EHEC-bacterie: preventie, symptomen en behandeling

Algemeen 20 maart 2017 21 Reacties
EHEC-bacterie: Preventie, symptomen en behandeling

In 2011 greep de EHEC-bacterie flink om zich heen. Na besmette gevallen in Duitsland, bleken ook mensen uit Denemarken, Zweden en Nederland besmet. Mensen raakten steeds meer ongerust over de EHEC-bacterie. Wat is de EHEC-bacterie eigenlijk? Wat zijn nu precies de symptomen en wat kun je doen om een infectie te voorkomen?

Wat is de EHEC-bacterie?

EHEC staat voor Enterohaemorrhagic Escherichia coli en is een variant van de bekende bacterie Escherichia coli. E. coli is een darmbacterie die van nature voorkomt in ons lichaam en kan normaal gesproken geen kwaad. Escherichia coli (EHEC) werd voor het eerst beschreven in 1885 door dr. Theodor Escherich. Jarenlang werd E. coli beschouwd als een onschuldige darmbewoner van de mens en warmbloedige dieren. Sinds de jaren veertig is bekend dat bepaalde geïnfecteerde types van E. coli bij de mens darmslijmvliesontsteking kunnen veroorzaken.

De diarree veroorzakende E. coli wordt ingedeeld in zes verschillende groepen:

 • Enteropathogene E. coli (EPEC)
 • Enteroinvasieve E. coli (EIEC)
 • Enterotoxigene E. coli (ETEC)
 • Enteroaggregatieve E. coli (EAEC of EAggEC)
 • Diffuus-adhererende E. coli (DAEC)
 • Enterohemorragische E. coli (EHEC).

De laatste groep, de EHEC, behoort tot de zogenaamde shiga-toxine producerende Escherichia coli (STEC). STEC kunnen bij de mens een darminfectie veroorzaken (hemorragische colitis). Hierbij kan als complicatie het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) optreden. Er is hierbij sprake van een ernstig acuut tekortschieten van de nierfunctie. In de volksmond wordt HUS ook wel de hamburgerziekte genoemd. Terwijl HUS voor het eerst werd beschreven in 1955 werd het verband tussen STEC en HUS pas in 1983 gelegd.

In het buitenland doen zich sinds medio jaren negentig regelmatig grote epidemieën voor van STEC. In Nederland deed de eerst ontdekte landelijke epidemie zich voor in het najaar van 2005. De belangrijkste taak van de GGD is om eventuele clusters bijtijds op het spoor te komen. Door snelle bronopsporing kan mogelijk een grote epidemie worden voorkomen.

Wat zijn de symptomen van de EHEC-bacterie?

De incubatietijd varieert van vier tot acht dagen. Na besmetting krijgt de patiënt doorgaans binnen drie tot vier dagen last van de eerste symptomen en klachten. De patiënt krijgt ‘hevige’ bloedingen in de darmen. Dat bloed komt via diarree naar buiten. De infectie kan bovendien gepaard gaan met braken, misselijkheid, koorts en buikkrampen.

De meeste patiënten herstellen binnen ongeveer tien dagen. Bij twee tot zeven procent van de besmette mensen kan binnen twee weken na de ontsteking een complicatie ontstaan aan de nieren, het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS). Kinderen jongeren van vijf jaar hebben een iets hogere kans op HUS. HUS kenmerkt zich door:

 • Acute nierfalen
 • Hemolytische anemie(waarbij rode bloedlichaampjes sneller worden afgebroken dan ze worden aangemaakt)
 • Trombocytopenie (een bloedingsstoornis, waarbij er een tekort aan bloedplaatjes in het bloed is)

Risicogroepen EHEC

Er zijn vier risicogroepen te onderscheiden die vatbaarder zijn voor een infectie met EHEC:

 • Kinderen onder de vijf jaar en ouderen vanaf zestig jaar
 • Oudere kinderen en volwassenen die zelf geen goede hygiëne kunnen handhaven
 • Ouderen en volwassenen met verminderde afweer
 • Mensen werkzaam in de zorg, met kleine kinderen en/of op een boerderij

Hoe raak je besmet met EHEC?

