Rokende puber heeft grotere kans op depressie

Wanneer slechte gewoontes worden gestart op jonge leeftijd, hebben ze een nog schadelijker effect op ons lichaam en hersenen, dan wanneer deze gewoontes op oudere leeftijd worden gestart.  Hoe jonger je begint met het drinken van alcohol, hoe meer schade je aan je hersenen en lever berokkend. Hoe eerder je begint met roken, hoe groter de kans dat je op jonge leeftijd longproblemen zal ervaren. Ondanks dat de nadelen van roken voor je longen bekend is, waren de nadelen van roken op de werking van het brein minder bekend. Onderzoek toont echter aan dat roken wel degelijk een effect heeft op iemands psyche. Roken kan namelijk de kans op depressie verhogen. Dit effect lijkt specifiek te zijn voor jongeren.

Het onderzoek

Onderzoekers van de Florida State University deden een serie proeven op jonge ratten om het effect van nicotine op de ontwikkeling van stemmingsstoornissen te bestuderen. Gedurende 15 dagen injecteerden de onderzoekers de jonge ratten 2 keer per dag met nicotine of saline - een placebo van een fysiologische zoutoplossing. Na die periode van 15 dagen stelden ze de ratten bloot aan verscheidene testjes om hun stressniveau te kunnen meten. Ze ontdekten dat al na een week gedragsveranderingen optraden. De nicotineratten hielden zichzelf minder goed schoon en namen minder vaak extraatjes tot zich in de vorm van gesuikerde drankjes. En als ze werden geconfronteerd met stressvolle situaties, bleven de nicotineratten vaker passief, terwijl de andere groep ratten eerder probeerde aan de stressbron te ontsnappen. Zelfs de ratten die maar 1 dag nicotine kregen toegediend, vertoonden op latere leeftijd al gedragsafwijkingen. Verminderde beweeglijkheid, minder toenadering naar dingen die als prettig worden ervaren en grotere gevoeligheid voor stress zijn tekenen van depressie in ratten.

Eerste studie

Wetenschappers vermoeden al langer een verband tussen roken en gedragsstoornissen, maar ze hebben dat nooit duidelijk kunnen aantonen. Dit komt omdat het bestuderen van het ontstaan van stemmingsstoornissen lastig is in mensen omdat er heel veel factoren zijn die het menselijk gedrag kunnen beïnvloeden. Volgens professor Carlos Bolanos, die het onderzoek leidde, is dit onderzoek echter het eerste bewijs voor het verband tussen roken en depressie: "Dit onderzoek is het eerste dat aantoont dat blootstelling aan nicotine op jongere leeftijd op de langere termijn effect heeft op iemands gedrag." Bovendien laten de resultaten volgens de onderzoekers zien dat zelfs een korte blootstelling aan nicotine de kans op gedragsstoornissen vergroot.

Neurotransmitters

Opvallend was dat het toedienen van nicotine aan volwassen knaagdieren geen effect op het gedrag had. De nadelen van roken hebben wat dit betreft dus alleen impact op jongeren. Niemand weet precies welke invloed nicotine heeft op de hersenen en het zenuwstelsel. Wél bekend is dat nicotine bepaalde hersengebieden vergiftigt. Ook heeft nicotine een negatieve invloed op de communicatie in de hersenen. Verantwoordelijk voor deze communicatie zijn de neurotransmitters, zoals dopamine en serotonine. Deze laatste stof is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de eetlust, het geheugen en de stemming. Omdat het communicatiesysteem zich gedurende de puberteit nog volop ontwikkelt, denken de onderzoekers dat nicotine misschien een blijvende negatieve invloed heeft op het functioneren van deze neurotransmitters. Nader wetenschappelijk onderzoek op dit punt is gewenst, onderstrepen de onderzoekers.

Auteur: Franka van Arendonk
Bronnen: Medical News today, de Volkskrant

Pagina laatst aangepast op 15 juni 2020


Gerelateerd