjuistheid in de bijsluiter.
  Google maar eens met gewichtstoename en Seroxat. Bijna alle gebruikers hebben hier last van. Ben zelf 7 kilo aangekomen sinds ik dit middel gebruik.
  Ik heb GSK hier al over aangeschreven. Zouden meer gebruikers moeten doen, dan moeten ze dat wel veranderen in de bijsluiter.

  • Loes schreef:

   Ja er staat in dat je er meer van kan gaan eten. en vooral zoetigheid
   je krijgt eer eet ( vreetbuien) van
   waar je erg van aankomt en de kans op suikerziekte krijgt.

 • Max schreef:

  Niet waar ?

  Nou,bij de verhoging van Fluvoxamine kreeg ik zeer sterke gedachten om mij maar op te bergen tussen 4 planken.

 • kimberley pex schreef:

  ’t Is nu 2013, en de onderzoeken en bewijzen naar Griffonia zijn talrijk. A.d.’s verhogen ’t serotoninepeil niet, Griffonia/5htp wél !

  • speters schreef:

   Laat eerst maar eens onderzoeken of jouw “aangeprate depressie” werkelijk door een serotonine tekort komt.Aangezien dit niet te meten is en dus niet te bewijzen is zou ik ook niet zomaar 5htp gaan slikken.Ook dit kan voor nare reacties zorgen als je geen daadwerkelijk serotonine tekort hebt.Laat je cortisol waardes eens meten..dit is wel mogelijk en kijk dan hoe je dit op natuurlijke wijze heel goed kan behandelen.

 • Poezie schreef:

  Ik kan me bijhoorlijk opwinden dat men de bijwerkingen van antidepressiva zo minimaliseerd.
  1: je word er wèl dik van
  2: je kan er niet meer door vrijen
  3: je kan er waanbeelden en dergelijke door krijgen
  4: het zombie-effect is reëel
  5: je kan er zware allergische en vaak dodelijke reacties van krijgen
  6: je depressie kan zelfs toenemen
  7: artsen rammen die brol door onze strot

  Ik was zelf sinds 80 aan de pil en heb nu weer een nieuw produkt met verschrikkelijke bijwerkingen.
  Ik vind het schandalig. Dat artsen hier gaan beweren dat het allemaal zo erg niet is.

  Dat vond in de middeleeuwen ook, de gruwel die psychiatrische patiënten moesten ondergaan, terug naar de electroshock dan maar…
  Trouwens dat doen bepaalde hospitalen nu effektief terug, blijkt de arts er meer tevreden van dan de patiënt but who cares…
  Wij zijn toch ” de zotten “.

  • Jos Vandeurzen schreef:

   Mijn vrouw gebruikt al jaren deze ‘medicatie’ wat eigenlijk geen medicatie is maar puur psychiatrische drugs en mijn inziens gewoon vergif. Het gaat de laatste jaren van kwaad naar erger. De verslaving is erger dan van cocaine of heroine. De ontwenningsverschijnselen zijn zo heftig dat het vrijwel onmogelijk is om van deze vuiligheid af te geraken. Ons leven is een hel geworden. We krijgen nergens hulp. Waar ik ook met mijn problemen kom, overal vang ik bot; de reden is dat ik overal bij andere ‘slikkers’ terecht kom, Mijn zus,mijn schoonzus, schoonmoeder mijn oude bejaarde moeder in het bejaardenhuis , buurvrouw vrienden en kennissen, allemaal zijn ze wel ‘depressief’ en moeten ze blijkbaar die brol slikken. Ondertussen ligt mijn vrouw al maanden ziek te bed, serotoninesyndroom, ontrekkingsverschijnselen of bijwerkingen, ik weet het niet meer en de dokters doen alsof ze het ook niet weten. Daarom verhogen ze de dosis maar of voegen ze er nog maar een andere drug bij of schakelen zomaar van de ene dag na de andere over naar een ander antidepressiva waardoor er weer een maand zeer zware bijwerkingen komen. Ze hebben mijn vrouw een vergiftigd geschenk gegeven voor zogenaamde ‘depressiviteit ‘ en er bestaat geen tegengif. Dus doen ze zomaar wat. Ik vind antidepressiva het rottend kadaver onder onze maatschappij.

   • Corrie schreef:

    Ach Jos,je hebt zo gelijk,ik heb medelijden met je vrouw
    Ik heb de paroxetone ook 8 jaar geslikt,20 mg,afgebouwd naar 10 mg en toen gestopt,foute boel dus.Na 3 maanden nog steeds last van tintelingen,brandende gevoelens en af en toe denk ik het hoeft niet meer,maat heb kinderen en beestjes ,gelukkig.Ook vergeet ik veel en ben ik soms letterlijk de weg kwijt.Het schijnt dat die rommel het serotinegehalte verlaagt.Heb veel geld uitgegeven aan vitaminen,helpt niks
    Je mag ook nooit van de een naar de ander gaan eerst het ene afbouwen.dokters en zelfs psygiaters weten er niks van
    Het beste wat je vrouw kan doen,is heel langzaam afbouwen en iets op natuurbasis nemen,maar nooit meer deze rotzooi
    Wens jullie veel sterkte en een een knuffel voor je vrouw,weet hoe ze zich voelt
    lieve gr;Corrie

   • Elisa schreef:

    Toen ik was gestart met paroxetine had het mij erg geholpen omdat ik toen erg depressief was. Ik heb het 5 jaar geslikt en in de tussentijd heeft geen arts mij gevraagd hoe het gaat en of ik wel moet doorgaan met slikken. In de tussentijd heb ik gemerkt dat ik heel erg was veranderd qua persoonlijkheid. Ik had schijt aan alles en mijn normen en waarden kende ik noet meer. Ik had geen grenzen meer en nam niks meer serieus. Ook al werd ik uitgescholden ik bleef maar lachen en bedanken. Op aanraden van een collega ben ik naar de huisarts gegaan om te stoppen met deze medicatie. De huisarts heeft gezegd dat ik van 10 naar 5 mg kan en daarna helemaal kon stoppen. Dat had ik dus nooit moeten doen. Ik ben door een hel gegaan. En 2 jaar heeft die hel geduurd. En ik heb helaas niet naar mijn lichaam geluisterd en niet weer begonnen met die pillen. Achteraf heb ik daar heel veel spijt van. Die hel waar ik door heen ben gegaan heeft mij erg beschadigd. Geen arts wist wat ik had en ik kwam zelf toevallig via een site achter dat ik ontwenningsverschijnselen had. Heel veel spijt dat ik niet die 5mg door ben blijven slikken. De depressie komt niet terug als je ermee stopt. Het is 10000 keer erger dan een depressie wat je meemaakt nadat je zomaar stopt met deze medicijn. Luister goed naar je lichaam en stop er niet zomaar mee. Of begin er nooit aan want uiteindelijk word je zieker door AD.

   • boenkie90 schreef:

    Dag Jos,

    Mijn ervaringen met anitdeppresiva is ook slecht. Maar waarom geen homeopatische arts raadplagen?? Bij mij heeft het echt goed geholpen na een aantal behandelingen. Kijk op klassieke homeopathie.

    • Beau schreef:

     Kan zo’n homeopathische arts ook helpen bij een angststoornis?
     Ik heb gister ad gekregen maar ik vertrouw geen enkel chemisch pilletje..

   • speters schreef:

    Precies mijn verhaal.
    Mijn advies: ga naar een goed natuurarts.Bouw die rotzooi onder begeleiding af.Let op:dit kan in een paar maanden maar dat wil niet zeggen dat je dan alweer jezelf bent.Dat kan wel 2 jaar duren.Misschien nog wel langer maar elke dag zal het beter gaan.Gaat het een keer wat minder grijp dan niet weer naar pillen maar ZET DOOR!SAMEN!BLIJF STERK!
    Pas je voeding in…schrap alles wat op je bloedsuikerspiegel werkt en ga naar buiten.
    VOEL..ADEM..LEEF!
    En ga noooooooit meer terug naar die rotzooi.
    Hou vol!Geloof in je eigen kracht.Je kan het!