De EHEC-bacterie is altijd afkomstig uit mest van vee. De bacterie kan via deze mest in rauw vlees terechtkomen of in ongepasteuriseerde melk en andere zuivelproducten. Ook kan de bacterie op groenten komen die in contact zijn gekomen met mest. De meeste infecties die we in het verleden hebben gezien, komen door rauw of onvoldoende verhit rundvlees, zoals gehakt, hamburgers en filet american. Ook bleken een aantal besmette gevallen te zijn ontstaan door het eten van taugé, een kiemgroente waarvan wordt gedacht dat het een drager kan zijn van de EHEC-bacterie. Er is ook een kleine kans dat je het kunt oplopen na een bezoek aan de kinderboerderij. Mensen die met EHEC besmet zijn kunnen ook andere mensen besmetten via de ontlasting.

Preventie EHEC

Door algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, voorkom je een besmetting. Was regelmatig je handen en gebruik antibacteriële gel. Zo voorkom je dat er bacteriën via je handen op voedsel en in je mond terechtkomen. Was en ontsmet je handen extra zorgvuldig na toiletgebruik of contact met mest.

Let ook op met rauw vlees, rauwe groenten, ongepasteuriseerde melk en rauwmelkse kaas. Dus vlees eerst goed verhitten en keukengerei die in aanraking zijn geweest met rauw vlees meteen goed afwassen om kruisbesmetting te voorkomen. Rauwe groenten moeten altijd goed gewassen worden. Ook snijplanken moeten na het bereiden van vlees en groenten goed afgewassen worden. Vervang vaak vaatdoeken en handdoeken en zorg ervoor dat alle gezinsleden goed hun handen wassen.

Besmetting met shiga-toxine producerende Escherichia coli (STEC) kan voorkomen worden door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen:

 • Voorkom het contact met dierlijk mest. Wanneer je er in de buurt komt kun je het beste een overall en rubberlaarzen aandoen. Het is belangrijk de laarzen goed af te spoelen na gebruik en je handen goed te wassen na een bezoek aan dieren
 • Eet niet in de buurt van dieren
 • Was altijd je handen voor het eten
 • Eet alleen voedsel dat goed verwerkt, bewaard en bereid is
 • Zorg voor goede bewaaromstandigheden van producten thuis
 • Verhit voedsel door en door, dit doodt bacteriën

Behandeling EHEC-bacterie

Doordat de huidige antibiotica niet opgewassen zijn tegen de EHEC-bacterie, is er vooralsnog geen behandeling mogelijk. Sommige antibioticasoorten blijken juist de kans op complicaties te vergroten. Er wordt bij een besmetting vooral behandeld tegen symptomen. Het is bijvoorbeeld van groot belang om veel water te blijven drinken wanneer je diarree hebt.

Auteur: René Veldhuizen
Bronnen: Mens en gezondheid, RIVM

21 Reacties

 • E. coli schreef:

  Van de drie Nederlanders die na een bezoek aan Duitsland kampen met darmproblemen en ernstige nierklachten, zijn zeker twee personen besmet met de EHEC-bacterie.

  Zojuist las ik dit, hopelijk zet het niet te veel door!

 • Richard Beense schreef:

  Duitse media melden dat uit onderzoek van de monsters blijkt dat de Spaanse komkommers niet de oorzaak zijn van de EHEC-besmetting. De gevonden bacteriën zijn niet dezelfde als die bij de getroffen consumenten aanwezig zijn. Nu moet opnieuw gezocht worden naar de veroorzaker.

  De nVWA heeft het onderzoek vooral geconcentreerd op komkommers. Bij alle monsters is geen EHEC-bacterie aangetroffen. Het Productschap Tuinbouw heeft ook monsters genomen van paprika’s, aubergine, tomaten en sla. Ook hierop is geen EHEC-bacterie aangetroffen.

  Gelukkig komt de EHEC bacterie niet uit Nederland. Zoiezo is al deze media aandacht slecht voor de kommer telers. Die zullen hier nog jaren last van hebben

 • Mr. Toevoeging. schreef:

  Ik vind dat de RIVM toch betere informatie verstrekt. Vooral de volgende punten vind ik beter uitgediept.

