Urticaria

jeukende huiduitslag met bleke tot roze, licht gezwollen vlekken, ook wel galbulten genoemd. De uitslag ontstaat plotseling en verdwijnt meestal binnen enkele uren tot dagen. Netelroos komt veel voor. Het is meestal het gevolg van een allergische reactie