   • speters schreef:

    Blijf sterk..samen.Het heeft mij mijn huwelijk gekost.Mijn ex geloofde niet in mij…wel in die rotzooi.Ik heb het helemaal alleen gedaan..wat een eenzame hel..maar kwam er sterker uit dan ooit:ik was nl.weer mezelf(na 20 jaar) en niet dat onderdanige vrouwtje op de bank zonder gevoelens..zonder mening

  • barrypoelman schreef:

   helemaal mee eens, artsen nemen de bijwerkingen van patienten amper serieus en vertrouwen veel meer onzinnige bijsluiters die allemaal opgesteld zijn door de fabrikant. Stel je voor dat seroxat in zijn bijsluiter had vertelt dat je er dik van zou worden, dan zouden ze geen miljarden hebben verdient……

 • Milders schreef:

  Men moet die rotzooi nooit nemen, is erg gevaarlijk die troep, zelf ben ik medisch specialist, ik heb veel mensen gezien die helemaal de weg kwijt zijn voor deze drug soorten, het aller ergste vind ik het feit dat deze mensen zo verslaafd zijn geworden aan deze drug, dat ze alles aan doen om het te krijgen, zelfs buiten op straat.
  Wat zelf moord betreft komt het wel vaker voor bij mensen die deze drugs gebruiken, het slaat nergens op dat dit wordt ontkend, mijn gevoel zegt mij dat deze site belangen heeft bij deze drug handel.

  • robin schreef:

   Mee eens

  • Anoniem schreef:

   Op straat? Wat een onzin. Ben dan benieuwd waar er dan AD’s worden verhandeld op straat xD

  • Anoniem schreef:

   Ik geloof niet dat u medisch specialist bent.

  • said schreef:

   Best meneer kan ik met je contact nemen alles je wilt ik had ook seroxat van okterber 2000 tot dec 2004 ik had alleen eplipsie nacht eplipsie maar me huisarts ex huisarts gaaf me deze middel zonder tevragen in eenkeer 3 maal 20mg ik had 2maal willen voor trein tespringen eenkeer staat ik voor trein spoor maar die dag had hun staken dus had ik zware geluk me eplipsie aanvallen waren erger geworden ik word zo maar kwaad op iedereen ik had ook waanidieen dat ik ik 11maanden vast zat ook Toen ik vast zat gaaf hun me nog steeds die drugs seroxat ik hoop dat jullie beter voel we moet rechtzaak doen wie kan hier ja zegen dan neem we met elkaar contact op met meer mensen sta sterk voor met vriendelijke groet

  • Hallo schreef:

   Voor een medisch specialist, schrijf je beroerd. Of je bedoelt dat je heel veel medicijnen voorgeschreven hebt gekregen, dat geloof ik wel.

 • Greeth schreef:

  Smerig goedje , bezint eer je er aan begint.
  Niet verslavend!!!??? zooo echt wel, zie er maar vanaf te komen….. Dit artikel heeft echt een update nodig!

 • Tron schreef:

  Ik heb Xanax (een zeer verslavende Benzo volgens artsen) in een hoge dosering 5 X 0.5 mg. per dag 5 jaar lang moeten gebruiken op advies van mijn psychiaters (ja !!! meerdere Psychiaters) in combinatie met Zoloft (Sertraline) 1 x 50 Mg per dag.
  Het afbouwen van de Xanax was een eitje vergeleken met het afbouwen van de Zoloft.
  Xanax (een kort werkende Benzo) werd vervangen door Tranxene (een lang werkende Benzo)en werd langzaam afgebouwd zonder klachten.
  Het afbouwen van Zoloft (sertraline)is voor mij een onmogelijke opgave.
  Ik heb na 4 maanden de Zoloft afgebouwd naar 25 Mg maar dat ging niet zonder Brain zaps (waarvan de psychiater nog nooit gehoord heeft) alsof je constant een stroomstoot krijgt uit het niets. en een algeheel gevoel van ziek zijn (alsof je een zware griep hebt die maar niet over wil gaan).
  Ik probeer nu met een nagelvijl iedere week voorzichtig iets van mijn halve tabletje Zoloft iets af te slijpen maar de afkickverschijnselen blijven super heftig en ik heb niet het gevoel dat het afbouwen op afzienbare termijn beter zal gaan.
  Ik ben van plan een letselschade advocaat in te schakelen omdat de voorschrijvende artsen mij wijs hebben gemaakt dat een SSRI niet verslavend kon zijn.
  Als ik geweten zou hebben dat Zoloft zo verslavend zou zijn dan zou ik er nooit zijn aan begonnen.

 • trudy schreef:

  ben blij met jullie berichten,daar ik nu zelf na heel lang twijfelen aan de ad ben begonnen,mirtazapine 15mg;heb al direct last van gewicht,moet er wel aan wennen zeggen ze,maar eigenlijk heb ik al slechte ervaringen in mijn omgeving van mensen die en veel zijn bijgekomen en er niet meer vanaf komen en nu zelfs aan de spyhotica zitten,en na al die jaren er alleen maar slechter van zijn geworden;wil zo graag snel beter worden maar denk toch dat ik beter meer tijd kan nemen om leuke dingen te gaan doen,wat nu niet kan en lukt door de ad.volgende week terug naar dokter en doe het met de spygoloog en oefeningen ;nu komt er nog minder uit mijn handen,dan gaat het alleen maar langer duren.eerst de allende voor eraan te wennen en erna weer om ervan af te komen.

 • Marieke schreef:

  Het is waar, dat ontwenningsverschijnselen vaak worden ontkend, dat is ook mijn ervaring.
  Het is ook waar, dat er mensen zijn, die wel iets moeten slikken, omdat ze het anders niet redden. Soms wordt hun leven daar draaglijker door, vaak ook niet.
  Bovenstaande bijwerkingen van antidepressiva kloppen.
  Soms gaan de bijwerkingen weg, maar niet altijd.
  Van de meeste antidepressiva kom je aan.
  Vooral mirtazapine en ook de antipsychotica zyprexa en seroquel staan hierom bekend.
  Ik vind het onbegrijpelijk, dat er geen ontwenningsklinieken zijn om van deze bocht af te komen en ik weet zeker, dat afbouwen en opbouwen van deze medicatie regelmatig mensenlevens kost, door een gebrek aan goede begeleiding.

 • Klaas schreef:

  Helaas dekt dit artikel de waarheid niet en worden de enorme risico’s van met name de SSRI antidepressiva onvoldoende belicht en lijkt het artikel eerder de farmaleugens in stand te willen houden…

  Ik ben er door mijn gruwelijke en bijna dodelijke ervaring met het SSRI middel Seroxat (Paroxetine) van GlaxoSmithKline inmddels van overtuigd dat de farmaceutische industrie een zeer onfrisse business is waar men letterlijk over lijken gaat. En in dit geval bijna over mijn lijk, want ik heb de ontwenning van dot zogenaamd niet verslavende “antidepressivum” dat ik ooit kreeg voor spanningsklachten en onzekerheid, bijna niet overleefd.

  En pas later kwam ik erachter dat de huidige richtlijnen voor afbouwen van een SSRI compleet onbruikbaar zijn, alleen maar leiden tot vreselijke ontwenningsverschijnselen en hervatten van het gebruik, en dat reeds rond 2002 diverse documentaires op de BBC daar aandacht aan besteed hebben, maar door een zeer krachtige lobby van de farma is alles in de doofpot gegaan en staan de vele slachtoffers, voorzover die geen zelfmoord gepleegd hebben door de gruwelijke ontwenningsverschijnselen, met lege handen.

  Pas sinds vorig jaar zijn er artsen die proberen hier iets aan te doen, vaak tegen de klippen op omdat de fabrikanten het allemaal als “onzin” afdoen…

  Hoewel ik nooit twijfelde aan de medische wetenschap, ik zelf chemicus en mijn vader arts was is mijn vertrouwen hierdoor onherstelbaar beschadigd en zal ik inderdaad nooit meer medicijnen slikken als dat niet echt nodig is. En beschouw ik de puur winst- en medicatiegerichte psychiatrie als een walgelijke medische nageboorte…

  Ik heb mijn verhaal inmiddels elders gepubliceerd, hier een kopie daarvan:

  “Ik voelde me gevangene van het middel Seroxat”

  Seroxat is één van de meest verkochte en succesvolste antidepressiva in de wereld. Van de bijna 1 miljoen Nederlanders die antidepressiva gebruiken, slikt ruim 60% dit middel, met daarin de werkzame stof paroxetine. Ondanks de populairiteit van het middel, is het niet altijd onbesproken geweest.