  Incubatieperiode:
  De incubatieperiode voor diarree bedraagt meestal 3 of 4 dagen, met een range van 1-12 dagen. Typerend voor STEC is dat de diarree 1 tot 3 dagen na start bloederig wordt. HUS kan zich ontwikkelen tot 14 dagen na de gastro-enteritis.

  Ziekteverschijnselen:
  Een infectie met STEC kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken (hemorragische colitis). Hemorragische colitis wordt gekarakteriseerd door het plotselinge optreden van heftige buikkrampen, soms met braken, veelal zonder koorts. Na 24 uur volgt een aanvankelijk waterige diarree die na 1 tot 3 dagen bloederig wordt. De klachten duren 2 tot 9 dagen (gemiddeld 4 dagen) en gaan over het algemeen vanzelf over.
  2-7% van de met STEC geïnfecteerde personen ontwikkelt HUS, maar bij geïnfecteerde kinderen jonger dan 5 jaar kan dit oplopen tot 15%. HUS wordt gekarakteriseerd door de trias hemolytische anemie, thrombocytopenie en acute nierinsufficiëntie. Het merendeel van de patiënten met HUS herstelt volledig. Meta-analyses van de langetermijnprognose bij diarreegeassocieerde HUS-patiënten laten zien dat gemiddeld 2-9% van deze patiënten overlijdt (vooral in de acute fase), dat bij 25% van de overlevende patiënten chronische nierfunctiestoornissen worden gezien en dat gemiddeld 3% van de HUS-patiënten een terminale nierinsufficiëntie ontwikkelt (End Stage Renal Disease, ESRD). Daarnaast ontwikkelt 0 tot 15% van de HUS-patiënten in de acute fase diabetes mellitus, hetgeen gepaard gaat met verhoogde mortaliteit. Van de overlevende HUS-patiënten met diabetes blijft ruim een derde langdurig (minimaal 12 maanden) insuline-afhankelijk. Tevens kan de diabetes jaren na de doorgemaakte HUS weer optreden.

  Verhoogde kans op ernstig beloop:
  Risicofactoren voor het ontwikkelen van HUS zijn leeftijd (jonger dan 5 jaar en ouder dan 65 jaar), gebruik van antibiotica en een verhoogd aantal leucocyten in het bloed. Daarnaast spelen kenmerken van de bacterie een rol: een verhoogd risico op HUS wordt gezien voor serotype O157 en de aanwezigheid van eae en stx2 of stx2 samen met stx2c.
  Er is geen informatie voorhanden over het risico voor zwangeren of voor het ongeboren kind.

  Immuniteit:
  Er is weinig bekend over de effectiviteit van de immuunreactie op STEC. Bij diarree veroorzaakt door andere groepen diarreeveroorzakende E. coli is een type-specifiek beschermend effect als gevolg van eerder doorgemaakte infecties aangetoond. Antistoffen tegen lipopolysacharide (LPS) en tegen stx zijn aangetoond tijdens en na de infectie (eerst IgM en IgA, later IgG). De klinische betekenis hiervan is nog onbekend.

  Reservoir
  Runderen zijn asymptomatische dragers van deze darmbacterie. Ook bij schapen en geiten wordt STEC uit darminhoud geïsoleerd. Daarnaast wordt STEC ook sporadisch gevonden bij andere landbouwhuisdieren en wilde fauna, zoals bijvoorbeeld paarden, herten, konijnen, eenden en meeuwen. De bacterie overleeft maanden in de bodem en weken in water (langer bij lagere temperaturen).

