Goede vrienden verlengen je leven

Vrienden zijn er niet alleen voor gezellig tijdverdrijf. Uit Australisch onderzoek blijkt dat ze ook je leven verlengen. De onderzoekers volgden tien jaar lang 1500 ouderen. Het bleek dat de ouderen die een grote vriendenkring hadden, 22% langer leefden dan ouderen die weinig vrienden hadden. Opvallend was dat hechte banden met kinderen en familie bijna geen invloed hadden op de levenslengte van de ouderen. Ander onderzoek wees uit dat iemand die goed geïntegreerd is in zijn omgeving gezonder leeft, zich beter voelt en minder lichamelijke en psychische ziektes heeft. Hoe komt het eigenlijk dat vrienden zo goed voor je gezondheid zijn?

Ze geven je een veilig gevoel

Mensen hebben instinctief een behoefte om ergens bij te horen. Hier is een evolutionaire verklaring voor. In de vroege ontwikkeling van de mens hadden mensen elkaar nodig om te overleven. Voedsel was relatief schaars en met name voor de jacht was samenwerking onontbeerlijk. Mensen die samenwerkten en de opbrengst van de jacht deelden hadden een grotere kans om te overleven. De mens heeft dus altijd in groepen geleefd, de behoefte er naar zit in onze genen. Daarom voelen mensen met sociale connecties zich meer ontspannen en veilig dan mensen die geen sociale connecties hebben.

Ze veroordelen ongezonde gewoontes

Goede vrienden hebben meestal het beste met je voor. Daarom stimuleren ze je om goed voor jezelf te zorgen. Als je er slecht uit ziet, zal een vriend je waarschijnlijk aanraden om het even rustig aan te doen. En overmatig drinkgedrag keuren de meeste vrienden af. Een sociaal netwerk functioneert dus als een soort wakend oog voor je gezondheid.

Ze helpen je door moeilijke tijden heen

Vrienden geven je handvatten en emotionele en materiële steun waardoor je beter met stressoren om kunt gaan. Hoe belangrijk dit voor je gezondheid is, blijkt uit een studie waar het tijdschrift Cancer over berichtte. In de studie werden 61 vrouwen met eierstokkanker gevolgd. De vrouwen met veel sociale steun hadden een aanzienlijk lagere waarden van een proteïne (IL-6) die in verband staat met agressieve vormen van kanker. Lagere waarden van deze proteïne bevorderen tevens de effectiviteit van chemotherapie. Bij vrouwen met geringe sociale steun was de waarde van IL-6 in het algemeen 70% hoger. Rond de tumor was deze waarde zelfs 2,5 keer zo hoog. Andere studies tonen aan dat mensen met weinig vrienden eerder sterven na een hartaanval dan mensen met veel vrienden. Veel vrienden verminderen zelfs de kans op verkoudheid.

Ze geven je zelfvertrouwen

Het blijkt dat mensen met een breed sociaal netwerk meer zelfvertrouwen hebben. Bovendien hebben ze meer gevoel van controle over hun eigen leven in tegenstelling tot eenzame mensen. Dit geldt overigens alleen voor mensen die zich ook daadwerkelijk eenzaam voelen. Uit onderzoek blijkt dat het drugsgebruik hoger is onder jongeren die zich eenzaam voelen. Eenzame ouderen hebben over het algemeen een hogere bloeddruk en slapen slechter. Ook zijn ze meer gespannen en angstig.

Vrienden ook oorzaak van stress

Er zit ook een schaduwzijde aan hechte vriendschappen. Juist omdat vrienden zo belangrijk voor mensen zijn, kunnen ze extra stress opleveren bij een conflict. Julianne Holt-Lunstad, PhD en assistent hoogleraar psychologie kwam er tijdens haar onderzoek achter dat de bloeddruk aanzienlijk meer stijgt door conflicten met mensen die we aardig vinden, dan met mensen die we niet mogen. Een bitse opmerking van een goede vriend kwetst vele malen meer dan wanneer je schoonmoeder die je toch al niet mag, dit doet. Toch is dit gegeven volgens Holt Lunstad geen reden om vriendschappen te verbreken. De relatie tussen het slinken van iemands vriendenkring en sterfte is zo sterk dat deze te vergelijken is met roken en sterfte.

Auteur: Rachel van de Pol
Bronnen: Kennislink, WebMD

Pagina laatst aangepast op 26 juni 2019


Gerelateerd