  In 2004 ontketent de BBC met de documentairereeks ‘Seroxat: Taken on Trust’ een groot schandaal. Het programma toont aan dat het middel verslavend werkt en ernstige ontwenningsverschijnselen kan veroorzaken, als de patiënt niet op de juiste manier afbouwt. Iets wat in de bijsluiter nauwelijks vermeld staat en de producent altijd ontkend heeft. De medische trials van 20 jaar geleden bewezen volgens hen het tegendeel.

  Slachtoffer Seroxat-schandaal

  Desalniettemin blijven de klachten over dit antidepressivum binnenstromen op fora en gezondheidssites. Ook Klaas (45 jaar), die 12 jaar geleden startte met het middel vanwege problemen in de werk- en privésfeer, voelt zich slachtoffer van het Seroxat-schandaal. “Ik ben nooit het middel gaan slikken met de intentie om er mijn hele leven aan vast te blijven zitten. Twee jaar nadat ik ermee begonnen was, ging ik weer met plezier naar mijn werk en privé stond het er ook een stuk zonniger voor. Een mooi moment om te stoppen dus. Maar dat werd een drama.”

  In de bijsluiter staat dat na het stoppen tijdelijk ontwenningsverschijnselen kunnen optreden, maar dat deze mild van aard en binnen drie weken over zijn. Over hoe moet worden afgebouwd staat alleen dat dat in stappen van 10 milligram moet gebeuren. Omdat de dagelijkse dosis van Klaas 10 milligram is, betekent dat hij cold turkey moet stoppen. “De ontwenningsverschijnselen kunnen meteen toeslaan, maar ook met enige weken vertraging, merkte ik. Telkens werd ik 6 weken nadat ik gestopt was doodziek. Vreselijke diarree, felle hoofdpijn, overgeven en het ergste: de elektrische tintelingen en een soort stroomschokken. Soms leek het net alsof ik op een elektrische stoel zat. Ook nooit eerder ervaren psychische klachten als eindelozen huilbuien, extreme woede en gewelddadige ideeën kwamen uit het niets op.”

  Vijf stoppogingen

  Klaas greep daarom terug naar de Seroxat om weer grip op zijn lichaam én geest te krijgen. “Ik voelde me een gevangene van het antidepressivum; ik wilde het niet, maar kon simpelweg niet meer zonder.” In totaal heeft hij vijf stoppogingen ondernomen, in een tijdsbestek van 3 jaar.

  De laatste stoppoging werd hem bijna fataal maar was uiteindelijk toch succesvol, al werd zijn doorzettingsvermogen tot het uiterste op de proef gesteld. “Ik wilde er per se vanaf. Al moest ik twee maanden ziek zijn.” Het werd uiteindelijk twee jaar voor er voor het eerst verlichting optrad in de ondraaglijke symptomen. Zwarte jaren, waarbij Klaas op de drempel van zelfmoord stond. Na twintig maanden blinkte eindelijk het eerste lichtpuntje: de diarree en het overgeven stopte. Van de tintelingen en stroomschokken heeft hij nu 7 jaar na stoppen nog altijd last, waardoor fulltime werken nog steeds onmogelijk is. Een periode lang genoeg om veel te verliezen: zijn baan alsmede het grootste deel van zijn spaargeld dat hij moest gebruiken om zichzelf te onderhouden.

  Langzaam afbouwen

  Inmiddels ziet Klaas het als zijn missie om Seroxat-gebruikers te waarschuwen voor de gevaren van Seroxat en mensen te adviseren en helpen met het afbouwproces. “Zelfs je ergste vijand wens je nog niet toe, wat ik doorstaan heb.” In Stichting Cinderella heeft hij een wapenbroeder gevonden. Deze non-profitorganisatie richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende geneesmiddelen die niet door de industrie ontwikkeld worden, omdat ze onvoldoende winst zullen opleveren, de zogeheten stiefkindgeneesmiddelen. Op verzoek van patiënten en artsen hebben zij afbouwstrips gemaakt, zodat de patiënt voldoende tijd krijgt om steeds aan lagere doseringen te wennen. “Ik hoop dat dit de ogen van de medicijnregulatoren eindelijk opent. Het zijn levens waar de farmaceutische bedrijven op deze manier mee spelen.

  • Maud Janssen schreef:

   Ik ben nu ook al een paar jaar seroxat aan het slikken. Ik had eerdere een ander anti-depressivum, solian. Dat had al beschreven dat er eventueel als bijwerking lekkende borsten konden ontstaan. En daar had ik inderdaad behoorlijk last, vreemd om dat als vrouw te hebben die nooit moeder is geweest. De meer ernstige bijwerking, die niet vermeld stond, en waar natuurlijk de samenhang ontkende, was een positief strijkje. Voor mij leek de samenhang zeer logisch, als het je hormonen schijnbaar zo op hol doet slaan dat je borsten lekken, lijkt het me niet onlogisch dat deze ook het evenwicht in je baarmoederhals aantasten. Ik heb daarna dus seroxat gekregen. En ja, je word er echt dikker van, je seksuele gevoelens zijn onbestaande, en als je naast je depressie ook nog enorm angst had, dan zijn je gevoelens afgevlakt en doet niets je meer iets.
   Dat afgevlakte gevoel vond ik verschrikkelijk, want je kunt onmogelijk nog een connectie voelen met een ander mens. Het mag dan niet verslavend zijn, maar de lichamelijke ontwenningsverschijnselen zijn niet min. Ik nam 60mg (en moest dat volgens mijn psychiater de rest van mijn leven gaan nemen, en misschien zelfs verhogen tot 90mg), en ben eerst meteen gestopt (stom natuurlijk), ik had gelukkig geen last van mijn maag of darmen, maar die stroomstoten zijn verschrikkelijk, elke impuls leidt in het begin tot schokken. Alle zenuwen leken ineens veel gevoeliger te worden, en dan bedoel ik alle zenuwen. Na maanden niets te voelen op fysieke seksueel vlak, was dit ook van het goede teveel. Enfin, het is me eindelijk gelukt om af te bouwen, en dat valt inderdaad vies tegen. Maar helaas komt mijn angst na verloop van tijd ook weer terug, en fysiek is dat zelfs zwaarder en meer ontwrichtend dan de bijwerkingen. Het is trouwens ook van de enorme zware fysieke klachten van angst dat ik seroxat neem, en niet voor mijn depressie. Die kon ik nog (af en toe wel met veel moeite) zonder medicatie te baas.
   Ik heb nu wel het gevoel dat het steeds minder werkt, ik heb de dosis verhoogd naar 90mg, voel minder angst, maar behoorlijk depressief. Het is al langer dat ik echt electro shocks aan het overwegen ben, puur omdat de slaagkans hoger is dan pillen, en de bijwerkingen minder.
   Nog even aanvullend. Er wordt de theorie aangehaald dat depressie (wat ook kan lijden tot angst) eerder te maken heeft met de stress. Dit is heel lang mijn mening, zeker als ik kijk wat de fysieke klachten zijn, hoge hartslag, oppervlakkig en snel ademen, etc. en dat hoort allemaal in het systeem van je lichaam thuis dat hoort bij de reacties op acute stress. Dus ja, ik denk dat door langdurige depressie door langdurende gebeurtenissen mijn hersenen vasthangen in het systeem van acute stress. Als ik weet hoe je dit terug kan veranderen, laat ik het hier zeker weten. Nu is het voor mij na jaren nog steeds een zoektocht om me in balans te voelen, in staat om verbinding met anderen te voelen, met mijn omgeving, energie te hebben. Maar vreemd genoeg, ik heb nog steeds hoop dat het me ooit gaat lukken.
   Ik wens jullie allemaal dezelfde hoop toe, en maar nog dat jullie de balans terug vinden.

   • Klaas schreef:

    Beste Maud, ik vind dit weer een schokkend verhaal dat ik ook niet helemaal begrijp.
    Je dosis van 60 mg is trouwens absurd hoog ( is de officieel maximale dosis) en het “advies” van je psychaiter om op te hogen tot 90 mg is niet alleen schandalig maar zelfs misdadig want daarmee zit je aan een onwettig hoge en toxische dosis!