  Besmettingsweg EHEC
  De meeste infecties zijn tot dusverre in verband gebracht met consumptie van onvoldoende verhit (veelal gemalen) rundvlees zoals hamburger en gehakt of rauw rundvlees (filet americain, carpaccio en dergelijke). Naast rundvlees zijn consumptie van melk (ongepasteuriseerd of besmet na het pasteuriseren), andere zuivelproducten, (oppervlakte)water, groenten (onder andere sla, spinazie, radijsjes en andere ontspruitende gewassen) en vruchtensappen geassocieerd met STEC-infecties. STEC O157 blijkt bijzonder zuurtolerant te zijn: de bacteriën zijn in staat meer dan twee maanden te overleven in gefermenteerde droge worst met een pH van 4,8. Ook is overdracht beschreven door andere producten met een lage pH, zoals dressings en appelcider. Contact met (mest van) besmet vee (denk aan (kinder)boerderij en zwemmen in gecontamineerd water) kan eveneens een besmettingsroute vormen.
  Bij zowel sporadische cases als bij explosies speelt besmetting van mens op mens een belangrijke rol. Er moet dan ook in alle gevallen aandacht zijn voor de mogelijkheid van secundaire transmissie. Deze kan plaatsvinden in gezinnen en in kwetsbare groepen met een minder goed hygiënebesef. Elke patiënt met een infectie met STEC dient hygiëneadviezen te krijgen om zoveel als mogelijk is, secundaire transmissie te voorkomen.

  Risicosituaties
  Mensen die contact hebben met (mest van) besmet vee en mensen die onvoldoende verhit of rauw rundvlees eten en/of rauwe melk drinken of bewerken of die contact hebben met andere producten die met mest in aanraking geweest kunnen zijn (rauwe ongewassen groente), lopen een verhoogd risico op het verkrijgen van een bacteriële infectie.
  Bij bezoek aan (kinder)boerderijen en contact met dieren moet men alert zijn op handen wassen na contact met dieren.

  Besmettelijke periode
  De mens is in ieder geval gedurende de ziekte besmettelijk voor zijn omgeving. De helft van de volwassenen bleek in een onderzoek 17 dagen na aanvang van de klachten nog E. coli uit te scheiden (spreiding 2-62 dagen). Bij kleine kinderen is de uitscheiding langer (mediaan 29 dagen, spreiding 11-59 dagen) en kan incidenteel oplopen tot circa 4 maanden. Deze langdurige uitscheiding kan voorkomen bij zowel symptomatische als bij a-symptomatische patiënten.

  Besmettelijkheid
  Zeer weinig bacteriën (een klein inoculum) kunnen al klachten geven. Een inoculum van 10-100 bacteriën leidt bij de helft van de mensen tot ziekteverschijnselen (ID50=10-100). In een kinderdagverblijf was de secundaire attack rate 22%. Binnen huishoudens varieert de secundaire attack rate doorgaans tussen 5% en 20%. Als echter asymptomatische infecties worden meegenomen worden attack rates gevonden van 46% voor andere kinderen in het huishouden en 28% voor de ouders.

 • Alternatieve denker schreef:

  Ik vond deze vergelijking vandaag en vond dat op zijn minst gezegd opmerkelijk vooral ook omdat er nog geen besmettingshaard is gevonden. Zou men ook op stralingsziekte zoeken vraag ik me af vooral ook gezien de toestand in Fukushima.

  EHEC bacterial infection Radiation Poisoning

  Diarrhea (often bloody) Diarrhea (often bloody)
  Abdominal cramps Abdominal cramps
  Nausea and vomiting Nausea and vomiting
  Kidney failure Kidney failure
  Fever Fever
  Pallor Pallor
  Anaemia Anaemia
  White blood cell destruction White blood cell destruction
  Fatigue / malaise Fatigue /malaise
  Bleeding from nose, mouth Bleeding from nose, mouth
  + under skin + under skin
  Bruising Bruising
  Internal bleeding anywhere Internal bleeding anywhere in
  in the body the body
  Swelling Swelling
  Loss of appetite Loss of appetite
  Dehydration Dehydration
  Most fatal in small children Most fatal in small children
  and the elderly and the elderly

 • marleen schreef:

  Lees zojuist in Culinaria Espana,Könemann
  bldz 321:
  Mythe , magie en medicijnen:
  In 1858 gaf de Franse bioloog Louis Pasteur grond aan de volkswijsheid door de desinfecterende eigenschappen van de vampierverdrijver te loven:

  knoflook pakt bacteriën aan waarop zelfs antibiotica geen vat hebben.

