Vesica urinaria

urineblaas, opslagplaats van urine die via de urineleiders uit de nieren komt. Via de urinebuis kan de urine dan geloosd worden tijdens het plassen door de sluitspier van de blaas te ontspannen. De blaas van mannen is kleiner dan die van de vrouwen