    Dat het steeds minder werkt komt door het poopout effect, de hersenen corrigeren op termijn zelf voor de onnatuurijke heropname remming door steeds minder serotonine zelf aan te maken waardoor het effect van de SSRI langzaam (soms ook al snel) verbleekt. Door de psychiaters wordt dat dan niet zelden als argument gebruikt dat de depressie verergerd is en de dosis omhoog moet… net zolang tot mensen aan de maximale dosis zitten.
    En in dat geval wordt, zoals bij jou, de dosis nog verder verhoogd of een tweede en soms derde middel erbij gegeven. En zo eindigen mensen die voor een vaak tijdelijke situationele crisis een SSRI kregen uiteindeijk als poly-verslaafde wrakken.
    En de farmaceutische industrie lacht in haar vuistje want het is bijna onmogelijk om een klacht in te dienen.

    JE zegt trouwens wel dat je afgebouwd bent maar ergens anders dat je nog steeds slikt. Ben je nu afgebouwd? Bedenkt dat de laatste 10 mg vaak het zwaarste zijn en fractie voor fractie heel langzaam verlaagd moet worden. Dat kan met de suspensievorm of de sinds kort leverbare afbouwstrips.

  • Jasmijn schreef:

   Beste Klaas,

   Wat je schrijft is helemaal waar. Jammer dat er tegenwoordig zoveel volwassenen en ook jong volwassen als snel aan de antidepressivum medicijnen worden gezet. Er wordt niet meer geluisterd naar de mensen maar meteen een drugs voorgeschreven wat wordt gezien als het hulpmiddel voor onze onrustige gedachten. Het is goed dat je je verhaal deelt met je medemens om je heen. Ook ik zit aan medicatie (sertraline) ben nu gestopt omdat het gebruik ervan mij niet meer hielp maar eerder opbrak en mijn gevoelens soms helemaal uitgeschakeld zijn en ik op één dag wel lichtpuntjes ervaar maar heleaas niet lang genoeg dit alles maakt het zwaar voor de partner die naast je staat. Nu ik gestopt ben is het fijn om ervaringen te lezen dus zeer bedankt.

   Jasmijn

 • Nico Wortèl schreef:

  Op haar Linked In heeft de schrijfster van dit artikel, Annet Maseland geschreven dat ze journalistiek en linguïstiek heeft gestudeerd.
  Geen medicijnen dus. En daarom hecht ik aan het commentaar meer waarde dan aan het artikel. Sterker nog: ik ben ontzet dat de farmacie blijkbaar projectmatig valse voorlichting verstrekt.

 • anoniem schreef:

  hallo, ik slik al 7 jaar efexor 150 mg antidepresiva tegen depressie en angststoornis.
  ik heb ze toen ik klachten had 7 weken moeten slikken voor resultaat, en ze hielpen.
  geen paniek- angst, meer en pijnen door het lichaam….(ernstige spier verkramping)
  ik moest er wel 7 weken alprazolam 0,5mg kalmerings tablet bij slikken om de
  pijn op te vangen, en toen de efexor aansloeg hoefde de alprazolam niet meer.
  nu nog helpen ze, heb wel geprobeerd af te bouwen maar dat is niet goed gegaan,
  de klachten kwamen hevig terug. dus weer aan de pillen……
  ik ben op deze side terecht gekomen door…..dat ik weer heel onzeker werd door
  een iemand die mij vandaag attendeerde onmiddelijk te stoppen omdat de antidepresiva zo gevaarlijk is.
  hij kon mij verder niet.
  heb jaren gesprekken gevolgd bij een hulp instantie, en mijn huisarts weet ook af van
  mijn ernstige klachten toen der tijd,
  en die zeggen dat ze vermoeden dat ik mijn leven afhankelijk zal zijn van deze medicijnen….
  deze side heeft mij dus gelukkig weer gecalmeerd en overtuigd dat ik ze gerust kan blijven gebruiken…..

  m

 • Donny schreef:

  Zoveel onduidelijkheid ook weer he. Het is zo verschillend allemaal per persoon. Zelf ben ik in 2012 meer suicidaal geweest van alle ssri’s die ze me naar binnen hebben geduwd, dan dat ik ooit eerder heb ervaren.
  In sommige gevallen kan het dus wel degelijk dat je van AD meer suicidaal wordt dan dat je ooit zonder was, in alle depressies samen.

  In het artikel mag hierbij dan ook SOMS worden gezet. Beetje eenzijdig vindt ik.

 • Maggie schreef:

  Ik vind het artikel prima. Ik slik al jaren venlafaxine. Helpt heel goed om de effecten van de ziekte depressie tegen te gaan. Ik heb een hele goeie psychiater die de werking goed in de gaten houdt. Hoeveel je dosering is, hangt af van hoe snel je lichaam het medicijn afbreekt. Bij mij is dat snel, dus heb zeer hoge dosering nodig. Hoger dan als max staat in bijsluiter.
  Ik ben niet van plan om van deze pillen af te gaan. Depressie is zo afschuwelijk en met mijn medicijnen functioneer ik prima. Ik ben lekker aan het werk, ben moeder en echtgenote. Zonder pillen ben ik die drie nauwelijks.
  Ik heb ook het geluk gehad dat ik een paar goede psychiaters ben tegen gekomen, met veel verstand van hoe deze medicijnen het beste werken. Psychiaters bij grote instellingen zoals riagg/altrecht/altra/bavo. Daar zijn ze toch gespecialiseerd in angst en depressie, hoe het lichaam daar op reageert en welke medicijnen het beste bij je passen.

 • Linda Dijks schreef:

  Het is duidelijk, dat deze site er is om anti-depressiva te promoten. Allemaal bullshit. Met name bij mensen met Fibromyalgie, die dus NIET depressief zijn, veroorzaken deze medicijnen meer ellende dan dat ze gunstig zijn. Mensen WORDEN na gebruik van deze pillen vaak juist depressief!

 • Josefien schreef:

  Ik ben nu 2 maanden seroxate 20 mg aan het nemen. Huisarts voorgeschreven bij angst en depressie,na het overlijden van mijn man. Bijna alle bijwerkingen gehad,maar nu gaat het een stuk beter. Ik denk er nog niet aan om hiermee te stoppen,want die angstige gevoelens wil ik nooit meer meemaken. Ook ben ik naar een psycholoog doorverwezen,zeker aan te raden. Medicijn en psycholoog helpen uitstekend!

 • Ella schreef:

  Ik slik nu sinds 2 maand mitrazipine ben daarvan 8 kilo aangekomen, ik let nu heel erg op m’n eetgewoontes en sport ook regelmatig maar zie niet echt verandering mijn vraag is blijft de gewichtstoename? Of houd dat op en is dat alleen in het begin zoals zoveel medicijnen dat hebben?

  • Simone schreef:

   Ik ben door de mirtazapine (oa) 25 kg aangekomen binnen 7maanden. De een heeft er veel last van de ander niet. Ik was nooit een grote eter, ik was altijd wat mollig maar ben echt nog nooit zo zwaar geweest in mijn leven. Mijn ervaring t stopt niet..

 • ssss-je schreef:

  Wat een onzinnig artikel, vast geschreven door iemand die aan de lijband van de farma-maffia loopt of er weinig vanaf weet. Bijna iedereen krijgt vreetneigingen van anti-depressivas maar het wordt amper als bijwerking beschreven in de bijsluiter en 90 % heeft seksuele moeilijkheden die echt alleen door anti-depressiva komen en niet 10% zoals in de bijsluiter staat. Vergeet nietd at de famraceutsiche idnustrie alle onderzoeken betaald en zo de uitslagen van het odnerzoek bij kan sturen!!!

 • gertje boos schreef:

  Ik vind dit allemaal maar verwarrend!
  Zoveel meningen van zoveel verschillende mensen.
  Ik ben absoluut niet naïef, in tegen deel, maar zou deze maatschappij zo in elkaar zitten dat het puur om de winst gaat van de farmaceutical company’s?

