Waggelgewricht

slapheid van een gewricht, waardoor door het minste of geringste er al verzwikking van het gewricht kan optreden