De symptomen van een trombosebeen en longembolie

Trombosebeen en longembolie zijn aandoeningen die ernstige gevolgen hebben, zoals moeite met lopen en kortademigheid. In sommige gevallen kunnen ze zelfs een fatale afloop hebben. Tijdig ingrijpen verkleint de kans op chronische klachten en complicaties, en vertraagt het ziekteverloop. Ondanks dat trombosebeen en longembolie veel voorkomende aandoeningen zijn - in Nederland komt het bij ongeveer vijftien tot dertigduizend personen voor - weten nog maar weinig mensen hoe je een trombosebeen of longembolie kunt herkennen. Dokterdokter zet daarom de belangrijkste symptomen van longembolie en trombosebeen op een rijtje.

Trombose

Wat is een trombose?

Gezond bloed moet verschillende eigenschappen hebben. Bloed moet vloeibaar zijn zodat het door het lichaam kan stromen om de organen en weefsels te voorzien van zuurstof en voedingsstoffen, en om afvalstoffen af te voeren. Verder moet bloed kunnen stollen om wondjes te dichten. Bij mensen met trombose gaat het bloed stollen zonder reden. Er ontstaat dan een bloedstolsel in het bloedvat, waardoor een bloedbaan wordt afgesloten en de bloeddoorstroming wordt gehinderd. Dit kan tot allerlei complicaties leiden. Wanneer een bloedstolsel optreedt in de slagaderen - de bloedvaten die van het hart afkomen - spreek je van arteriële trombose. Dit soort trombose is het gevaarlijkste omdat hierdoor een herseninfarct of hartinfarct kan ontstaan.

Wat is een trombosebeen?

Als trombose in de aderen ontstaat wordt het veneuze trombose genoemd. Veneuze trombose kan in het gehele lichaam optreden, maar er is een duidelijke voorkeur voor de benen. Vandaar de benaming trombosebeen. Indien een stolsel in de diep gelegen aderen van het been optreedt, spreekt men van diep veneuze trombose (DVT). Trombose in een oppervlakkig gelegen ader wordt tromboflebitis genoemd.

Symptomen trombosebeen

Om de kans op een positieve afloop te verhogen, is het belangrijk om een trombosebeen tijdig op te merken. Hieronder staan een aantal symptomen die kunnen duiden op een trombosebeen.

 • Pijn in het been. Meestal begint dit in de kuit, maar het kan ook boven de knie plaatsvinden.
 • Moeite met lopen, een zwaar gevoel in de benen.
 • Zwelling en rode of blauwpaarse verkleuring.
 • Warmte van de huid op de plaats waar het stolsel zich bevindt.
 • Een glanzende huid.

Er zijn ook nog andere aandoeningen die bovenstaande klachten kunnen veroorzaken, zoals een zweepslag of wondroos. Daarom moet er bij een verdenking op een trombosebeen altijd nader onderzoek gebeuren.

Gevaren trombosebeen

Als je trombose in de benen niet tijdig of goed laat behandelen (met een steunkous of bloedverdunners), kunnen de kleppen in de aders blijvend beschadigd raken en ontstaat een chronische aandoening met de naam post-trombotisch syndroom. Het is een aandoening waarbij je levenslang gezwollen benen hebt die vermoeid aanvoelen en in een aantal gevallen zelfs open wonden veroorzaken. Deze open wonden zijn vaak moeilijk te behandelen door de slechte doorbloeding van het weefsel. Helaas kan dit post-trombotisch syndroom zich ook voordoen ondanks een adequate behandeling. Indien niet tijdig gestart wordt met bloedverdunners is de kans op een longembolie ook groter.

Longembolie

Wat is een longembolie?

Wanneer een stukje van het stolsel van de trombose losschiet en in de bloedbaan terecht komt kan het ergens in de kleine vaatjes vastlopen. Dit heet een embolie. Wanneer een embolie vastloopt in de bloedvaten van de longen, is er sprake van een longembolie. Het bloedstolsel blokkeert de bloedstroom en daarmee een adequate zuurstof-aanvoer naar de longen. Een longembolie wordt het vaakst veroorzaakt door DVT. Diep veneuze trombose en longembolie worden soms beschouwd als uitingen van hetzelfde ziektebeeld en worden daarom aangeduid met de overkoepelende term veneuze trombo-embolie (VTE).

Symptomen longembolie

Een longembolie geeft soms weinig tot geen symptomen, met name bij de kleine embolieën. Verder zijn de symptomen van een longembolie soms moeilijk te herkennen omdat ze zich ook bij vele andere ziekten voordoen, zoals bij een longontsteking of hartinfarct. Longembolie is dan ook een aandoening die vaak door artsen over het hoofd wordt gezien. Is de embolie groter, dan kun je de volgende symptomen op onregelmatige basis verwachten:

 • Kortademigheid
 • Benauwdheid
 • Pijn op de borst
 • Pijn bij hoesten en zuchten
 • Verhoogde hartslag
 • Lichte stijging van lichaamstemperatuur

Gevaren longembolie

Een longembolie kan ernstige, fatale gevolgen hebben en daarom is een snelle diagnose en onmiddellijk medisch ingrijpen nodig. Ondanks dat het verloop van de ziekte deels ligt aan de omvang van het bloedstolsel, kennen zowel grote als kleine bloedstolsels hun eigen gevaren.

Het grootste gevaar van een kleine blokkade aan de longslagaders, is het langzame en sluipende effect. De symptomen ontwikkelen zich langzaam. Hierdoor kan gewenning aan klachten als kortademigheid of benauwdheid ontstaan. Bij recidiverende longembolie is kortademigheid het enige symptoom. Een symptoom die echter steeds erger wordt. Er raken zoveel bloedvaten geblokkeerd dat de druk op de longslagaders enorm toeneemt. Als je te lang met deze klachten door blijft lopen worden ze levensbedreigend. Het grootste gevaar met een grote longembolie is dat het vrij plotseling tot zodanig ernstige complicaties kan leiden dat overlijden spoedig kan volgen. Het is daarom raadzaam dat je contact opneemt met jouw huisarts als je bovenstaande klachten herkent.

Auteur: Franka van Arendonk in samenwerking met Sabine Pinedo, internist bij Stichting Begeleide Zelfzorg

Pagina laatst aangepast op 4 juli 2019


Gerelateerd