 • Renske schreef:

  Ook ik gebruik al jaren antidepressiva.Sommige hadden al in het begin enorm veel bijwerkingen,waarvan ik hier eentje noem; effexor, waar ik binnen twee weken 10 pond bijkwam.Het branden in de mond was niet te harden.Dan nog een reeks die helemaal niks deden;zoloft waar ik een giga hoge bloeddruk kreeg,wat de arts niet geloofde; na het stoppen hiermee was mn bloedruk binnen een paar dagen normaal.Om een(enorm ) lang verhaal kort te maken.Aan de seroxat,waar ik me na een paar weken beter op voelde,maar mn gewicht schoot omhoog; hierop een enorm verhoogd cholesterol; hiervoor aan de statines;waardoor ik het zo benauwd kreeg dat ik dacht te stikken en amper kon lopen.Verder zag ik er uit als een michelinpoppetje.Ik werd uitgescholden, gepest, en mensen die me lang niet gezien hadden;(lachend!!) wat is er met jou gebeurd??kleding kopen een ramp, zelfs op de dikzakkenafdeling van miss etam niks wat past.daarnaast een blijvend gevoel van depressie en angst,waar de arts “niks mee kon “Ben te einde raad, en bezig met zaken als Brahmi, en dergelijke.Het eind van deze hel is nog lang niet in zicht, en het gebruik van de ene pil lokt het gebruik van andere uit.Relatie op de klippen gelopen, omdat ik nergens meer heen durfde.Renske

 • Lila schreef:

  Zeer goed artikel vooral voor mensen die twijfelen over het gebruik van antidepressiva. Bij mij heeft antidepressiva enrom geholpen, in het begin veel bijwerkingen gehad, na 4-6 weken begon ik de positieve effecten te merken!

 • said schreef:

  Geloof mijn seroxat is zelfmoord pillen wat hij zegt het is niet waar klopt niet en ik zelf had gewoon eplipsie aandoening ik was bij me ex huisarts in 2000 hij zegt hier seroxat ik had 4jr lang gebruikt het was hel ik lag 3dagen in coma

 • diana schreef:

  Ik gebruik al 3 jaar Nortrilen. Mijn depressie is al drie keer terug gekeerd en mag daarom niet meer stoppen met Nortrilen. Ik heb al verschillende anti-depressiva gebruikt. Ik word heel gauw geestelijk moe, zelf als ik voor het ontbijt moet zorgen, veroorzaakt dat al zoveel stres, en moet ik slapen. Is er een ander middel dat ik kan gebruiken tegen deze geestelijke vermoeiheid? Ik kan echt heel weining aan.

 • Mark schreef:

  Ik was heel mijn leven mager, heb juist eiwitshakes / weightgainers gebruikt in de hoop aan te komen (om er weer spieren van te kunnen maken bij fitness) maar lukte niet. Heb 2 maanden lexapro 5mg gehad, naast dat ik nu nog steeds concentratiestoornissen ervan heb (meer dan een jaar later) ben ik toen ook 10kg in 2 maanden aangekomen. En nee dat komt niet door de depressie!! Heel mijn leven nooit aangekomen maar toen ineens 10kg in 2 maanden! 100% zeker door de Lexapro. Tevens zit ik nu aan anti epileptica (keppra) met dank aan Lexapro! Een jaar later en mijn geheugen is nog steeds kapot. Zoek op Google naar ‘ssri concentration problems’ en je ziet dat ik niet de enigste ben. Uiteraard zullen de meeste dokters zeggen dat ze dit nog nooit mee hebben gemaakt. De 100.000+ negatieve ervaringen op internet over Lexapro zijn verzonnen en niet onderbouwd vinden ze. ‘Incidenten’.

  • josje schreef:

   Ja, het ging mij net zo.
   Altijd slank en nu een vet varkentje.
   Ik sport me suf, wandel en zwem veel.
   Helpt niets.
   Let op wat ik eet.
   Helpt niets.

 • Anoniem schreef:

  Volgens mij is “depressie” helemaal geen ziekte. Het is een gemoedstoestand die ontstaat in de puberteit door de balans van mannelijke en vrouwelijke hormonen die uit de hand loopt en daarbij debalanceert. Ik ben een vrouw van 50 en slik al heel mijn leven al die vuiligheid. Niks heeft me ooit geholpen.
  In welke maatschappij leven wij????????????????????????

 • Loes schreef:

  Ik zou ook graag willen reageren op het gebruik van seroxat. ik gebruik het ook al jaren 2x20mg per dag
  en het is vreselijk om er mee te beginnen. Ik zat in een zware depressie met angst en paniekstoornissen enz en kreeg toen van de huisarts seroxat. nou ik heb het geweten, je weet niet wat je overkomt en wat er met je gebeurd zowel geestelijk als lichamelijk. je bent helemaal lemaal kapot, je gaat Door een hel de eerste 6 weken en je familie ook,want die kunnen je niet helpen. Ik snap niet dat artsen en huisartsen deze
  medicijnen voorschrijven. want je bent maar leek
  en huisartsen weten niet wat ze mensen hier mee
  aandoen. als je alleen met je gezin bent en je man
  ,nachts moet werken. en ik met zoveel angsten in bed lag en niet kon slapen en de nachten op bleef lopen van paniek en het niet meer zag zitten en niet kon stilzitten van angst en huilbuien had en m,n hart ging als een gek te keer en heel veel angstzweten ik wist mij geen raad en droge mond
  en heel veel zoet eten. Ik vloog zo wat door de muur heen. kon niet slapen en een man die je niet kon begrijpen en nog met jonge kinderen toen.
  ik snap niet dat huisartsen – artsen deze pillen voorschrijven. je raakt er zo van in paniek, want je weet niet wat je overkomt als je ze hebt ingenomen
  het is gevaarlijk en onverantwoordelijk om zo die pillen voor te schrijven zonder dat daar begeleiding
  of controlle bij is. je kunt wel bellen naar je huisarts, maar dan krijg je te horen van de assistente van ja daar moet je even door heen
  en daar kun je het mee doen. terwijl jij met je angsten in huis zit en geen kant op kunt op dat moment. geen enkele hulp in zo,n crisis waar je in
  zit. vreder heb ik nog een paar keer willen afbouwen met seroxat nou ik heb in een hel geleefd bij zowel bij het afbouwen en het weer opbouwen van seroxat. al je gevoelens zijn weg
  en geen zin in seks en geen emotionele uitingen meer, wat ontzettend lastig is als die pillen ingewerkt zijn. je voelt je echt een zombie zonder emotie,s. Waarom worden deze medicijnen voorgeschreven zonder dat er geen medische
  controle is. bv in een psychische opname voor de veiligheid en je veilig te voelen in zo,n situatie want thuis vindt ik niet verantwoordelijk in zo,n toestand
  rond te lopen. Ik slik ze nog stees en durf niet meer
  te stoppen met seroxat en daarbij heb ik ook nog 2×1/2 per dag larozepam om tot rust te komen

  • Miauw schreef:

   Er zijn wel natuurlijke middelen, onder andere Griffonia/5HTP, zorgt ervoor dat je lichaam zelf serotonine en melatonine aanmaakt. Mag niet in combinatie met een antidepressivum maar dan weet je dat er een alternatief is. Beste wel in combinatie met gezonde voeding, dus weinig suiker en voldoende eiwit en wat vitamientjes. Een tekort aan vitamine B en D bijvoorbeeld kan een hoop klachten geven.

 • kimberley schreef:

  ….Brrrrrrrr. Ik heb de troep geslikt, ik moest , zei die sukkel van ’n mdl arts afgelopen jaren,ik noem geen naam, maar iedereen weet wel wie ik bedoel. God wat was ik moe van die troep. Doodmoe van de antidepressiva die me werd opgedrongen. Ik had “gewoon” een darmziekte AL die jaren. Dat is in een ander ziekenhuis geconstateerd. Godzijdank heb ik nu voor t éérst in m’n leven een top MDL arts, in Maastricht , dr. Koek, de aller beste ! En zo denken er nog massa’s mensen over. Had ik hem maar eerder gehad , dan was me veel leed bespaard gebleven. De assistentes, de balimedewerksters , alle patienten die bij hem zijn , de mensen bij de EHBO , overal staat hij bekend als de beste arts op de mdl afd. Hij heeft ’n hart, en ’n geweldig inzicht in ziektes,een vakman. ok ik dwaal af van t onderwerp. De afgelopen jaren waren ’n hel, dikke darm eruit, breuken prolapsen matten , schildklier 1/2 eruit , talloze abcessen , maar ik moest a.d. slikken. De burnouts , de finale uitputtingen bleken niet van de trauma’s en de pijn te komen , maar van de antidepressiva . Alle mensen met het CVS, spierziektes, zwakte, en nog talloze vreselijke klachten en “ziektes” moeten eigenlijk even op onderzoek uitgaan , en nagaan wat ze slikken. ’n Lorazepam is niet zo’n drama, of een andere –pam,als je stress hebt, maar pillen die fucken met je brein en je neurotransmitters–antidepressiva dus– kunnen ’n mens het laatste restje energie wegnemen. Dat beetje energie die je zo broodnodig hebt bij herstel na ziekte / operatie.

