Vasculitis allergica

ontsteking van de bloedvaten als gevolg van een allergische reactie, waardoor onder andere huidverschijnselen (zoals bloeduitstortingen), gewrichtsklachten, tintelingen en nieraandoeningen optreden