Waan

overtuiging van iemand die niet klopt met de werkelijkheid en die toch gehandhaafd blijft, ondanks alle tegenargumenten en feiten die redelijkerwijze genoeg moeten zijn om de overtuiging te weerleggen