 • said schreef:

  Deze dokter dokter klopt niet wat hij hier typ er seroxat heb bijwerking van zelfmoord gedachten ik zelf had van juli2000 tot eind 2004 wat ik heb meegemaakt wens ik aan niemand en zelf huisarts had niet naar neuroloog geluistert pas toen ik 4jaar heb gebruik ik had alleen eplipsie aanvallen hij zegt nee je bent deppersief ja klopt toen ik die middel had gebruikt 120mg seroxat ik heb 3 pogin gedaan voor trein gespringen Deze dokter dokter op deze internet zegt niet waar ga even spellen er zijn wereld wijd veel onschulig mensen door deze middelen zelfmoord gepleegt

  • wim schreef:

   Het bovenstaand artikel is duidelijk geschreven door een fabrikant van anti depressiva en levens gevaarlijk wat zij hier hebben neer geschreven .
   Google Professor/ dokter in de psychiatrie Peter Breggin is vaak te vinden in de rechtszaal om fabrikanten van medische antidepressiva aan te pakken en hun terecht te wijzen op die grove leugens die zij verspreiden
   Geeft ook lezingen op you tube .
   Lees Dokter in de psychiatrie John M. Grohol schrijft lage serotonin levels veroorzaken geen depressies
   Professor Peter Gotzsche directeur van de Deense onderzoek centrum zegt dat uit onze zoek is gebleken dat de antidepressiva medicatie meer schade aan brengt dan dat het goed doet .
   Het is ook al gebleken uit meerdere onderzoeken dat de placebo (het suiker pilletje ) beter zijn werk doet dan de antidepressiva wat ook bleek dat zelf moord 55 % hoger lag met de antidepressiva dan de placebo ook kwam er naar voren bij langdurig gebruik van antidepressiva dat de voor kwab van de hersens beschadigd werden bloeding ontstonden in de darm kanaal en chronisch depressief werd etc..
   Best mensen verspreid het woord dat antidepressiva levens gevaarlijk is op de manier kunnen we mensen levens redden

 • said schreef:

  En ik heb zelf fabriek gebelt over seroxat hun zei alles je epilepsie heb mag je niet seroxat gebruiken ik had die huisarts klacht ingedient weet bij commisie staat 12 verschillde huisartsen tegen over me die geen een reden weet over mijn gezondheid hun zijn voor hun collage ook al weet hun niets van mijn verhaal ik had zaak verloren daarom zoek ik mensen hier die ook door fout door hun arts dan staan we streke dus laat hier iets typ dan ik had advocate maar zegt allee meer dan 20mensen net alles jou door fouten dan kan we streke staan dus wie seroxat heb gebruikt en hij of zij door die medcijnen hem of haar gezond achter uit is laat hier je email of bricht achter asblieft met vriendelijke groet

 • Anne schreef:

  Kunnen de nieuwste bevindingen worden toegevoegd? Namelijk dat nu ook in onderzoek bewezen is dat het ook mogelijk is dat antidepressiva een directe werking kunnen hebben en dat die niet veroorzaakt wordt door een placebo effect!!!

  • josje schreef:

   Ik merkte na 2 dagen, lang geleden al de werking van prozac en werd hard uit gelachen.
   Het was wel zo en het laatste nieuws is, dat dit inderdaad mogelijk is.

 • Anoniem schreef:

  mijn man gebruikt mirtazapine kan het zijn dan zijn emoties uitgeschakeld worden
  hij neemt een halve tablet”s avonds maar vind zijn gedrag erg veranderd.

 • martine schreef:

  Ik sukkel al meerdere jaren met slaapproblemen : slecht inslapen, niet doorslapen en veel te vroeg wakker worden. Ik sliep maanden gemiddeld 3 u per nacht (zeer oppervlakkige slaap in meerdere tijdsblokken) en voelde me overdag altijd doodmoe. Ik probeerde allerhande voedingssupplementen die slaapbevorderend zouden zijn maar niets hielp om mij een betere nachtrust te geven. Ten einde raad ben ik naar de huisarts geweest. Deze schreef me 1/2 co Trazolan per dag voor.Trazolan is een licht antidepressivum. Volgens de huisarts is Trazolan totaal niet verslavend maar ik mag het enkel voor korte duur nemen en enkel met de belofte dat ik een slaaptraining zou volgen dus ik stel me wel de vraag of het middel effectief niet verslavend is….. Onlangs ben ik, wegens verhuis, overgeschakeld op een andere huisarts dus ik ‘ken’ en vertrouw het voorschrijfgedrag van deze huisarts nog niet vandaar dat ik een beetje mijn twijfels heb over Trazolan.
  Op de week tijd dat ik het product gebruik, is mijn slaap merkelijk verbeterd : ik slaap nu gemiddeld 4 u per nacht. Ik slaap makkelijker in en heb het gevoel dat ik, ondanks ik nog maar aan weinig uren slaap toekom, veel uitgeruster ben.
  Ik twijfel er echter aan om Trazolan verder te gebruiken aangezien ik op één week tijd een halve kilo ben aangekomen en ik, sinds ik Trazolan neem, af en toe een heel klein beetje last heb van ongecontroleerd urineverlies (het gekende oepsmomentje) Deze namiddag heb ik een nieuwe afspraak bij de huisarts en zal hem mijn vragen ivm de bijwerkingen die ik ondervind, voorleggen.
  Mijns inziens zou ik beter stoppen met de Trazolan en proberen om via een slaaptraining en een goede slaaphygiëne terug een gezonde verkwikkende slaap te krijgen zonder chemische rommel die toch bijwerkingen zal hebben.

 • Miauw schreef:

  @Martine, je zou eens Griffonia/5htp kunnen proberen, die helpt om serotonine en melatonine aan te maken, waardoor je je beter gaat voelen en beter slaapt. Ook tryptofaanrijke voeding kan helpen. Sowieso voldoende eiwit is belangrijk.
  Weet niet wat je hebt geprobeerd maar supplementen als vitamine B en d, magnesium en bepaalde vetzuren zijn belangrijk voor je gezondheid en kunnen helpen om serotonine aan te maken.

 • marloesjes schreef:

  Wat een waardeloos artikel, vast door een arts geschreven die alleen de info van de farmaceutsiche industrie gebruikt en te weinig naar zijn patienten luistert.
  1. Iedereen wordt er dik van doordat je bloedsuikerspiegel verandert en je enorme honger krijgt. Dit gaat vaak sluipend. Minder eten is niet mogelijk, je lichaam blijft schreeuwen om eten.
  2. Libido neemt wel enorm af en veel vrouwen krijgen nooit meer een orgasme. Zelfs na stoppen blijken dit blijvende effecten te zijn….geen arts die je dit vertelt.

  Maar ja, soms is het echt nodig maar geef eens eerlije informatie in plaats van wat de farmamaffia je vertelt die er geen baat bij heeft als de nadelen te bekend worden.

