Wagenziekte

door bewegingen van een auto of ander voertuig, wordt het evenwichtsorgaan geprikkeld, waardoor er misselijkheid, overgeven en duizeligheid ontstaan