Pesten is vaak een familietrekje

Pesten zit vaak in de familie. Kinderen van autoritaire ouders lopen de meeste kans om een pestkop te worden. De Amerikaanse sociologie-studente Elizabeth Sweeney vergeleek bestaand onderzoek uit zes landen met elkaar op het gebied van pesten. Met autoritair bedoelt Sweeney ouders die veeleisend zijn, veel regels geven en onverschillig reageren op hun kind. Kinderen van ouders die openstaan voor hun kinderen en hen warm en verzorgend opvoeden, leken minder kans te hebben om te gaan pesten.

Mechanisme

Ouders zijn het grote voorbeeld van hun kind, verklaart Sweeney. Ervaart het vijandigheid, misbruik, fysieke discipline en ander agressief gedrag van de ouders, dan is de kans groot dat het kind dit gedrag kopieert. Leert het thuis bijvoorbeeld agressief taalgebruik, dan kan dat als voorbeeld dienen hoe het kind zelf met leeftijdsgenootjes omgaat.

Inkomensklasse

Sweeney vergeleek onderzoek uit Engeland, Duitsland, Noorwegen, Japan, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. De meeste kinderen waren tussen de negen en zestien jaar. Het viel haar op dat jongens en meisjes even vaak pesten. Jongens hebben de neiging dit fysiek te doen, meisjes doen het meer met woorden. De meeste pestende kinderen hebben ouders uit de laagste en uit de hoogste inkomensklassen.

Tolereren van pesten

Elisabeth Sweeney presenteerde onlangs haar resultaten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Sociological Association. Volgens haar is het tolereren van pesten een van de belangrijkste redenen dat het nog steeds voorkomt.

Online pesten

De geluiden over autoritaire ouders zijn niet nieuw. De relatie met de ouders zou ook van invloed zijn op de mate waarin jongeren pesten via internet. Dat blijkt uit het onderzoek Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007 (IVO). Als ouders een hechte band met hun kinderen onderhouden, hen veel steun en structuur bieden en weinig of geen psychologische controle en strenge straffen inzetten, is de kans op online pesten door jongeren het kleinst.

Auteur: Corine de Goede
Bron: University of Cincinnati, RIVM, IVO

Pagina laatst aangepast op 27 juni 2019


Gerelateerd