Waanvorming

ontwikkelen van een waan (overtuiging die iemand heeft die in strijd is met de werkelijkheid en die niet gecorrigeerd kan worden). Dit gebeurt in twee fasen