Beter werken door sporten in de lunchpauze

Werknemers kunnen hun pauze nuttig besteden door even te gaan sporten. Ze krijgen er een betere concentratie, productiviteit en omgang met stress voor terug.

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol in Engeland vinden dat werkgevers het personeel moeten aanmoedigen om tijdens hun werkdag te sporten. Op zo’n actieve dag blijkt een werknemer namelijk beter zijn werk te doen dan op een sportloze dag. Dit is gesteld op basis van gegevens van 200 mensen die werkzaam zijn op de Britse universiteit, een pensioensbedrijf en een computeronderneming. Zij vulden vragenlijsten in over hun gemoedstoestand, de werkdruk en hun prestaties op dagen dat zij tijdens hun werk gingen sporten. De resultaten werden vergeleken met de antwoorden van de dagen waarop zij niet sportten.

De werknemers die al de gewoonte hadden om te sporten, kozen zelf hoe vaak en hoe intensief zij dit deden om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. De meesten gingen naar de sportschool en sommigen deden aan gewichtheffen en teamsport. De meerderheid gaf aan matig intensief tot behoorlijk intensief te bewegen gedurende driekwartier of minder.

De resultaten tonen aan dat sporten je meer dan plezier bezorgt. 72 procent bleek zich op sportdagen beter aan het tijdschema te kunnen houden dan op dagen dat ze niet sportten. Met 79 procent gaf een groot aantal aan dat ze op sportdagen mentaal en sociaal beter presteerden. Bovendien kon 74% beter omgaan met de werkdruk. Voorts kwam naar voren dat de scores op de vragenlijsten ook beter waren op het gebied van concentratie, omgaan met spanning, motivatie, werken zonder ongeplande pauzes en de afronding van het werk. Mensen die voor het eerst gingen sporten op een werkdag, voelden zich energieker, kalmer en verbeterden hun probleemoplossend vermogen.

In de toekomst zal worden uitgezocht wat de optimale sportmethode is om de grootste winst te behalen. Nu is nog onduidelijk welk type sport het beste werkt, evenals de frequentie, de duur en de intensiteit ervan. In ieder geval kunnen we stellen dat een sportende werknemer meer uit zijn dag haalt dan een werknemer die de hele dag achter zijn bureau zit.

 

Auteur: Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheidszorg en cultuur VU

Pagina laatst aangepast op 28 juni 2019


Gerelateerd