Slaapproblemen vooral bij jonge vrouwen

Jonge vrouwen tussen achttien tot 24 jaar hebben het vaakst van alle leeftijdgroepen last van moeheid en slaapproblemen.

Bij slaapproblemen spelen vooral angst en stress een grote rol. Dat blijkt uit Amerikaans en Canadees onderzoek. Vooral jonge vrouwen kampen met vermoeidheid, blijkt uit Nederlandse gegevens. Bij jonge vrouwen ligt het probleem onder andere bij hormonale schommelingen.

Vrouwen vaker last van inslaapproblemen

Een duidelijke verklaring voor deze problemen is niet te vinden. Betrokken onderzoekers wijzen erop dat veel jonge vrouwen studie en werk meestal ook nog moeten combineren met zorgtaken. De stress leidt tot vermoeidheid en slaapproblemen, die op hun beurt de moeheid weer verergeren.

Volgens Canadees onderzoek hebben vrouwen, meer dan mannen, vaker last van inslaapproblemen en moeite met doorslapen. Ze zijn meer geneigd om te piekeren over werk en gezin. Hormonale schommelingen kunnen ook voor slaapproblemen zorgen.

Volgens NOS is het gebruik van smartphones, tablets en andere elektronische apparaten tot 's avonds laat ook een oorzaak van slaapproblemen bij jongeren.

Hormoonspiegel

De Nederlandse slaapdeskundige Gerard Kerkhof zegt dat de hormoonspiegel, het immuunsysteem, de lichaamstemperatuur en het slaapritme nauw met elkaar samenhangen. Als die samenhang verbroken wordt, kan slapeloosheid en een verslechterde weerstand ontstaan. Slapeloosheid is volgens Kerkhof een onderschat probleem in Nederland. De Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) zegt dat de meeste mensen ongeveer acht uur slaap nodig hebben, maar dat slechts de helft van de westerse bevolking hieraan toekomt.

Tweeverdieners

Kerkhof ziet dat in toenemende mate tweeverdieners met kinderen kampen met slaaptekort. "De werkdruk neemt toe, mensen hebben 's avonds nog veel te doen en gaan daardoor later naar bed. Dan heb je te maken met stress, wat de slaap niet ten goede komt." De slaapschuld die je daarmee volgens hem opbouwt, kun je in het weekend niet oplossen met uitslapen. Eerder stoppen met werken en op tijd naar bed gaan is volgens Kerkhof de beste remedie.

Veel tv-kijken

Maar ook veel tv-kijken kan een langdurige invloed hebben op de kwaliteit van de slaap. Uit een twintig jaar lang lopend onderzoek van de Amerikaanse Columbia Universiteit kwam in 2007 naar voren dat kinderen die rond hun veertiende dagelijks zeker drie uur tv-kijken, concentratie- en slaapstoornissen kunnen ontwikkelen. Deze kunnen zich op 22-jarige leeftijd nog steeds voordoen.

Uit een onderzoek van de Nationale Jeugdraad bleek dat 35% van de ondervraagde jongeren in de leeftijd rond veertien jaar kampt met slaapproblemen. Een deel van de jongeren geeft aan dat ze veel en tot laat tv-kijken ziet als waarschijnlijke oorzaak.

Verband met psychische klachten

Slaap- en droomdeskundige Victor Spoormaker denkt dat veel slaapstoornissen nauw verband houden met psychische klachten. Mensen die slecht slapen hebben volgens hem vaak te maken met depressiviteit en angstklachten. Neerslachtigheid en nog meer angsten liggen dan op de loer en een psychische stoornis kan zich eerder ontwikkelen.

Depressie

Depressieve gevoelens kunnen slaapstoornissen veroorzaken, maar omgekeerd geldt dat ook. Uit Zwitsers onderzoek in 2008 werd duidelijk dat jongvolwassenen die veel last hebben van slapeloosheid beduidend meer kans lopen een depressie te ontwikkelen.

Slaapmiddelen

In de VS bleek onlangs dat het aantal slaapmiddelen dat door jongvolwassenen wordt gekocht of voorgeschreven, bijna is verdrievoudigd in acht jaar tijd. Eén op de vijf volwassenen ervaart bijna voortdurend teveel angst of stress. Dit gaat volgens Amerikaanse gegevens bijna altijd samen met slaapmoeilijkheden.

In Nederland gebruiken volgens cijfers van de GGZ ongeveer 600.000 mensen slaapmiddelen, zoals Oxazepam en Zolpidem. Het nadeel van slaapmiddelen is dat ze slechts een korte periode werken, meestal drie weken, en dat ze verslavend kunnen zijn.

Auteur: Jan Willem Wensink
Bronnen: NSWO, Medical News Today, Columbia University, Kennislink, NOS

Pagina laatst aangepast op 26 juni 2019


Gerelateerd