Langer zelfstandig thuis wonen bij ziekte of ouderdom. Wat zijn je opties?

Ouderen en zieken worden gestimuleerd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook is de zorg voor ouderen een aantal jaren geleden anders ingericht. De zorg komt aan huis en er wordt gekeken wat iemand zelf nog kan met behulp van een eventuele mantelzorger. Alleen bij zware zorgbehoeften is een plek in een verpleeghuis mogelijk. Gelukkig zijn er verschillende oplossingen die kunnen helpen bij comfortabel thuis blijven wonen én de zorg krijgen die je nodig hebt. Ook hoeft deze hulp vaak niet uit eigen zak te worden betaald. Daar zijn verschillende potjes voor, zoals beschreven staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vergoeding mantelzorg

Toch wordt er verwacht dat je zoveel mogelijk zelf doet of dat je vertrouwt op wat familie, vrienden en buren voor je kunnen doen. Zulke mensen om je heen worden ook wel mantelzorgers genoemd. Dit zijn mensen die hulp verzorgen, maar geen (zorg)professionals zijn. Vanuit de Wmo is er geregeld dat er allerlei vergoedingen bestaan voor mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan extra kinderbijslag, mantelzorgwaardering of reiskostenvergoeding. Deze vergoedingen zorgen ervoor dat de mantelzorgers hun kosten kunnen dekken en er zelf niet op achteruitgaan. Mantelzorgvergoeding kan betaald worden vanuit de gemeente, de zorgverzekering en vanuit je persoonsgebonden budget (pgb).

Hulp in de huishouding dankzij Wmo

Wanneer het uitvoeren van huishoudelijke taken te moeilijk is, bijvoorbeeld door ouderdom of een lichamelijke beperking, kan een hulp in de huishouding uitkomst bieden. Vaak komt een hulp aan huis elke week of om de week langs voor een paar uur. Een huishoudelijke hulp kan verschillende huishoudelijke taken overnemen, zoals:

  • Opruimen
  • Schoonmaken
  • Afwassen
  • Ramenlappen
  • Wassen en strijken
  • Boodschappen doen

Vanuit de Wmo is geregeld dat je recht hebt op een schoon en leefbaar huis. Daar kan een hulp in de huishouding natuurlijk goed bij helpen. De gemeente kan een huishoudelijke hulp regelen of door middel van je pgb de kosten vergoeden van een hulp die je zelf uitzoekt. In het laatste geval ontvang je een bepaald bedrag van de gemeente om een hulp in dienst te nemen. Je kunt hierbij ook denken aan familie, kennissen of vrienden.

Thuiszorg wijkverpleging

De wijkverpleging kan je verzorgen als je ook medische zorg nodig hebt aan huis of hulp bij het wassen en aankleden. Een wijkverpleegkundige helpt bijvoorbeeld bij het douchen, steunkousen aantrekken en het geven van injecties. Wijkverpleging kan dagelijks langskomen, bijvoorbeeld ’s ochtends en ’s avonds, of een aantal keer per week voor wondverzorging. Het is ook mogelijk om tijdelijk een wijkverpleegkundige aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld voor een aantal weken bij een gebroken arm. Wijkverpleging wordt betaald door de zorgverzekeraar of vanuit je pgb.

Huisbezoek huisarts

Ook huisartsen gaan soms op huisbezoek bij ouderen, mensen die erg ziek zijn of mensen die slecht ter been zijn en geen vervoer hebben. Een bijkomend voordeel is dan dat zij ook de thuissituatie kunnen beoordelen. Hoe zit het met hygiëne, toegankelijkheid van het huis en onderlinge relaties tussen huisgenoten? Gebaseerd hierop kan de huisarts aanbevelingen doen voor het aanvragen van hulp in de huishouding, wijkverpleging of aanpassingen aan het huis betaald vanuit het pgb.

Voorkeur

Ouderen blijven het liefst wonen in hun huidige woning en buurt. Toch is er een groep ouderen die zegt terug te verlangen naar het voormalige verzorgingshuis. Het blijkt dan dikwijls dat ouderen zich thuis niet veilig meer voelen. Ze zijn bang om te vallen of vrezen dat de belasting voor de mantelzorger te groot is. Het terugverlangen lijkt voort te komen uit een gebrek aan voorzieningen in huis.

Aanpassingen en slimme ICT

Echter kunnen woningen op verschillende manieren geschikt worden gemaakt voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. Denk hierbij aan de woning drempelvrij maken, smalle doorgangen verbreden, beugels en handvatten plaatsen of trappen voorzien van trapliften.

De woning kan naast praktische aanpassingen ook worden verbeterd met behulp van slimme ICT. Elektronica in en rond het huis kunnen het leven vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan valalarmsystemen, automatische aan- en uitschakeling van licht, automatische routeverlichting of geluids- en bewegingssensoren. Ook door deze slimme elektronische aanpassingen kunnen ouderen langer zelfredzaam zijn. 

Oftewel: langer zelfstandig thuis wonen is goed mogelijk!

Langer thuis blijven wonen scheelt de overheid niet alleen geld, maar is vaak ook een wens van onszelf. Mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen in plaats van een zorginstelling. Door de samenwerking tussen mantelzorgers en andere (zorg)hulpverleners, maar ook door geschikte woningen is dit vaak goed mogelijk, ook bij ouderdom of ziekte.

Auteur: Alieke de Greeuw en Jeanine van Wingerden
Bronnen: Regelhulp.nl, Mezzo.nl

Pagina laatst aangepast op 22 januari 2020


Gerelateerd