Waterzucht

toename van de hoeveelheid vocht rondom de lichaamscellen, waardoor zwelling van weefsels en organen optreedt. Verschijnselen zijn: zwelling van de huid, dikke enkels en soms kortademigheid. Het oedeem kan plaatselijk, maar ook door het gehele lichaam voorkomen. Oedeem kan een lichamelijk verschijnsel zijn van diverse aandoeningen, zoals nierziekte, verminderde hartfunctie en leverziekte. De behandeling van oedeem is daarom gekoppeld aan de behandeling van de onderliggende ziekte