  • wim schreef:

   Het bovenstaand artikel is duidelijk geschreven door een fabrikant van anti depressiva en levens gevaarlijk wat zij hier hebben neer geschreven .
   Google Professor/ dokter in de psychiatrie Peter Breggin is vaak te vinden in de rechtszaal om fabrikanten van medische antidepressiva aan te pakken en hun terecht te wijzen op die grove leugens die zij verspreiden
   Geeft ook lezingen op you tube .
   Lees Dokter in de psychiatrie John M. Grohol schrijft lage serotonin levels veroorzaken geen depressies
   Professor Peter Gotzsche directeur van de Deense onderzoek centrum zegt dat uit onze zoek is gebleken dat de antidepressiva medicatie meer schade aan brengt dan dat het goed doet .
   Het is ook al gebleken uit meerdere onderzoeken dat de placebo (het suiker pilletje ) beter zijn werk doet dan de antidepressiva wat ook bleek dat zelf moord 55 % hoger lag met de antidepressiva dan de placebo ook kwam er naar voren bij langdurig gebruik van antidepressiva dat de voor kwab van de hersens beschadigd werden bloeding ontstonden in de darm kanaal en chronisch depressief werd etc..
   Best mensen verspreid het woord dat antidepressiva levens gevaarlijk is op de manier kunnen we mensen levens redden

 • Lia van elen schreef:

  Beste allemaal
  Ik heb ook zo,n schandaal
  2,5jaar geleden bouwde ik met mijn huisarts citalopram op
  Na n paar weken best wat vervelende bijwerkingen kon ik zeggen
  Ik ben er weer
  Mijn man moest naar het ggz voor n onderzoek voor autisme
  Maar eerst n gesprek met mij waarop de psycholoog vroeg ,mag de dokter u medicijnen eens nakijken , natuurlijk
  Dat gebeurde de psychiater had 3 doosjes op haar bureau, heel makkelijk zei ze wil je deze ( wat????) ik zei nee dat durf ik niet
  Ze zei neem dan deze die zijn beter kreeg quitiapine verschrikkelijke bijwerkingen ik zag m’n hersens in streepjes heen en weer gaan
  Na 14 dagen zei ze doe er nog maar n halve bij. Ik zei nee hè weer die bijwerkingen
  Na 1week hield ik het niet meer en vroeg dringend om hulp ik werd ter opservasie op genomen met andere ad Notrilen plus bijwerkingen na een week mocht ik naar huis met weer andere ad mirtazapine sinds die tablet sliep ik nog meer 1 uur per nacht nu is dat 1 tot4 uur per nacht
  De psycholoog zei mij ga jij maar afkicken ik ga tot eind van de maand op vakantie
  Vreselijk wat n strijd geen begeleiding niks de psycholoog kwam toen met n briefje voor n 4stappenplan en toen wist ik genoeg ze maakte mij n proefkonijn
  Ik ging met mijn man naar het ziekenhuis en daar zakte ik in elkaar ik had weer andere ad
  22kilo afgevallen na 3 weken mocht ik zo ziek naar huis
  Maar hield dat niet vol na n aantal weken werd ik opgenomen in n psychiatrische inrichting
  9mnd verbleef ik daar maar er werd niks gedaan geen psycholoog of therapeut
  Ik had weer andere ad nortrilen wat n verschrikking mijn lichaam neemt bijwerkingen heel hoog op
  Het is niet vol te houden het is alsof m’n lichaam vol stroom zit mieren in m’n lichaam schokkend lichaam heel duize lig evenwichtsstoornissen het lijkt alsof mijn lijf in tweeën is gedeeld
  Enz enz. Schandalig van n huppelend vrouwtje ben ik nu psychiatrisch gehandicapte. Ik huil veel kan niet meer goed lopen en koken kon ik niet meer rekenen niet het is teveel om te schrijven moet nu naar de dagopvang ik vind er allemaal niks meer aan voor mij hoeft het vaak niet meer zo gaat het nu al 2,5 jaar en kan er niet meer tegen

 • Simone schreef:

  Ik ben zelf nu bijna 1.5 jaar bezig met therapieen. Ben begonnen met emdr 9 maanden (maart 2015)maar dit werkte onvoldoende. Toen kreeg ik in oktober 2015 paroxetine seroxat dit heb ik geloof ik 2 maanden geslikt ofzo opbouwend met 10 uiteindelijk 20mg dacht ik dat ik slikte , werd er mega ziek en suïcidaal van en ging ervan automutileren. Heb toen halsoverkop moeten stoppen vd huisarts en kreeg toen oxazepam dit heb ik 3 dagen geslikt 10mg geslikt. Ben dat weekend in het ziekenhuis terecht gekomen en kreeg in het ziekenhuis 1 pil lorazepam, God mag weten hoeveel mg, moest het maar gewoon even doorslikken. Diezelfde avond wist ik van die lorazepam niet meer wie ik was, herkende mijn huis niet, mijn man niet niks. Moest stoppen met de oxazepam en kreeg toen seroquel quetiapine 50mg. Dit 2/3 dagen geslikt maar dat had een hele rare uitwerking op mij, ook zonder opbouwen ofzo.. En ook daar moest ik maar halsoverkop mee stoppen kreeg toen olanzapine 2.5mg sochtends 5mg savonds dus 2x per dag, dit heb ik ong. 2 weken geslikt en ook dit was een drama. Besloot toen dat ik er klaar mee was, kut troep! Nou dat hield ik 1.5 maand vol dat ik me zo ellendig voelde toen ben ik gestart met mirtazapine 7.5 mg van 20 jan.2016 t/m 13 juni 2016. Kreeg er 22 maart temazepam bij 10mg. Dus tot 13 juni 2016, toen ben ik in een keer van 7.5mg mirtazapine naar 30mg gegaan, zonder opbouwen vond de psychiater niet nodig en ipv temazepam, 10mg oxazepam. Dit slik ik dus tot op vandaag. Ik wil al heel lang zo graag er gewoon vanaf. Ik slik nu dus nog geen jaar medicijnen en ik denk dat t zaak is zo snel mogelijk ermee te kappen. Nu t nog kan, of misschien is t al te laat me die zooi.

  Zijn er mensen die ervaring hebben met het stoppen ervan en van het afbouwen, tips en het delen van jouw verhaal. Mail me dan aub simogliew@hotmail.com!

  Ik ben ten einde raad en de huisarts en psychiater doen er zo luchtig over die zeggen nee joh dit hoef je niet je leven lang te slikken, tis maar om deze periode te overbruggen, nee hoor je houd er niets van over, en lees zoveel recensies die het tegendeel bewijzen. Ik heb het gevoel dat ze me van alles aanpraten maar heb zoon onderbuik gevoel dat t gewoon niet goed zit.

  Ik hoop dat iemand me mailt! Groetjes Simone

 • wim schreef:

  Het bovenstaand artikel is duidelijk geschreven door een fabrikant van anti depressiva en levens gevaarlijk wat zij hier hebben neer geschreven .
  Google Professor/ dokter in de psychiatrie Peter Breggin is vaak te vinden in de rechtszaal om fabrikanten van medische antidepressiva aan te pakken en hun terecht te wijzen op die grove leugens die zij verspreiden
  Geeft ook lezingen op you tube .
  Lees Dokter in de psychiatrie John M. Grohol schrijft lage serotonin levels veroorzaken geen depressies
  Professor Peter Gotzsche directeur van de Deense onderzoek centrum zegt dat uit onze zoek is gebleken dat de antidepressiva medicatie meer schade aan brengt dan dat het goed doet .
  Het is ook al gebleken uit meerdere onderzoeken dat de placebo (het suiker pilletje ) beter zijn werk doet dan de antidepressiva wat ook bleek dat zelf moord 55 % hoger lag met de antidepressiva dan de placebo ook kwam er naar voren bij langdurig gebruik van antidepressiva dat de voor kwab van de hersens beschadigd werden bloeding ontstonden in de darm kanaal en chronisch depressief werd etc..
  Best mensen verspreid het woord dat antidepressiva levens gevaarlijk is op de manier kunnen we mensen levens redden

 • nieuws schreef:

  Is het waar dat als ik naar het toilet ga ik het water vervuil doordat er medicijnresten in mijn urine zitten vanwege mijn antidepressiva of zijn dit verhalen die de media ons doen geloven? Het word namelijk klakkeloos zonder nadenken gekopieerd, dat ben ik inmiddels gewend van internet. Ik voel me schuldig al heel lang.