  Een suggestie?

 • Els schreef:

  Ik denk dat de mensen dit via het eten van vlees ( Duitsers zijn echte vlees eters) gekregen hebben. Ik heb nog niet gehoord dat mensen die vegetarisch eten deze ziekte hebben opgelopen.

 • truus schreef:

  eerst wisten ze het zeker dat het de komkommer in spanje was,nu weer niet,
  ik vraag mij af hebben ze het ook op de komkommer zien zitten,
  en nu gaan er weer geruchten dat het vlees besmet is,zou best kunnen,lijkt mij wel .duitsers zijn echte vleeseters.
  of het drinkwater in die duitse plaats is dat al onderzocht,
  en de plaats hamburg komen de meeste besmettinge voor tot nu,kunnen ze die mensen toch vragen waar dat, die daar geweest zijn,in hamburg,en wat ze toen gegeten hebben.
  vind het alkelig ben best bezorgd.

 • butterfly schreef:

  Ik geloof ook dat knoflook een zeer sterke, gezonde,natuurlijke antibiotika is.
  knoflookpillen slikken ALTIJD goed.

 • jane schreef:

  Laten we beginnen bij onszelf.HANDEN GOED WASSEN. Door het steeds meer buiten de deur eten ,lunchen
  en bedrijfsetentjes,werkafspraken, familiefeestjes,enz zijn we afhankelijk van de hygiene van derden. Dus mijn goede raad is verbeter de wereld begin bij jezelf.

 • Markie mark schreef:

  Godsamme ik weet niet meer wat ik moet geloven. Vlees komkommers en nu weer tauge.
  Hiero lees ik net in de volkstkrant:

  Taugé en andere spruiten van gekiemde groente als erwten, linzen en bonen worden gezien als de mogelijke verspreidingsbron van de agressieve EHEC-bacterie in Duitsland. Dat heeft de minister van Landbouw van deelstaat Nedersaksen, Gert Lindemann, bekendgemaakt.
  Definitief bewijs van een laboratorium ontbreekt nog. Maar volgens de regionale autoriteiten zijn de aanwijzingen zó overduidelijk, dat het ministerie burgers aanraadt voorlopig geen verdachte producten meer te eten.

  Een bedrijf bij de plaats Uelzen in het oosten van Duitsland zou de besmette producten in de handel hebben gebracht. Een medewerker van het bedrijf lijdt aan EHEC. Het bedrijf leverde de producten via tussenhandelaren aan bedrijven in Hamburg, Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voorpommern, Hessen en Nedersaksen.

  Het bedrijf is inmiddels geblokkeerd, meldt de Duitse overheid. in een persconferentie. De firma uit die plaats zou in relatie staan met de besmettingen die vooral in Lübeck opdoken. Minstens 17 EHEC-patiënten hadden gegeten in restaurant Kartoffelkeller in Lübeck.

  De eigenaar zegt dat hij niet gelooft dat de oorzaak van de besmetting bij hem ligt, maar had de uitslag van onderzoek nog niet binnen. Taugé was jaren geleden ook de oorzaak van een grote EHEC-uitbraak in Japan. De zware EHEC-epidemie heeft in Europa inmiddels 22 levens geëist.

  Strenge controle
  De productie van kiemgroente zoals taugé gaat gepaard met grotere risico’s op de besmetting met bacteriën dan die van andere groente en wordt daarom sterk gecontroleerd. Dat zegt een woordvoerder van het Productschap Tuinbouw in reactie op de melding uit Duitsland.

  ‘Van kiemgroente is bekend dat er microbiologische risico’s bestaan. Bij de kweek worden daarom zeer veel hygiënemaatregelen genomen’, aldus de woordvoerder. ‘De installaties worden volkomen gedesinfecteerd en de zaden worden in gesteriliseerde bakken alleen aan schoon drinkwater en schone lucht blootgesteld. Dit hele proces wordt zorgvuldig en veelvuldig gecontroleerd.’

  Kiemgroentes zijn de eerste scheuten die ontstaan uit zaadjes of bonen die met water in aanraking zijn gekomen. Taugé en alfalfa vormen samen de meerderheid van de 21 soorten kiemgroente die voor consumptie worden gebruikt. Ook kiemen van bijvoorbeeld erwten, linzen en bonen horen hierbij.

