Vermoeidheidssyndroom, chronisch

ziektebeeld dat mogelijk een gevolg is van een chronische virusinfectie of een abnormale reactie op een eerder doorgemaakte virusinfectie. Klachten die voorkomen zijn onder andere moeheid, lusteloosheid, spierpijn, spierzwakte, koorts, hoofdpijn, geheugenverlies