Zeeziekte

door schommelingen van een schip kunnen het evenwichtsorgaan en het braakcentrum zodanig geprikkeld worden, dat een persoon zich niet meer kan oriënteren en verschijnselen zoals misselijkheid, overgeven, zweten, duizeligheid en bleek zien, kunnen optreden