Zaadleider

buis die loopt van de bijbal naar de urinebuis, waardoor de zaadcellen buiten het lichaam kunnen komen