Zorg voor een frisse en schone lucht in huis

Bestaande en nieuwe gebouwen worden steeds intensiever geïsoleerd. Wanneer leef- en werkruimten niet voldoende worden geventileerd en gelucht, kunnen deze ruimten vochtig worden en ons ziek maken. Zo kan je bij een te hoge luchtvochtigheid last krijgen van benauwdheid, (chronische) bronchitis, verkoudheid of eczeem. Een te hoge luchtvochtigheid is te herkennen aan ramen of spiegels die vaak beslagen zijn. De luchtvochtigheid is optimaal wanneer deze tussen de 40% en 60% ligt. Bij een te hoge luchtvochtigheid ligt deze rond de 90%.

Gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat leven in vochtige en schimmelrijke ruimtes het risico op astma met 40 procent verhoogd. Een te lage luchtvochtigheid kan ook leiden tot gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, spierpijn, hoesten, duizeligheid, droge jeukende huid, neusirritatie en moeite met ademhalen. Het is daarom belangrijk dat het percentage luchtvochtigheid in je huis juist is.

Ideale luchtvochtigheid

Bij een kamertemperatuur tussen de 19 en 22 graden ligt de optimale luchtvochtigheid rond de 55%. Vooral in de winter, maar soms ook in de zomer, is de luchtvochtigheid binnenshuis vaak nog geen 30%. De luchtvochtigheid is dan te laag en je kunt last krijgen van irritatie aan je luchtwegen, ogen of een droge huid krijgen.

Geen natuurlijk ventilatie

Volgens Milieu Centraal kan de luchtkwaliteit binnen slechter zijn dan buiten als er niet voldoende wordt geventileerd. Tegenwoordig is de isolatie van onze woningen zo goed, dat er namelijk geen sprake meer is van ‘natuurlijke’ ventilatie via kieren en gaten. Open daarom af en toe een raam of ventilatierooster om de vervuilde lucht binnenshuis af te voeren. Tegenwoordig wordt er ook veel gebruikt gemaakt van ventilatiesystemen die buitenlucht voorverwarmen voordat deze de ruimte binnenkomt. Hierdoor zal er weinig warmteverlies optreden.

Pagina laatst aangepast op 21 januari 2020


Gerelateerd