  Er zijn in Nederland ongeveer tien bedrijven gespecialiseerd in de productie van kiemgroente. ‘Deze bedrijven zijn volkomen gecertificeerd en zijn ervan overtuigd dat een besmetting bij hen niet kan voorkomen’, aldus de woordvoerder. ‘Zij willen nu vooral snel bevestiging of de kiemgroentes echt de bron van infectie zijn en, als dat zo is, hoe de besmetting op het betreffende bedrijf heeft kunnen ontstaan.’

 • tauge ehec schreef:

  Ik weet niet zo goed of ik hier nou bang van moet worden of niet! Aan roken sterven dagelijks meer mensen! Maar daar verdiend de staat juist mee. Geef dat geld maar aan de komkommer kwekers! De chinees zal het ook wel moeiklijk krijgen de komende tijd.Dit roept de televaag!:

  HANNOVER – Taugé en kiemen van groenten als erwten, linzen en bonen zijn mogelijk de verspreidingsbron van de EHEC-bacterie in Duitsland. Veel van die producten zijn in de handel gekomen door een bedrijf in het district Uelzen in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

  Dat heeft de minister van Landbouw van Nedersaksen, Gert Lindemann, zondag bekendgemaakt. Definitief bewijs van een laboratorium ontbreekt nog. Maar volgens de regionale autoriteiten zijn de aanwijzingen zó overduidelijk, dat het ministerie burgers voorlopig afraadt deze producten te eten. Taugé was jaren geleden ook de oorzaak van een grote EHEC-uitbraak in Japan.

  Lindemann zei dat de meeste verdachte kiemen afkomstig zijn van het bedrijf in Uelzen dat inmiddels is gesloten. De firma zou in relatie staan met besmettingen die onder meer in Lübeck opdoken. Een deel van de verdachte producten komt volgens de autoriteiten uit het buitenland. De namen van de landen zijn niet bekendgemaakt.

  In Duitsland heeft de EHEC-bacterie inmiddels 21 levens geëist. Naast de Duitse gevallen is er ook in Zweden een vrouw bezweken aan de gevolgen van de EHEC-bacterie. In heel Duitsland zijn er minstens 1526 EHEC-gevallen bekend. Bij 627 patiënten is ook het gevaarlijke nierprobleem HUS vastgesteld.

  Bij het onderzoek naar de besmettingen met de darmbacterie doen de Duitse autoriteiten ook onderzoek naar de leveranciers van een restaurant in Lübeck. Medewerkers van de gezondheidsdiensten hebben de keuken van het etablissement binnenstebuiten gekeerd. Alle werknemers hebben ontlasting moeten inleveren. Het restaurant staat onder verdenking omdat zeker 17 mensen die ziek zijn door de EHEC-bacterie, er onlangs hebben gegeten.

  Eigenaar Joachim Berger gelooft niet dat de oorzaak van de infecties in zijn zaak ligt, maar sluit niet uit dat hij besmette waar geleverd heeft gekregen. Zijn ingrediënten zijn grotendeels afkomstig van een groothandel in Hamburg. In die stad is ook een zeer groot aantal mensen ziek geworden.

  Zaterdag waarschuwde een Italiaanse deskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het veel waarschijnlijker is dat vlees de bron is van de besmettingen en niet rauwe groenten. „De ziekteverwekker is gewoonlijk in de darmen van runderen te vinden en daarmee ook in rauw vlees zoals tartaar en slecht doorbakken hamburgers”, aldus Donato Greco. Hij zei nog nooit op grote schaal zulke gevaarlijke darmbacteriën te hebben gevonden op groente of fruit.

 • Sam Bal schreef:

  Als je dan toch naar de chinees wil eet dan gewoon heel veel sambal bij! Dat dood iedere bacterie.