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Ge%C3%AFntegreerde_aanpak_vermindert_schadelijke_effecten_medicijnen_in_oppervlaktewater

 • mandy schreef:

  jarenlang leed ik aan enorme angstaanvallen en oneindige slapeloze nachten….en enorme spierpijn over mn hele lichaam.
  tot ik eindelijk de hulp in durfde schakelen van een psychiater ….
  diagnose:complexe ptss
  zijn medicatievoorstel was :sertaline en seroquel
  binnen een maand voelde ik de rust in mn lijf terugkeren…en wonder: ik kon een hele nacht door slapen!!
  de pijn in mn lijf verdween als sneeuw voor de zon.
  het heeft mijn kwaliteit van leven enorm verbeterd!
  bijwerkingen? ja ,wel wat last van dunne ontlasting,en wat minder zin om te vrijen misschien? maar heb je daar wel zin in als je angstig/depressief bent en je lijf doet zeer?
  gelukkig heb ik het aangedurfd om alle negatieve reacties over anti depressiva naast me neer te leggen en het zelf te ondervinden!
  immers:het werkt voor iedereen anders!
  zou bijna zeggen: sorry dat ik zo positief ben;)

 • lynn schreef:

  ik heb sinds 14 dagen citolopram. honds beroerd en niet kunnen slapen word er snachts paniekerig van. hoe lang moet ik er nog mee doorgaan wil ik mij weer happy voelen en af ben van de bijwerkingen

 • monique schreef:

  Hallo allemaal.
  Na 18 jaar seroxat ( en later Paroxetine) geslikt te hebben heeft de huisarts mij coldturkey laten stoppen. Ben nu 14 weken paroxetine vrij. Maar het is af en toe een hel. Van een goede stemming, bam zo in eens zo somber etc. Moeilijk om werk vol te houden. Lichamelijke klachten vielen mee, alleen pijn in de benen en rara tintelingen, maar geestelijk is het heel zwaar. Doe aan Reiki, en een magnetiseur. Dit helpt zeker wel, . Ik probeer door te zetten, want het duurt een tijd voordat je lichaam wer helemaal geherprogrammeerd is. wat wel fijn is, is dat het gevoel terug komt,

 • M. schreef:

  Bij mijn eerste bezoek aan een psycholoog, werd er binnen 15 minuten AD geadviseerd. Ik heb hier niet mee ingestemd en ben daar, na het lezen van deze verschrikkelijke verhalen, ontzettend blij mee. Het enige doel van de medicijnenmaffia is nog meer miljoenen verdienen. Ideaal dus, een verslavend middel voorschrijven aan mensen die er alles aan willen doen om zich beter te voelen. Deze medicijnen zijn bewust verslavend gemaakt, door bedrijven die zich echt niet om uw welzijn bekommeren.

 • Marieke schreef:

  Sinds kort kun je tapering strips krijgen bij apotheek De Regenboog/Cinderella.
  Met deze strips kun je heel geleidelijk afbouwen.
  Ze worden helaas niet door alle Zorgverzekeringen vergoed.
  Inmiddels zijn ook seroxat (moeilijk af te bouwen vanwege de korte halfwaardetijd) en venlafaxine via tapering strips af te bouwen. Het scheelt een hoop ellende, om op deze manier de medicatie geleidelijk uit te sluipen.
  Veel succes !

  • Minke schreef:

   Antidepressiva als Seroxat zijn zéér gevaarlijk! Ik spreek uit ervaring. Zombie-achtige verschijnselen?Volgens mijn familie wel! Werd ik er dik van? Ja, plus 25 kg! Ik had NÓÓIT eerder gewichtsproblemen gehad! Huisartsen zouden NÓÓIT dit soort medicatie mogen voorschrijven!!

 • dirk schreef:

  STELLING 6 IS WEL WAAR!!!!

 • jessie schreef:

  hoi, zijn er mensen die ervaring hebben met amitriptylin?
  Ik heb ze voorgeschreven gekregen vanwege mn aanhoudende hoofdpijn,
  maar het schijnt ook een medicijn te zijn tegen een depressie ( wat ik niet heb).
  Ik ben benieuwd hoe andere mensen dit medicijn ervaren,
  zelf slik ik 25 mg en ben nu net een week bezig,dus nog weinig resultaat.

 • K schreef:

  Ik slik inmiddels nu 2 maanden Paroxetine. En eerlijk, ik heb geen flauw idee of ik me nu goed of slecht voel. Ik heb me een week lang nu een stuk beter gevoeld, maar gister was ik erg vroeg moe (wezen stappen, kater, weinig geslapen) dus ging ik om half 9 slapen. Vanochtend ook om half 9 wakker geworden dus ik ben nu gewoon moe van te veel slaap denk ik. Spierpijn in mijn linkerarm en hand, en ik kan me moeilijk focussen. Iets lezen of naar buiten in het felle licht kijken is pittig. Ik voelde me beter dacht ik, maar heb ook weinig energie. Ik wil me weer mens voelen! Zit er stiekem aan te denken om de pilletjes door de helft te doen omdat ik er niet te lang aan wil zitten, mijn huisarts zegt dat we na 1 jaar gaan afbouwen, maar eigenlijk wil ik er na de zomer al vanaf zijn, zodat ik dit alles kan afsluiten en weer lekker fris aan mijn nieuwe opleiding kan beginnen… Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik me er beter of slechter door voel..

 • janwillem van dam schreef:

  ik slik esitolopram 5mg nu altyd 10mg geslikt merk eigenlijk dat het iets teweinig is maar wat een drama zeg om ervan af te komen merk enorm veel geheugenverlies ben gewoon bang er nog is dement van te worden van depressies en antideprersiva ik denk gewoon dat hersen brein er zo gewend aan geraakt is aan deze drugs hoe kom ik er ooit vanaf ik hoop dat ik nog is een middel kan mag vinden om ervanaf te komen stop je weer of afbouwen krijg je weer zelfmoordgedachtes neigingen angsten ik heb het nu helaas al 10jaar khoop eens mensen te vinden die mij raad en daad kunnen geven om er zo makkelijk mogelijk vanaf te komen want ik ben bang als ik dat bv nog een paar jaar slik ik dement ervan ben geworden ik wil gewoon mijn geheugen weer terug en geen depressies meer anders een goed natuurmiddel al moet ik er dan wat of veel aan betalen beter natuurmiddel wat niet schadelijk is als dat je brein geheugen word aangetast ik ben 45jaar man

 • valerie jans schreef:

  Het blijft triest dat artsen eerder de bijsluiters en de zogenaamde ‘wetenschappelijke’ onderzoeken vertrouwen (die allemaal gesponsort zijn door de farmaindustrie) in plaats van dat ze opletten wat het doet met patienten. Tuurlijk kan een a.d. helpen maar de bijwerkingen zijn niet mis. En de farmaceuten zijn daar niet eerlijk over. Bijna iedereen krijgt seksuele bijwerkingen op den duur en gewichtstoename is ook heel normaal. Plus ervan af komen is haast onmogelijk, ik slik het inmiddels 20 jaar maar stoppen is een hel.

 • Miranda schreef:

  Ik gebruik nu zo een 15 jaar paroxetine. 15 mg. Destijds voorgeschreven voor een, nu in mijn ogen, lichte depressie. Destijds helemaal geen onderzoek gedaan naar misschien mogelijke tekorten aan vitamines en dergelijke. En ook geen ondersteuning gekregen van psycholoog. Om de zoveel tijd zit ik nu thuis omdat ik het gewone leven en werk niet meer trek. In al die jaren veel nagedacht over stoppen maar kreeg altijd weer als antwoord dat ik het stofje nodig had als zijnde onderhoud, net zoals bij mensen met diabetes. Voel me altijd erg vlak.

  Nu sinds afgelopen december weer thuis, overwerkt. De zoveelste keer weer naar de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk enz. enz. De beslissing genomen om te stoppen met de paroxetine, in een boze bui, het spul aan de kant gegooid zonder overleg met huisarts. Nu 7 weken later nog steeds last van afkickverschijnselen zoals, nare tintelingen, pijn in mijn buik/darmen, geen eetlust en emotioneel. Deze verschijnselen komen in vlagen. Word erg onrustig van alle verhalen die ik hier lees. Ben bang dat het nog erger gaat worden. Nou weet ik wel dat angst geen goede raadgever is.

  Ga nu deze week toch maar naar mijn huisarts toe om dit te bespreken en hoe verder. Ben bang dat hij gaat zeggen dat ik het blijkbaar toch nodig heb en weer moet starten. Ben wel begonnen met het nemen van magnesium en vitamine B12, B6 en D3. Gelezen dat een magnesiumtekort ook depressie/somberheid te weeg kan brengen en dat magnesium de opname van de vit. B verbetert. Eigenlijk voel ik me best nog gemotiveerd om nu door te zetten, maar zoek daarin ook een houvast in de vorm van goede begeleiding. Wie kan mij hierin adviseren? Waar kan ik terecht en mocht ik toch weer moeten herstarten, kan ik dan met minder starten en dan toch afbouwen.

 • Winnie Roef schreef:

  Is Sipralexa 10 mg zware medicatie? Bestaat er een gradatie in antidepressiva?

  Dank voor antwoord.

Reageer

Gebruik onderstaand formulier om te reageren op dit artikel of andere reactie. Velden met een zijn verplicht

Controle vraag *