Vaderschapstest

onderzoek waarbij wordt uitgezocht of de man die onderzocht wordt ook daadwerkelijk de vader is van het kind, hierbij worden onder andere bloed en DNA van vader en kind vergeleken