 • Elize Schein schreef:

  Nou dat gaat lekker nog een nederlander besmet. Trouw zegt:

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opnieuw een EHEC-besmetting vastgesteld bij een Nederlander die de besmetting zeer waarschijnlijk in Duitsland heeft opgelopen. Het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland bedraagt nu zes.
  Eind vorige week waren er vijf bevestigde gevallen. De laatste patiënt heeft geen nierproblemen, maar wel diarree.

  Vanavond komt het zogenoemde Management Outbreak Team bijeen. Daarin hebben deskundigen zitting die de minister van Volksgezondheid adviseren over de situatie rond de EHEC-besmettingen. Als er reden is om in Nederland voorzorgsmaatregelen te treffen, zullen zij daartoe de aanzet geven. Volgens een woordvoerder van het RIVM wordt pas morgen bekend wat het team de minister heeft geadviseerd.

  Reizigers naar Duitsland wordt geadviseerd groenten en fruit te wassen en zo mogelijk te schillen en te koken.

 • lavietara schreef:

  De vraag is of de waarheidmet betrekking tot de oorsprong van deze EHEC-bacterie echt boven water zal komen. Er wordt veel gemanipuleerd en het publiek wordt in verwarring gebracht. Belangrijker is om je lichaam in goede conditie te houden of te brengen, zodat je natuurlijke afweersysteem in orde is en bacteriele aanvallen kan weerstaan. Preventieve maatregelen zijn aan te bevelen. Er zijn ruimschoots voldoende ‘natuurlijke’ mogelijkheden, zoals colloidaal zilverwater en MMS1. Neem de moeite om op genoemde voorbeelden te googlen.
  Documenteer je goed voordat je je laat vaccineren tegen wat dan ook. Het risico dat je iets overhoudt aan een vaccinatie is groter dan waarvoor je een vaccinatie ontvangt.

 • poeperd schreef:

  dus niet door bloed of aanraking maar door geur van …censured mag je nu wel of niet naar de wc in duitsland ????
  turisten zomer vakantie op komst ????

 • schijterd schreef:

  ik vind het heel erg eng allemaal!!durf bijna niks meer te eten, eerst waren t de kippen en eieren, toen komkommers tomaten en al t andere rauwe groente, nu weer hamburgers en lees net weer iets over n nieuwe bacterie die via turkije en griekenland deze kant opkomt…!! wat kun je nog veilig eten?en wat als je zwanger bent??? gelukkig slik ik mijn knoflookpilletjes en andere vitamines.
  begin onderhand meer te geloven dat we ziek worden gemaakt door de overheid, denk maar niet dat we de waarheid horen hoor als gewone hardwerkende burgers!, hoe meer mensen er ziek zijn hoe meer ze eind van het jaar weer de zorgpremie kunnen verhogen!
  ik ga me eigen tomaatje en komkommertje wel kweken en vooral niet meer buiten de deur eten!

  succes hardwerkende burger, dat hebben we nodig met ze alle!

 • erijkgabriel schreef:

  Ik heb gehoord dat wanneer je alleen al aan het virus denkt je besmet kan raken

 • Ham Burger schreef:

  Eet geen hamburgers en andere ongezonde snacks bij fastfoodketens dan heb je niet alleen een grote kans op de EHEC maar het is ook nog eens ongezond!

 • De gemiddelde internetgebruiker België schreef:

  Bleekwater met een schijfje citroen zou ik zeggen.

 • suz schreef:

  Ik heb deze bacterie nu al een paar jaar en het is nunognietopgelost.Ziekenhuizen en onderzoeken maar men kan niks doen zogenaamd Ik voel dat veel organennietnaarbenhoren werken.. Weet iemand of heeft iemand hetzelfde gehad. Ik voel constant iets rondom buik en darmen en in mn lies als van steken..
  Ik hoor het heel graag

  Mvrgr

 • JW schreef:

  Waarom worden op deze pagina alleen vrouwen ziek (zie de plaatjes) en staat er bij de enige vrouwenkwaal, de vaginale infectie, een man op de foto? Ja het is een dokter, zie ik ook, maar toch…
  Vreemd, dokterdokter.nl …

Reageer

Gebruik onderstaand formulier om te reageren op dit artikel of andere reactie. Velden met een zijn verplicht

Controle vraag *